(9.50 hodin)
(pokračuje Bursík)

Já si myslím, že tohle je velmi podstatná informace, protože zároveň podpora těchto dvou pozměňovacích návrhů je nastavení diskriminačního, neférového, netransparentního prostředí, ale zároveň se tím také poškozují jiné typy obnovitelných zdrojů energie nežli fotovoltaické elektrárny.

Čili myslím si, že bylo důležité, aby toto zaznělo, a velmi rád bych vás vyzval, paní kolegyně a páni kolegové, abyste v tomto případě nepodlehli lobbingu ČEZ a abyste podpořili vládní návrh zákona. Zároveň bych rád vyzval pana ministra průmyslu, aby se k této disproporci, kdy polostátní firma jde proti vládnímu návrhu zákona a proti státu, vyjádřil, protože toto je problém a myslím si, že stát prostřednictvím dozorčí rady by měl vyjasnit s akciovou společností ČEZ a jejím generálním ředitelem, jaký je vztah státu a akciové společnosti ČEZ a jak je to se zájmem státu napravit transparentním způsobem, který zajistí stabilitu podnikání do budoucnosti, ale zároveň umožní opravit nejen tuto jednu disproporci v oblasti fotovoltaiky, ale i do budoucna umožní případně korigovat snižování investičních nákladů jiných obnovitelných zdrojů, což je žádoucí v principu, ale je důležité, aby zákon na tuto možnost pamatoval.

A nakonec je zde třetí pozměňovací návrh v pořadí, pana poslance Vojíře, který se dá stěží pochopit, ale jeho cílem je podle všeho podpořit malé instalace fotovoltaiky do 5 kW instalovaného výkonu. A zároveň ten druhý bod je nesrozumitelný, pravděpodobně ty, které používají elektřinu z fotovoltaiky pro vlastní spotřebu, to není úplně zřejmě formulováno. Já myslím, že tohle může působit sympaticky. Ze statistik k 31. 12. 2009 vyplývá, že těch instalací do 5 kW instalovaného výkonu bylo v České republice 3614 z celkového počtu 5974, čili převažující většina, ale zároveň ten instalovaný výkon byl pouze 14,6 megawattu, tedy celkově 3,2 %. Čili co do objemu to není významné, v tomhle to tudíž ekonomicky není něco, co by nějak významně ovlivnilo konečné ceny elektřiny. Ale myslím si, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že ten návrh není principiálně v pořádku, protože opět nastavuje výhodnější prostředí pro některé podnikatele v oblasti obnovitelných zdrojů energie a pro některé ne.

Já mám takový pocit, omlouvám se za něj, že jste tím tak trochu chtěl vyvážit to zvýhodnění velkých investorů v podobě vašeho návrhu o snížení o 25 % a zároveň, abyste nebyl z tohoto napadán, tak jste také navrhl zvýhodnit ty nejmenší instalace na střechách rodinných domů a bytových domů. Možná že to byl chytrý krok, ale myslím si, že je důležité, aby Poslanecká sněmovna podle mého názoru udržela principiální postoj. Je tady Energetický regulační úřad a Energetický regulační úřad padni komu padni každý rok na základě transparentních údajů o investičních nákladech, průměrných pro tu kterou technologii, stanoví pevnou výkupní cenu pro následující rok. Ceny jsou diferencované podle různých typů obnovitelných zdrojů energií. Není důvod zvýhodňovat nejmenší instalace vyšší výkupní cenou, nezajišťovalo by to transparentní a nediskriminační prostředí, a už vůbec není důvod zvýhodňovat akciovou společnost ČEZ a velké fotovoltaické projekty odkladem účinnosti.

Dámy a pánové, já vám velmi děkuji za pozornost a berte toto jako moji podporu vládnímu návrhu zákona a zároveň výrazně negativní vyjádření ke všem třem načteným pozměňovacím návrhům, kde já i poslanecký klub Strany zelených budeme hlasovat proti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Bursíkovi. V rozpravě ale vidím pana poslance Milana Urbana a vidím další návrhy, pana kolegu Klase. Takže nyní pan poslanec Milan Urban, poté pan poslanec Klas. Pan ministr se chce hlásit do rozpravy, nebo k závěrečnému slovu? K závěrečnému slovu, dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám sdělil stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie k tomuto návrhu a k pozměňovacím návrhům.

Sociální demokracie bude podporovat vládní návrh tohoto zákona, a to z toho důvodu, že je nutné, aby došlo k regulaci výkupních cen fotovoltaických elektráren, které jsou v postavení s jinými obnovitelnými zdroji skutečně výrazně zvýhodněny. To za prvé.

Za druhé. Ta vysoká výkupní cena se samozřejmě promítá do celkové ceny pro všechny spotřebitele elektrické energie. Sociální demokracie nebude podporovat žádný pozměňovací návrh k tomuto vládnímu návrhu, a to v zájmu za prvé spotřebitelů, za druhé v zájmu spravedlivého přístupu všech obnovitelných zdrojů k tomuto zákonu, tedy spravedlivému přístupu k provozování obnovitelných zdrojů v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Nyní pan poslanec Jan Klas. Jinou přihlášku zatím nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, je to zřejmě poprvé - asi se něco stalo - kdy bezvýhradně souhlasím s panem poslancem Bursíkem, a chtěl bych říci proč. On v podstatě řekl všechno podstatné. Nicméně je potřeba si říci, jak bude stav vypadat, i když přijmeme tu v uvozovkách ideální variantu, to je vládní návrh a žádné pozměňovací návrhy, ani návrh hospodářského výboru, ani návrh našich dvou kolegů poslanců, což je ta ideální, v uvozovkách, varianta. Bohužel i potom budeme mít výkupní ceny - ten proces bude delší - pořád velmi drahé, kdy od 1. 4. tohoto roku např. Němci mají výkupní ceny 6280 korun za megawatthodinu a v České republice je to jednou tolik: 12 150 korun za megawatthodinu.

Nejhorší je, že i v případě, že přijmeme vládní návrh zákona, a já se za to velmi přimlouvám, tak investoři budou dostávat po dobu dalších 20 let od zprovoznění elektrárny, a to ve výši, která byla platná v roce, kdy byla elektrárna spuštěna, dotace, které budou setrvávat příštích 20 let. Samozřejmě ta situace byla tak špatně nastavena v minulosti, že musíme pokračovat postupně, nicméně vládní návrh dává největší prostor vypořádat se s tím ohromným nárůstem nových solárních zařízení a nemá nijak omezen ten koridor, co se týká nastavení ceny od 1. ledna 2011.

Další věci už vysvětloval pan kolega Urban i pan kolega Bursík. Ano, do 1 megawattu je většina projektů, ale je to 98 % projektů. To znamená by bylo dobré, abychom ani tento návrh nepřijímali, protože to je valná většina solárních elektráren. A co se týká těch gigantických elektráren, já si myslím, že to precizně vyjádřil pan poslanec Bursík. Proto se k tomu jenom přidávám a myslím, že máme asi my tři shodný názor, jaký bude prezentovat pan ministr průmyslu a obchodu, abychom nepřijímali žádný z předložených pozměňovacích návrhů v tisku 968/3. Děkuji.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP