(19.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se, zda je ještě někdo, kdo chce vystoupit v rámci obecné rozpravy. Není-li tomu tak, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Mám do ní jednu jedinou přihlášku, a to od pana poslance Ondřeje Plašila. Vidím přihlášku pana kolegy Vojíře. Slovo má pan poslanec Ondřej Plašil.

 

Poslanec Ondřej Plašil: Děkuji vám za slovo. Já se chci pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jste obdrželi do lavic k tomuto sněmovnímu tisku číslo 968, a v tomto návrhu je článek II Přechodné ustanovení. Tady bych chtěl učinit jednu úpravu. Tam jsou dva body. Bod A a B. Aby bod A se škrtl a zůstane v platnosti jen bod B. A ten cituji: "větší než 20 megawattů včetně a byly uvedeny do provozu do 30. dubna 2011."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan kolega Oldřich Vojíř má slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já se snažím také rychle. Vážená paní předsedající, pane premiére, já se rovněž přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu. O těch pěti kilowattech jsem hovořil, tak už to nebudu říkat. A je tam ještě varianta B a ta říká, že by se dramatická změna netýkala zdroje, který by byl do jednoho megawattu včetně, ale sloužil by jako kompenzační zdroj vlastní spotřeby. To znamená je tam ještě jakýsi bonus u toho B, že když spotřebováváte, tak bilance, třeba energetická, by mohla být limitně nula, a to by byl asi správný krok. Ale je to limitované jedním megawattem, to znamená u fotovoltaiky to znamená zhruba 100 krát 100 metrů nějaká plocha, abyste si to dokázali představit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Zeptám se, zda je ještě nějaká další přihláška do podrobné rozpravy. Není-li, končím podrobnou rozpravu. Nezazněly žádné návrhy, o nichž by bylo možno v tuto chvíli hlasovat. Proto končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona, tedy bodu číslo 5, sněmovního tisku 968.

Dámy a pánové, teď je před námi chvíle, kdy se musíme domluvit na dalším postupu, protože je 19 hodin. Dostávám informaci od předsedy poslaneckého klubu ODS, že je dohoda mezi předsedy ostatních klubů na přerušení této schůze do 9. března, čili v tuto chvíli do 9. března přerušuji. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za účast na dnešním jednání. Přeji vám příjemný večer a oznamuji vám, že zítra se setkáme v 9 hodin ráno na 74. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla svolána tzv. v mimořádném režimu, tedy na podpisy poslanců, v 9 hodin ráno.

 

(Schůze přerušena v 19.02 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP