(14.50 hodin)

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, paní ministryně mi značně ulehčila situaci, neboť podrobně představila jednotlivé pozměňovací návrhy. Já bych tedy pouze navrhl proceduru, a to tak, že bychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsou označeny jako B1 až B4. V případě, že budou tyto návrhy schváleny, stanou se nehlasovatelnými pozměňovací návrhy označené A1 až A4. Jako poslední bychom hlasovali pozměňovací návrhy kolegy Lišky, které jsou označeny body C1 a C2. A samozřejmě na závěr hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. B1 až B4 jako jedno hlasování, jako celek?

 

Poslanec Jan Hamáček: Pokud zde není odpor ze strany kolegů, tak bych v zájmu zrychlení procedury navrhl hlasování en bloc.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Dámy a pánové, má někdo námitku proti takto navržené proceduře? Není tomu tak. Vzhledem k jednoduchosti a logičnosti navržené procedury nebudu ani dávat hlasovat o schválení této procedury.

Můžeme rovnou přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Pane zpravodaji, jako první budeme hlasovat o...

 

Poslanec Jan Hamáček: Jako první budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích označených jako B1 až B4, jako jeden blok.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 258. Táži se vás, kdo souhlasí... Stanoviska, ano, omlouvám se.

Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Mezitím zprovoznili mikrofon u zpravodajského pultíku. Omlouvám se, budeme hlasování opakovat.

 

Takže rozhodujeme o pozměňovacích návrzích B1 až B4. Stanovisko pana zpravodaje kladné. Stanovisko paní ministryně kladné.

Teď tedy zahajuji hlasování s pořadovým číslem 259 a táži se, kdo souhlasí s těmito návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 157 poslankyň a poslanců pro návrh 133, proti nikdo. S těmito návrhy byl vysloven souhlas.

 

Tím se staly nehlasovatelnými návrhy pod písmenem A. Budeme tedy nyní hlasovat o písmenu C, nemýlím-li se, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jan Hamáček: Ano. Nejdříve bychom hlasovali bod C1. Moje stanovisko, vzhledem ke konsensu zahraničního výboru, je záporné. Paní ministryně - záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Takže C1. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 260 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 157 poslankyň a poslanců pro návrh 6, proti 84, tento návrh nebyl schválen.

 

Paní místopředsedkyně Němcová má náhradní kartu číslo 35.

Pane zpravodaji, o čem budeme hlasovat nyní?

 

Poslanec Jan Hamáček: Nyní bod C2.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vaše stanovisko? Zpravodaj Hamáček - neutrální. Ministryně zdravotnictví - záporné. Děkuji vám.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 261. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro návrh 7, proti návrhu 47. Tento návrh nebyl schválen.

 

O všech návrzích bylo hlasováno. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 883, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanovisko zpravodaje Hamáčka kladné. Ministryně zdravotnictví kladné. Děkuji vám.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 262. Táži se vás, kdo souhlasí s předneseným usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 40, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu 149. Je jím

149.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb.,
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 892/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů již zaujala ministryně zdravotnictví paní Dana Jurásková, požádám zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jaromíra Chalupu. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 892/2.

Otevírám rozpravu, v které si přeje vystoupit jako první paní ministryně. Vážená paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně, vzhledem k tomu, že jsme ve třetím čtení, uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP