(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo.

O slovo se přihlásila paní poslankyně Horníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já vás zklamu, protože vás jdu také požádat o zařazení nového bodu. Jsem si vědoma toho, že Sněmovna velmi důkladně zváží, který bod podpoří a nepodpoří, nicméně je mou povinností vás přece jen o to požádat. Je to tisk 842 a je to tisk, který se zabývá projednáním a schválením změny zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Jedná se o nezbytnou podmínku pro využití rezervních prostředků fondu, bez jejichž zapojení není reálné sestavit rozpočet fondu na rok 2010 a zajistit plnění úkolů fondu v roce 2010, neboť nelze počítat s jakoukoli dotací ze státního rozpočtu. Z těchto důvodů je poslední jednání Poslanecké sněmovny před skončením volebního období nejzazším termínem pro úspěšné vyřešení problému.

Tento tisk, jak už jsem říkala, má číslo 842, předkladateli jsou Zdeňka Horníková, Petr Bratský, Miroslav Váňa a je to zákon, který se týká zákona 211 o státním fondu, a 171, zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, na kdy navrhujete zařadit tento sněmovní tisk?

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dovolila bych si navrhnout zařazení za pevně zařazené body ve středu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Hlásí se někdo další do rozpravy? Jestli tomu tak není, rozpravu končím. Nyní budeme hlasovat o návrzích, jak byly načteny.

 

Nejdříve bychom hlasovali o návrzích z grémia, které jsem načetl, to znamená, že prvním bodem dnešního jednacího dne bude sněmovní tisk číslo 16, třetí čtení novely Ústavy, další bude sněmovní tisk 759, první čtení, novely volebního zákona, třetí bod bude sněmovní tisk 904, první čtení. To budou první tři body. Čtvrtým bodem by byl sněmovní tisk 898. Když dovolíte, já bych o těchto návrzích nechal hlasovat společně.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 194 poslankyň a poslanců pro návrh 144, proti 4. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně Šedivá má náhradní kartu číslo 31.

Pan poslanec Škromach žádá o odhlášení. Všechny vás odhlásím a prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Další hlasování bude o bodech 30 až 33 návrhu pořadu. Těm bychom se měli věnovat ve středu před polední přestávkou. Jsou to volební body.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 172, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích tak, jak byly předneseny tady na mikrofon od přihlášených poslankyň a poslanců.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vlčka, který navrhl, aby ve středu odpoledne bylo jednáno o třech bodech, a to v pořadí sněmovní tisk 878 jako první bod odpoledne ve středu, sněmovní tisk 882 jako druhý bod ve středu odpoledne a jako třetí bod sněmovní tisk 549, třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 162, proti 6. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Skopala. Ten chce zařadit sněmovní tisk 763, třetí čtení, na středu jako čtvrtý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 105, proti 13. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Böhnische. Ten navrhuje také na středu 9. 9. zařadit jako pátý bod odpoledne sněmovní tisk 767, třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 11. Tento návrh nebyl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky. Ten navrhl, aby ve středu 9. 9. odpoledne jako pátý bod byl zařazen sněmovní tisk 820.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 175, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Tejc navrhl, aby sněmovní tisky 808 a 832 byly zařazeny taktéž na středu odpoledne 9. 9. jako šestý a sedmý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Duba. Ten navrhl, aby sněmovní tisky 449 a 586 byly projednány ve čtvrtek po písemných interpelacích. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 128, proti 14. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Benda navrhl, abychom zařadili sněmovní tisk 16 a sněmovní tisk 759 - to jsme již učinili, takže tento návrh je nehlasovatelný.

 

Dále pan poslanec Zaorálek navrhl, aby byl zařazen nový bod, a to Informace ministryně spravedlnosti o údajném rušení brněnské a ostravské pobočky Vrchního soudu, zastupitelství v Olomouci. Tento bod bychom měli zařadit jako šestý bod za již zařazené body ve středu odpoledne 9. 9. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP