(10.30 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já už nebudu opakovat obsah novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů ani se podrobně k jednotlivým pozměňovacím návrhům vyjadřovat. Dovolte mi ale, abych řekl jednu věc. Všechny pozměňovací návrhy jsou pro celkovou situaci v elektroenergetice rozhodně lepší než ponechání současné situace, avšak vše to, co tady zaznělo k jednotlivým, mohu podpořit, a dovoluji si vás tedy požádat o podporu vládního návrhu novely zákona a vyslovit s ním souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, to bylo závěrečné slovo pana ministra. Na závěrečné slovo by měl nárok také pan poslanec Bursík, kdyby o něj měl zájem. Ne, tak v tom případě závěrečná slova jsou vyčerpána.

Poprosím zpravodaje, aby nám pomalu tedy oznámil postup při hlasování, a pak uvidíme. Já zazvoním na poslance, protože se zřejmě pustíme do hlasování. Prosím, všichni do lavic.

Pana poslance Vojíře tedy žádám, aby nám sdělil, jakým způsobem se vypořádáme s pozměňovací návrhy, které jsou zde v usneseních uvedeny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dovolte mi velmi rychlou rekapitulaci. Návrh na zamítnutí zákona podán nebyl, takže o něm hlasovat nemusíme. Je tu doporučení dvou výborů, výbor hospodářský přijal v podstatě takovou změnu, která pokud by byla přijata, vylučuje hlasovat pozměňovací návrhy načtené v druhém čtení. Pokud ne, tak základem zůstává vládní návrh zákona a k němu tyto jednotlivé návrhy hlasovatelné jsou. Je to srozumitelné? (Předsedající: Ano. Doufám.)

Takže procedura by byla následující - abychom to možná posvětili hlasováním, tu proceduru. (Ano.) Nejprve budeme hlasovat o hospodářském výboru. Pokud bude přijat, je vše nehlasovatelné a hlasujeme o zákonu jako o celku. Pokud přijat nebude, tak budeme hlasovat postupně o návrhu, který jsem přednesl já ve druhém čtení. Pardon. Nejprve kolega Plašil, je to bod B, a poté bych byl já se svým návrhem zákona pod bodem C a hlasovali bychom nejprve C písm. a) a potom C písm. b).

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je tedy postup hlasování. Ptám se, jestli někomu něco nechybí nebo jestli je souhlas s tímto postupem. Nechám to pro jistotu odhlasovat. Pokud nikdo nic nenamítá, budeme hlasovat, že postup bude takový, jak řekl pan poslanec Vojíř: hospodářský výbor, a pak jak byly přečteny jednotlivé další návrhy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout proceduru v té podobě, jak byla přednesena, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 179. Přihlášeno je 177, pro hlasovalo 172, proti žádný, takže procedura byla schválena.

 

Budeme hlasovat podle návrhu, jak to bude pan poslanec Vojíř předkládat. Prosím, přednášejte.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající. Nejprve bychom hlasovali o usnesení hospodářského výboru. Já doporučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, mohu vás požádat také o stanovisko k návrhu? Vaše stanovisko k hospodářskému výboru?

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Já ho mám sice rozdělený na dva body, ale nicméně pokud se budeme bavit o hospodářském výboru, tak neutrální stanovisko.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, souhlas. (Neklid v sále. Ministr: Neutrální stanovisko.) Neutrální, omlouvám se.

 

Kdo je pro, stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 180. Přihlášeno je 176, pro hlasovalo 65, proti 63, takže to bylo zamítnuto.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Takže jelikož byly body A1 a A2 zamítnuty, jenom podotýkám, že to byla logika hlasovat společně, protože jinak by to nemělo smysl, tak nyní bychom hlasovali o návrhu B. Podporuji. (Ministr stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti, stiskne tlačítko a zvedne ruku?

Hlasování má pořadové číslo 181. Přihlášeno je 175. Pro hlasovalo 37, proti hlasovalo 103, takže to bylo také zamítnuto. Prosím dále.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní bychom hlasovali o bodu C, pouze nejprve písmeno a), to je do podpora do 5 kilowattů. (Zpravodaj: Podporuji výrazně. Ministr: Já to tady mám napsáno jako společně, nicméně taky neutrální.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 182. Přihlášeno je 176. Pro hlasovalo 68, proti 20, takže to bylo také zamítnuto. Můžeme dál.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: A nyní C pod písmenem b), to je podpora do 1 megawattu pro vlastní kompenzaci. Podporuji. (Ministr stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. (Výkřiky ze sálu: Ať žije ČEZ!) Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 183. Přihlášeno je 176. Pro hlasovalo 47, proti 28, takže to bylo také zamítnuto. Můžeme dál.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Jenom snad malá replika. Zřejmě někteří zelení podporují ČEZ, jak je vidět, tak ať žije, protože tento návrh byl do 1 megawattu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom upozorňuji, že rozprava byla ukončena, takže vás žádám, abychom se věnovali hlasování a různými výkřiky nevraceli zpátky debatu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Co se týče nyní, tak jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako o celku. Znamená to, že je k hlasování čistá vládní předloha. Podporuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Máme před sebou hlasování o celém návrhu zákona. Předpokládám, že i pan ministr bude podporovat celkové hlasování. (Ministr souhlasí.)

 

Nyní přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), podle sněmovního tisku 968."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto usnesení tak, jak jsem ho přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 184. Přihlášeno je 176. Pro hlasovalo 169, proti 1, takže návrh byl přijat.

 

Děkuji zpravodaji, děkuji i ministrovi. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání bodu č. 154.

 

Další je bod

145.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 696/ - třetí čtení

Prosím tedy pana ministra Bartáka a poslance Michaela Hrbatu. Pozměňovací návrhy máme, tisk 696/2. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP