(9.10 hodin)

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji vyřadit z programu dnešní schůze body číslo 23, to je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících leteckými dopravci atd., a bod číslo 24, rovněž vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací obdobná dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií.

Krátké zdůvodnění této věci: Při předložení obou dohod do Parlamentu bylo konstatováno, že stále ještě probíhají vnitrostátní schvalovací procesy nejméně v osmi zemích Evropské unie, přičemž přinejmenším v Belgii a v Nizozemsku nebudou v nejbližší době dokončeny. Pokud jde o první smlouvu, týkající se Spojených států amerických, potom zahraniční výbor na své schůzi už 21. května neschválil níže uvedený návrh usnesení, kterým měl doporučit Poslanecké sněmovně přijmout usnesení o souhlasu s ratifikací. Z přítomných poslanců jenom dva poslanci hlasovali pro takové navržené usnesení. Věc je politicky velmi citlivá. Jednání o tomto bodu může být i na této schůzi komplikované.

Domnívám se, že vzhledem k tomu, že velmi pravděpodobně dosud nebyl ukončen ratifikační proces ani v dalších zemích, je možné ponechat rozhodnutí o těchto citlivých návrzích příští Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže pane poslanče, jediné, co žádáte, je vyřadit ten bod 23. (Posl. Exner: A 24.) A 24 také, aha. 24 také vyřadit.

Teď bych požádal pana poslance Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych poprosil za současného i za minulého ministra financí o zařazení jednoho bodu z třetích čtení. Poměrně dost jsme se namořili se zákonem o cenách. Pokud samozřejmě nebude přijat, tak svět se nezboří, ale ta práce přijde nazmar. Tak bych si velmi dovolil poprosit, aby byl zařazen zákon 326/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, třetí čtení, je to tisk 693, a aby byl zařazen do bloku třetích čtení, abychom tu práci ve Sněmovně dokončili.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to tedy tisk 693.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tisk 693, zákon o cenách.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Na konec třetích čtení.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Do bloku třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Do bloku třetích čtení. To je zařazení nového bodu vlastně. Dobře.

A teď bych požádal pana poslance Mencla.

 

Poslanec Václav Mencl: Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás požádal o zařazení dvou bodů, a sice tisku 901, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, tisk 901. Důvod je jednoduchý. V této chvíli již rozhodla Evropská komise o podání žaloby a bylo by dobré, kdybychom se jí vyhnuli a tento zákon přijali.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, já jsem nezastihl to, který je to...

 

Poslanec Václav Mencl: Je to tisk 901. To je nový bod, pane předsedo.

A dále bych vás chtěl požádat o zařazení nového bodu. Promiňte. Ještě podotýkám, že se jedná o projednání podle § 90 odstavce 2. A o zařazení nového bodu, tisku 765, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o právu na informace o životním prostředí. Jedná se o zavedení prostorového informačního systému podle rozhodnutí Evropského parlamentu, jde o třetí čtení. Nejsou k němu žádné pozměňovací návrhy a nezdrží nás to více než několik minut. Jde o legislativně jednoduchou věc. Prosil bych o zařazení jako osmý a devátý bod dnes odpoledne. Děkuji.

Řekl jsem číslo tisku - je to tisk 765. První je tisk 901 a druhý je 765. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže jde o zařazení nových bodů. Přiznám se, že jsem nezachytil, kam je chcete zařadit.

 

Poslanec Václav Mencl: Jako osmý a devátý bod dnes odpoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Osmý a devátý bod - odpoledne?

Teď se mi tu hlásil pan poslanec Pospíšil. Já vám ještě předtím řeknu, abych to nezapomněl, že pan poslanec Dub má náhradní kartu číslo 16, pan poslanec Severa kartu 49, pan poslanec Vanoušek náhradní kartu číslo 48 a pan poslanec Pospíšil náhradní kartu číslo 35.

A teď má slovo pan poslanec Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji.Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych navrhl zařadit do programu schůze dnes po pevně zařazených bodech sněmovní tisk 855. Jde o novelu obchodního zákoníku a jde o druhé čtení. Důvodem je to, že se jedná o přijetí evropského práva. Česká republika je již ve skluzu, a proto blízké přijetí tohoto zákona je v zásadě naší povinností coby člena Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je, prosím vás, nové zařazení bodu, nebo jak to je? To je na pořadu schůze nebo...?

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Je to opravdu nové zařazení bodu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nově zařazený bod - tisk 855.

A teď se hlásila paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, již včera jsem se pokoušela navrhnout vám zařazení dvou bodů, které se týkají novely trestního řádu, zákona o trestním řízení soudním, lidově řečeno je to takzvaný náhubkový zákon. Nabízela jsem vám dvě možnosti - jednak poslanecký návrh, který by šel do prvního čtení, a také vládní návrh, který je ve zrychleném paragrafovém znění devadesát. Ale je tedy reálná šance, abychom tuto věc skutečně z věcného hlediska změnili.

Možná jste si včera při tom hlasování, které bylo poměrně objemné, nevšimli této příležitosti, protože tyto mé návrhy získaly podporu pouhých 34 hlasů. Proto si dovoluji ještě dnes opět navrhnout zařazení sněmovního tisku číslo 905, je to vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním. Navrhuji na čtvrtek dopoledne po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte. A tady ty body, které navrhujete, to jsou nově zařazené body? (Ano.) Úplně nově, je to nové zařazení bodů.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: To byl již včera neúspěšný pokus, který dnes opakuji poté, co jsme získali -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to tisk 905 -

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Je to sněmovní tisk 905, to je ta vládní novela, která jde ve zrychleném devadesátkovém čtení. A potom bych si dovolila nabídnout ještě poslanecký návrh. Je to sněmovní tisk číslo 815 na totéž téma jako druhý bod za tento, který jsem načetla.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A ten jste navrhovala na čtvrtek kdy?

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Čtvrtek dopoledne po pevně zařazených bodech. Vycházím z toho, že nebude blok interpelací a že zde vzniká určitý prostor, který bychom takto užitečně mohli využít. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Teď jsem viděl pana poslance Votavu.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu číslo 9 a tím je návrh zákona, kterým se mění zákon o místních poplatcích. Je to zákon, který je vrácený Senátem. Požádal bych, aby byl zařazen na pátek jako první bod, samozřejmě s vědomím toho, že pokud bude požadavek zařadit Ústavu a volební zákon jako první dva body, pak by to byl třetí bod páteční. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP