(18.30 hodin)

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, je zjevné, že dnešní debata i návrhy, které zaznívají v opakovaném druhém čtení novely ústavního zákona, respektive Ústavy České republiky, je jistou reflexí z té nastalé situace. A protože Poslanecká sněmovna projevila neochotu vyčkat do dne rozhodnutí a schopnosti nahlédnout do rozhodnutí Ústavního soudu, kterým se nezpochybnitelně vyjádří k věci, která nevnesla příliš jasno nejen do politického klimatu, ale také do očekávání nás, kteří stojíme v tom volebním klání, chci i já předložit určitou reflexi a návrh, který se pokouší vyřešit jinou věc, neméně závažnou, věc, ke které došlo ve vyjádření výsledků voleb.

Myslím, že nebyl nikdo, kdo by si dokázal představit před rokem 2006 vyjádření volebního výsledku na úrovni sto ku stu. Přesto k němu zjevně došlo. A myslím si, že jediným způsobem, jak tomu předejít do budoucna, je návrh, kterým bude změněn počet poslanců v Poslanecké sněmovně na ono liché číslo 199.

S překvapením jsem zjistil, že přestože všechny poslanecké kluby uvažovaly o tomto návrhu, tento návrh nakonec nikde promítnut nebyl. A má-li tedy být toto jednání pokusem o reflexi a určitou snahu předejít patovým situacím, které mohou vzniknout i po volbách, které máme snad brzy před sebou, pak tedy dovolte, abych navrhl změnu Ústavy, respektive článku 16 odstavce 1, kde se text "Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let." mění takto: "Poslanecká sněmovna má 199 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Prosím nyní paní poslankyni Evu Dundáčkovou.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, omlouvám se za hlasovou indispozici. Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který jsem načetla v předchozím druhém čtení na půdě Poslanecké sněmovny a který byl zaznamenán v tisku 16/2 pod písmenem C. Myslím, že legislativně se s ním můžeme takto vypořádat, abych ho nemusela číst celý znovu.

Jedná se o omezení poslanecké imunity a je to takový evergreen v Poslanecké sněmovně. Čili připustí-li Sněmovna hlasování o takto načteném pozměňovacím návrhu 16/2 písmeno C, myslím, že se s tím můžeme vyrovnat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové. Pan senátor Julínek ještě v rámci podrobné rozpravy.

 

Senátor Tomáš Julínek: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Já chci ještě v podrobné rozpravě navrhnout podle § 95 odstavce 1 jednacího řádu Sněmovny zkrácení času mezi druhým a třetím čtení na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji. O tomto návrhu budeme hlasovat poté, kdy skončí podrobná rozprava.

Paní poslankyně Kateřina Jacques se ještě hlásila o slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych učinila to, co již moji předřečníci, a sice odkázala na pozměňující návrhy, které vám byly rozdány do lavic již na jaře a byly projednány v rámci druhého čtení, kde jsem je také podrobně zdůvodňovala. Již tehdy v květnu jsem si posteskla nad tím, že senátní návrh na své projednání čekal tři roky, a označila jsem toto chování jako jistý druh arogance ve vztahu k horní komoře a také určité krátkozrakosti Poslanecké sněmovny, která této závažné problematice nevěnovala náležitou pozornost. A ukazuje se, že došlo na naše slova, protože to, co se dnes děje, na jaře nikdo nepředpokládal. Ale zároveň bylo zřejmé, že k tomu dojít může.

Teď zpátky k věci. Ukazuje se, že ty pozměňující návrhy, které vám již tehdy byly do lavic rozdány, nabývají na své aktuálnosti. Pan kolega Doktory hovořil o tom, že nikdo o snížení počtu poslanců a poslankyň v Poslanecké sněmovně neuvažoval a žádnou iniciativu v tomto smyslu nevyvinul - a to je právě omyl. My jsme tři roky na tento fakt upozorňovali a můj pozměňující návrh, který vám byl již před téměř půlrokem rozdán do lavic, právě tuto změnu obsahuje. Je to dohledatelné ve stenografickém záznamu a jsem ráda, že nacházím podporu i napříč politickým spektrem.

Navrácení tisku do druhého čtení jsem nepovažovala za přínosné, protože jsem měla za to, že všechny pozměňující návrhy, které již na jaře zazněly, dostatečně řeší obecnou povahu problému, který řešit mají, a všechno ostatní vnímám spíše jako snahu o účelové angažmá, které se týká pouze té situace, v níž se teď nacházíme. Ale do budoucna nemají žádnou vysokou relevanci, ať už se to týká nabytí účinnosti zákona, který přijímáme, nebo těch zástupných důvodů, které jsou uváděny, a to je především otázka schvalování státního rozpočtu.

Já si skutečně myslím, že můžeme po volbách očekávat - a pan kolega Doktor o tom také hovořil - poměrně složitá jednání o sestavení nové vlády. Vzpomeňme si, jak tomu bylo po těch volbách posledních. Čekali jsme několik měsíců, než se podařilo vládu sestavit. A rizika schvalování rozpočtu připraveného vládou premiéra Fischera a schválené touto Sněmovnou ještě v předvolebním čase - já to nepovažuji za nic rizikovějšího než odložení tohoto úkolu na nejistou dobu po volbách, kterou si umíme všichni představit. A proto se domnívám, že hlasování o státním rozpočtu, který navrhuje tato vláda, myslím si, že kompetentně a zodpovědně, a zároveň je zde prostor pro uplatnění změn, ještě před volbami může být z hlediska zájmů země přínosné a z hlediska orientace voličů poměrně klíčové, protože strany musí tímto způsobem jasně ukázat, jakým způsobem si další rozvoj v této oblasti představují.

Pozměňující návrhy najdete v tisku 16/2 pod písmenem A. Jak už jsem řekla, ten jeden se týká snížení počtu členů a členek Poslanecké sněmovny na 199 a ten druhý pozměňující návrh, již z jara tohoto roku, se týká změny počtu zákonodárců a zákonodárkyň, kteří se musí vyslovit pro rozpuštění Sněmovny. Navrhována je třípětinová většina. Zdá se, že i zde je určitý konsensus napříč Sněmovnou.

Jak už jsem řekla, oba návrhy jsou podrobně zdůvodněny ve stenografickém záznamu z května. Můžete si je dohledat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Jacques. Ptám se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se - pokud se nehlásí nikdo do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a jsme u případných závěrečných slov. Pan předkladatel senátor Tomáš Julínek má slovo jako první.

 

Senátor Tomáš Julínek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Budu velice krátký. Chci jenom upozornit na pár věcí.

Předložená změna původního textu, který přišel ze Senátu, vypouští jako jednu z podmínek k demisi vlády. Chci na to jenom upozornit, aby bylo zřejmé, že ten proces, tak jak byl nastaven - demise, rozpouštění, prezident - je tady trošku jinak konstruován a je tady to spontánní rozpuštění Sněmovny z vůle Sněmovny a prezident musí.

Tak jenom jsem to chtěl pro pořádek říct. Zároveň chci upozornit, a myslím, že jste si toho většinou vědomi, že jakékoliv další otvírání dalších částí Ústavy na jiné téma vytváří problém v Senátu. A samozřejmě potom je i určitá hrozba u Ústavního soudu. To znamená pokud došlo k politickým dohodám na řešení této situace, tak bych prosil za Senát, abychom se nedostali do nějaké kritické situace, abychom se drželi jenom toho tématu, které bylo otevřeno Senátem.

A potom ještě na závěr poznámku. O tomhle zákoně nejednáme tři roky, ale osm let. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane senátore. Pan zpravodaj se závěrečným slovem po podrobné rozpravě.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Já myslím, že vše podstatné bylo řečeno. Jenom ve vzácné shodě s panem předkladatelem chci doporučit pro další jednání, aby skutečně všechny návrhy, které jdou nad rámec těch nezbytných dohod - samozřejmě poslanci mají právo je podat - aby byly ještě velmi podrobně uváženy, protože je to situace mimořádná. Neřešíme tady normální změnu ústavy v normálních podmínkách. Toho každý si je vědom. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP