(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To by bylo by pěkné, kdyby se k tomu všichni postavili jako chlapi, třeba i ta strana lidová, která byla dokonce nejen při té smlouvě z roku 2004, ale dokonce i při té divoké privatizaci z roku 1990. To by bylo dobré, kdyby pan Kalousek, který se zaplať pánbůh už dostavil, nám vysvětlil, jak tedy to myslel, když se opíral o analýzy společnosti Allen and Overy, o které jsme zjistili, že pracovala i pro pana Bakalu, který kooperuje i s novou, čtvrtou největší formací tady ve Sněmovně pana Kalouska.

Tady je celá řada věcí, které bych rád zodpověděl. Jsem rád, že tady i nyní za přítomnosti pana Kalouska mohu znovu zopakovat svou otázku, že mě nesmírně zajímá, kolik peněz dostala společnost Allen and Overy v době, kdy pracovala zároveň pro pana Bakalu a jeho společnosti a zároveň pro stát, který byl tehdy reprezentován panem Kalouskem; že by mě zajímalo, kdo je na Ministerstvu financí zodpovědný za tuto operaci a za to, že tuto firmu zaměstnal. Takže je tady dnes celá řada otázek, a možná když se dostaví i další, nevím, kde je přítomný, pan ministr financí Janota, protože pan Barták, jak dnes ukázal, nám opravdu nebude schopen odpovídat na otázky, které mu klademe.

Já bych jenom rád řekl, že to je úplně typické, co se stalo, když nám pan Barták sdělil, že je rozhodčí řízení, a tudíž nemůže být podán návrh na předběžné opatření. Pane ministře, podle § 22 zákona o rozhodčím řízení je možné, aby kterákoliv strana návrh podala. Nevím, odkud čerpáte jistotu, se kterou jste tady Sněmovně opět sdělil to, co víme. Stát nemůže dělat nic, to jsme slyšeli od pana ministra Kalouska v té době. Ten nám tady dlouze nám vysvětloval, jak má ve zvyku ve svých půlhodinových projevech, že nemůže dělat nic, protože má právní analýzy společnosti Allen and Overy, kterou platí, nevíme přesně jak, a proto, jak řekl, nemůže používat peněz daňových poplatníků a vyhazovat je tak, jak po něm žádám já. (Mluví silným hlasem.)

Co jsem tehdy chtěl po tehdejším ministru Kalouskovi? Já jsem po něm chtěl, aby se reagovalo na to, že společnosti pana Bakaly porušují podmínky privatizační smlouvy. Mám vám je zopakovat, které to byly? To byl převod vlastnictví - první podmínka. Chtěl jsem, abychom zjistili, jestli peníze, které se získávají z toho bytového fondu, jsou do něho vraceny. Mezitím se vyvinula situace. Pan Kalousek už není ministrem, ale zjistili jsme, že ona společnost udělala i další věc: vypověděla dokonce i tu čtvrtou podmínku smlouvy, koncem června to udělala. Tajilo se to tři měsíce! Ministerstvo nám to neřeklo! Pět měsíců uplynulo, nedělalo se nic. Dnes nám pan Barták vysvětluje, proč není možné vydat návrh na předběžné opatření. Nevím, kdo mu to řekl. Opět mu to poradil špatně. Jak je možné, že pracují pro stát v téhle kauze permanentně lidé, kteří nám takto špatně radí? To je ta náhoda, o které mluvím a která by nás měla zajímat. Vy tady máte všichni plno řečí o předvolební... Jako vy tady všichni mluvíte o věcech, které nesledujete! Já se tím nezabývám před volbami. Bohužel se tím musím zabývat pořád. A pořád je před nějakými volbami. Akorát vy se tady vždycky ozýváte jednou za čas, když se to objeví jako téma, a mluvíte o tom, že pan Tošenovský byl přece hejtman a podobně. Neměl žádný důvod být v té dozorčí radě z titulu své funkce. Kde byla jaká majetková účast kraje v téhle společnosti? Mluvíte o Cyrilu Zapletalovi. Ztrácíme čas. Cyril Zapletal jednak v té době nebyl sociální demokrat a jednak ho vyhodili po osmi měsících. To vy asi nevíte.

Rozumíte? Vy říkáte argumenty, kterými z toho tady děláte absurdní politický spor, zatímco tady dochází k tomu, že se velká společnost snaží dostat k 35miliardovému majetku, a my bychom měli dělat něco pro to, ať nejsme všichni úplně vyřazeni ze hry, protože se to děje za naší tiché asistence. Ano, u pana Kalouska tomu rozumím, tam jsem na celé řadě vazeb ukázal, že je tam zřejmě zájem pomoci. To by nás mělo zajímat. Jak je možné, že někdo, kdo má odpovědnost za stát, do určité doby byl ministrem, který měl chránit občany, v té době chránil pana Bakalu! To je přece vážná věc! A pan Bakala mu dnes nabízí peníze na jeho čtvrtý největší projekt ve Sněmovně, který tady máme. To by nás mělo zajímat. Jak to, že předseda této strany s panem Bakalou má společné firmy? To by nás mělo zajímat! Pan Kalousek který tady včera ve Sněmovně vykřikoval, jak tady poslanci lžou. Jak to, že jste nám tehdy neřekl, že společnost Allen and Overy pracuje i pro pana Bakalu? Jak je možné, že tohle projde v této zemi? Jak je možné, že to vypadá, že tady téměř všechno projde díky tomu, že na straně státu jsou úředníci, kteří se paktují za peníze s kýmkoliv? To není korupce, ty příklady, které tady používám, jak pan Bakala oplétá úředníky státu? Jakým způsobem se tady korumpují poslanci? Posílají se do Kanady na hokej a podobně jen proto, aby byli zticha? Nebo vám to je opravdu všechno jedno a bude se tady pokračovat v nesmyslných řečech o tom, kdo kdy co udělal v kterém roce? Tady jde přece o to, jestli politika má nějakou váhu vůči takovým velkým finančním společnostem, jako jsou třeba společnosti pana Bakaly. Jsme schopni s tím něco dělat? Anebo budeme tady jen tajtrdlíci, jako nám tady tajtrdlíkoval pan Kalousek a předstíral, že s tím něco dělá, ale nedělal s tím vůbec nic! Jako nám pan Barták tady tvrdí, že stát něco dělá, ale ten nedělá vůbec nic. Říká nám tady nesmyslné věci o tom, zase nějaký argument, že se nedá nic dělat.

Tak dobře, můžeme tady pokračovat v téhle nesmyslné debatě, kterou tady vedeme. Všichni pláčete, jak těch 103 tisíce lidí bude poškozeno. Samozřejmě, že bude, pokud povedete debatu takovýmto způsobem, pokud to nebude tak, že nebudeme chtít, aby stát opravdu konal, aby úředníci, kteří nechtějí, začali něco dělat, tak se prostě nestane nic! A víte, jak to dopadne? No stejně jako na tom Kladně! Ty byty postupně RPG Industries převede na společnost, která bude mimo společnost RPG, a ty byty budou v dobré víře nabyty někým, kdo řekne "já se necítím žádnými smluvními podmínkami vázán", a bude to tržně rozprodávat, jako se rozprodalo těch 1200 bytů na Kladně. To je modelový způsob, jak se bude v té věci pokračovat.

Podívejte se, já jsem si včera přečetl poprvé, že vlastně už RPG Byty, s. r. o., vlastní RPG Property. To jsem se dozvěděl od pana ministra financí z jeho odpovědi poprvé. A možná že už dneska, protože tam je zpoždění půl roku, je to ještě jinak! Možná už dnes není o čem se bavit. Pět měsíců stát čekal! To bylo možná osudové! A my tady vedeme řeči a posloucháme to, jak stát zas nemůže nic dělat. Takže si tyhle nesmyslné řeči veďme třeba celý den. Já vás ale upozorňuji, že je to úplně mimo jádro věci!

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Miroslav Kalousek. Promiňte, pane kolego Vidíme, ale hlásil se již před třemi čtyřmi minutami.

S faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající.

Za prvé, omlouvám se panu poslanci Zaorálkovi za své někdy půlhodinové projevy. Pokusím si vzít příklad z jeho věcných, stručných a neemotivních vystoupení.

Za druhé. Zdeněk Bakala nikdy nedal a nedá žádné prostředky TOP 09.

Za třetí. Jestli opravdu někdo dělal pro pana Bakalu, tak právníci, kteří sepisovali za Fond národního majetku tu ostudnou smlouvu, za kterou opravdu neodpovídá pan Kalousek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka Jana Vidíma, poté řádná přihláška pana kolegy Chytky.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem chtěl vaším prostřednictvím poprosit pana místopředsedu Poslanecké sněmovny, aby tady (velmi silným hlasem:) neječel! Děkuji. (Ohlas v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme za tuto faktickou poznámku. Prosím o klid ve sněmovně.

Nyní řádná přihláška pana kolegy Chytky... Ještě mají přednost faktické poznámky. Pan poslanec Opálka - faktická. Nevím, zda pan poslanec Carbol též je přihlášen s faktickou? Ne.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Měl bych dotaz na kolegu pana Kalouska prostřednictvím vás, jestli je ochoten zde místopřísežně říci, že peníze, které ovládá pan Bakala, v žádném případě nebudou použity ku prospěchu TOP 09. Bohužel mám informaci z prostředí pana Bakaly, že je tomu jinak. Byl bych rád, kdyby mi to mohl vyvrátit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla faktická poznámka. Nyní ještě faktická poznámka - pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, že zdržuji, ale na takto přímé oslovení musím odpovědět: Ano. A místopřísežně tady z tohoto místa říkám, že Zdeněk Bakala ani žádná jeho firma nikdy nedala a nedá žádné prostředky TOP 09. Všechno ostatní jsou pomluvy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Nyní řádná přihláška pana poslance Radima Chytky.***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP