(15.20 hodin)

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Já bych, jestli dovolíte, paní předsedající, jako první podle rady předsedy výboru kolegy Bartoše nejprve dala hlasovat o legislativně technické úpravě bodu A6.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Nejprve tedy rozhodneme o legislativně technické úpravě bodu A6, tak jak ji navrhla paní poslankyně Šojdrová.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 269. Táži se, kdo souhlasí s tímto legislativně technickým návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 139, proti nikdo. Dále, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Nyní bychom pokračovali hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Za prvé body C1 až C4.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vaše stanovisko? (Zpravodajka negativní, ministryně neutrální.) Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 270. Táži se, kdo souhlasí s těmito návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 6, proti 42. S těmito návrhy nebyl vysloven souhlas. Dále, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Za druhé pak body B6, B7, B13 a B14.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vaše stanovisko? (Zpravodajka i ministryně kladné.) Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 271. Táži se, kdo souhlasí s těmito návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 7. S těmito návrhy byl vysloven souhlas. Další návrh.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Za třetí pak bod A5. Stanovisko negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní ministryně? (Neutrální stanovisko.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 272. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 5, proti 73. S tímto pozměňovacím návrhem nebyl vysloven souhlas. Další návrh, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Tady bych chtěla upozornit na drobnou nepřesnost, kdy jsem se zmýlila při doporučeném postupu hlasování. Bod A6 je tedy legislativně technická poznámka, už byl hlasován.

Tedy za čtvrté bod A7, kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já jsem se domnívala, že jsme rozhodli pouze v prvním hlasování o legislativně technické úpravě, jak ji navrhla paní poslankyně Šojdrová, a teď budeme hlasovat o návrhu A6 ve znění schválené legislativně technické úpravy.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Omlouvám se, beru zpět. Tedy za čtvrté bod A6, kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní ministryně? (Kladné stanovisko.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 273. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Další návrh.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Za páté bod A7, kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Paní ministryně? (Kladné stanovisko.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 274. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 87, proti 6. S tímto pozměňovacím návrhem byl vysloven souhlas. Další návrhy.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: B4 až 5, B8 až 12, kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní ministryně? (Kladné stanovisko.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 275. Táži se, kdo souhlasí s těmito návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přihlášených 161 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 39. S těmito návrhy byl vysloven souhlas.

 

Za sedmé tedy.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Za sedmé bod B16, kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní ministryně? (Kladné stanovisko.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 276. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 138, proti 4. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

A poslední, jestli se nemýlím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Za osmé body B1 až B3, legislativně technické úpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Stanovisko? (Zpravodajka i ministryně kladné stanovisko.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 277. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 144, proti nikdo. I s těmito pozměňovacími návrhy byl vysloven souhlas.

 

Domnívám se, že o všech návrzích bylo hlasováno. Paní zpravodajka přikyvuje, je tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 746, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Paní zpravodajko, vaše stanovisko k závěrečnému hlasování? (Kladné.) A paní ministryně? (Rovněž kladné.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 278. Táži se, kdo souhlasí s předneseným usnesením. Kdo je proti?

Děkuji vám.

Z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 148, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k projednávání bodu 156. Je jím

156.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1021/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí pan Jan Dusík a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Pavel Vanoušek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1021/2.

Otevírám rozpravu. Táži se pana ministra, zdali si přeje vystoupit v rozpravě. Až se závěrečným slovem, pane ministře, nebo vůbec? (Se závěrečným slovem.) Ano. Pan poslanec Bursík se hlásí s faktickou a předpokládám, že mě tím chtěl upozornit na to, že chce vystoupit v rozpravě. Takže pane poslanče Bursíku, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP