(Jednání pokračovalo v 11.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, rád bych pokračoval, ale zatím nemám přítomného žádného místopředsedu vlády, potažmo předsedu vlády, ale toho nebudu prohánět. Takže pokud je někde přítomen pan místopředseda vlády Barták nebo místopředseda vlády pan Kohout, tak samozřejmě rád zahájím pokračování našeho dopoledního jednání. Případně požádám paní ředitelku organizačního odboru, jestli by se s Úřadem vlády nedohodla, koho pan premiér Fischer pověřil. Už tady vidím pana místopředsedu vlády a ministra zahraničí, takže můžeme pokračovat v našem jednání. V pořádku. Pane místopředsedo, podmínky jednacího řádu pro pokračování naší schůze jsou splněny.

Ještě než zahájíme další bod našeho dopoledního jednání oznámím, že pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek má náhradní kartu č. 8.

 

Dalším bodem našeho jednání podle schváleného pořadu schůze je bod číslo

43.
Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Ondřeje Lišky a Přemysla Rabase
na vydání ústavního zákona o referendu o přímé volbě prezidenta republiky
a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších ústavních zákonů (o referendu o přímé volbě prezidenta republiky)
/sněmovní tisk 524/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 524/1. Požádal bych přítomné, za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Jacques a pan poslanec Marek Benda jako zpravodaj, kdyby zaujali místo u stolku zpravodajů. A teď žádám paní poslankyni Kateřinu Jacques, aby jako zástupce navrhovatelů předložený návrh uvedla. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v této věci sdělila následující. V současné době jsou v legislativním procesu tři velmi podobné návrhy, které si kladou stejný cíl: dát do rukou veřejnosti, občanům starším 18 let, možnost volit si hlavu státu přímo, čili účastnit se tohoto rozhodovacího procesu. Důvody, které nás k tomu vedou, zazněly opakovaně a včera byla na toto téma rozsáhlá debata při projednávání sněmovního tisku z dílny poslaneckého klubu sociální demokracie. Druhým identickým návrhem, identickým v tom smyslu, že si klade zcela stejný cíl, je vládní návrh, který v tuto chvíli ještě čeká na projednání, ale je už na půdě Poslanecké sněmovny. A třetím je ten právě projednávaný sněmovní tisk z dílny poslaneckého klubu Strany zelených. My jsme po jednání s poslanci kolegy ze sociální demokracie rozhodli, že poté co včera tento tisk úspěšně prošel z prvního do dalšího čtení projednání výboru, vezmeme zpět ten náš návrh a umožníme tak, aby legislativním procesem běžely pouze dva sněmovní tisky, které si tento shodný cíl kladou, a to vládní návrh, který má naši preferenci, protože jsme se jako součást vládní koalice na jeho koncipování podíleli a v lednu jsme se o jeho úspěšné schvalování zasazovali, a zároveň bychom rádi podpořili sněmovní tisk sociální demokracie. To jsme učinili již včera, ale chystáme v tomto směru dílčí pozměňovací návrhy do druhého čtení, ty by se měly týkat především pravomocí prezidenta republiky.

Tímto tedy oznamuji Sněmovně jménem předkladatelů zpětvzetí tohoto sněmovního tisku ve prospěch dvou zbývajících, které usilují o totéž - možnost veřejnosti volit si hlavu státu České republiky přímo. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques. Protože jde o zpětvzetí návrhu v prvém čtení, o tom Poslanecká sněmovna nehlasuje, bereme to na vědomí. Děkuji. Pan zpravodaj měl jednoduchou práci, nemusel ani přijít. Končím bod č. 43.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

44.
Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Miloslavy Vostré, Kateřiny Konečné,
Milana Bičíka, Soni Markové, Marty Bayerové, Josefa Šenfelda, Ivany Levé
a Milady Halíkové na vydání zákona o poskytování půjček
se státním příspěvkem mladým manželům
/sněmovní tisk 539/ - prvé čtení

Jde o bod, který jsme přerušili, jestli mám správnou poznámku, ve středu, a to v jednání 10. 6. t. r. na 59. schůzi. Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali své místo paní poslankyně Kateřina Konečná a zpravodajem byl za Ladislava Smýkala Poslaneckou sněmovnou nově zvolen pan poslanec Votava. Ten je připraven, takže pokud zaujme místo u stolku zpravodajů, mohli bychom dokončit to, v jakém stadiu jsme rozhodovali 10. června. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP