(9.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A teď je tady pan poslanec Hovorka, který navrhoval pevně zařadit druhé čtení tisku 889, ale zase tady bohužel nevím bod. Nebo to asi ani nejde říct bod, ale kdybyste to upřesnil, protože je třeba, aby se vědělo, o čem hlasujeme. Ještě jednou, prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Tam se jedná o zařazení druhého čtení. Ten návrh byl zařazen podle § 90, potom v § 90 to neprošlo a projednával se dnes na výboru. Byla lhůta zkrácena o 55 dnů a z toho pohledu jsem navrhl zařadit tento tisk jako druhé čtení na pátek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Na pátek druhé čtení. Takže je to jasné. Je to nový bod, jako druhé čtení zařadit na pátek po pevně zařazených bodech? Na pátek po pevně zařazených bodech. (Hlasovací zařízení nefunguje.) Já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili... a jestli to tedy funguje všem? Je to dobré? Ne? Ještě jednou vás odhlašuji a prosím ještě jednou, abyste se přihlásili. Je to v pořádku? Dobrá. Můžeme pokračovat.

 

Měli jsme tady pana poslance Hovorku. Jednalo se tedy o nový bod, druhé čtení tisku 889, a návrh byl zařadit to na pátek po pevně zařazených bodech. To budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tisk 889 jako nový, druhé čtení na pátek po pevně zařazených bodech, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 176, přihlášeno je 162, pro hlasovalo 135, proti 7. Takže návrh pana poslance Hovorky byl přijat.

 

A pak tu byl návrh pana poslance Sobotky. Tady se jednalo o... to byl loterijní zákon, tisk 974... nebo 971, takže tisk 971, loterijní zákon ve druhém čtení. A tady byl návrh ho zařadit dnes pevně od 17.30 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit dnes pevně na 17.30 hodin loterijní zákon, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 177, přihlášeno 167, pro hlasovalo 150, proti 3. Takže návrh byl přijat.

 

A pak tady je ještě jeden návrh pana poslance Hovorky. To se týkalo tisku 949, to jsou návykové látky a ty návykové látky chtěl pan poslanec zařadit ještě dnes po pevně zařazených bodech. Takže tisk 949, návykové látky, ještě dnes pevně zařadit. Takže to budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tisk 949 dnes po pevně zařazených bodech, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 178, přihlášeno 167, pro hlasovalo 94, proti 57. Takže tento návrh byl ještě přijat.

 

To je snad všechno, co jsme měli hlasovat. Vyčerpali jsme návrhy na změnu programu a pak to znamená, že můžeme začít se zabývat programem tak, jak máme na dnešek schválen a jak jsem už tedy přečetl.

 

Prvním bodem, který je v dnešním programu schůze, je bod číslo

154.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
/sněmovní tisk 968/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Tošovský a také zpravodaj poslanec Oldřich Vojíř. Pozměňovací návrhy máme rozdány jako tisk 968/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které písemné přihlášky nemám. Kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Zdá se mi, že se hlásí zpravodaj? Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Hlásí se pan poslanec Bursík.

 

Poslanec Martin Bursík: Dobré ráno. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych se před hlasováním ve třetím čtení jako poslanec, který byl zpravodajem výboru pro životní prostředí, vyjádřil k pozměňovacím návrhům, které máme před sebou v tisku 968/3. Nečiním tak jako zpravodaj vládního návrhu zákona. Tím je pan poslanec Vojíř, který byl současně zpravodajem hospodářského výboru. Činím tak jako zpravodaj výboru pro životní prostředí a člověk, který přece jen několik let či více se systematicky věnuje tématu podpory výroby elektřiny, ale i tepla z obnovitelných zdrojů energie. (V sále panuje silný hluk.)

Dovolte mi, abych se vyjádřil, abych příliš nekrátil čas Poslanecké sněmovně, dovolte, abych se přímo vyjádřil k pozměňovacím návrhům. Nejprve vládní návrh novely zákona, který podporuji a který považuji za velmi racionální řešení situace.

Doufám, že vás neruším v Poslanecké sněmovně a že mohu pokračovat... Asi ne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom přečtu, že pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu číslo 32. Ale jinak bych vás rád, vážení kolegové, upozornil, že probíhá rozprava ve třetím čtení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, a byl bych rád, kdybyste věnovali pozornost tomuto tématu. Takže vás prosím o klid v síni (zvoní zvoncem) a pana poslance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Bursík: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. To je od vás pěkné, že jste zazvonil.

Vládní návrh zákona řeší situaci, kterou nečekal ani regulátor ani Energetický regulační úřad ani autor zákona a nakonec ani zákonodárci, kteří přijímali zákon 180 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP