Stenografický zápis 69. schůze, 10. února 2010

(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


3. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů, Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Sunkovský
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Milan Šmíd
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Sunkovský


4. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Sunkovský
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jaroslav Krupka


5. Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Fiala
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jaroslav Fiala
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Gandalovič
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Bohuslav Sobotka


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1020/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Zdeněk Lhota
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Ladislav Libý
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Zdeněk Lhota


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Jan Husák
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Martin Říman
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jan Husák
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení

Poslankyně Věra Jakubková
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Richard Dolejš
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Petr Pleva
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Petr Pleva
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Pleva
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila v 17.17 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP