(14.30 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, na kdy navrhujete zařadit tento bod?

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Na středu, po již pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Walter Bartoš. Připraví se pan poslanec Martin Bursík. Prosím.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych si také dovolil navrhnout několik změn pořadu jednání schůze.

První změna se týká sněmovního tisku číslo 896. Je to novela školského zákona. Pro vás, kteří se nezabýváte školstvím, je to odložení takzvaných státních maturit o jeden rok. Tento sněmovní tisk bych chtěl navrhnout na středu odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Další návrh se týká sněmovního tisku číslo 894, to je zákon o audiovizuálních službách, a také bych chtěl zařadit tento tisk po již pevně zařazených bodech ve středu.

Můj poslední návrh se týká sněmovního tisku 886, je to návrh zákona o pedagogických pracovnících. Ten bych chtěl navrhnout na pátek dopoledne. Tolik mé tři pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já se omlouvám. Ten poslední sněmovní tisk byl 886, pátek dopoledne? (Poslanec Bartoš souhlasí.) Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Bursík. Připraví se pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Martin Bursík: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout dva nové body na pořad jednání. Ony nejsou až tak úplně nové, protože pokusů o jejich zařazení na program jednání zde bylo již několik.

První bod je sněmovní tisk 625, novela zákona o geologických pracích, která byla navrhována celkem pětkrát na půdě Poslanecké sněmovny. Je to tisk, který vláda předložila Sněmovně před téměř jedním rokem a doposud nebyl zařazen. Je to tisk, který jde do prvního čtení.

Samozřejmě, můžete si pokládat otázku, proč na tomto jednání Poslanecké sněmovny navrhuji na program tisk, který jde do prvního čtení, nikoli v režimu § 90. Já si myslím, že vývoj situace stran předčasných voleb je naprosto nejasný a je zde i možnost, je zde i otevřený prostor, protože Sněmovna bude mít možnost ještě nějakou dobu pracovat. Pokládám tudíž za odpovědné zařadit body, které jsou dluhem Poslanecké sněmovny, na program jednání.

Tím druhým tiskem je sněmovní tisk 652, novela zákona 334 z roku 1992, o ochraně zemědělského půdního fondu. Předložila ho vláda v listopadu loňského roku. Velmi důležitá novela, která chrání zábory zemědělské půdy a především té bonitní půdy cenou půdy, kterou významně zvyšuje při vyjímání ze zemědělského půdního fondu.

Nemusím zdůrazňovat, že u toho prvního zákona, horního zákona, jde o ochranu obcí před hrozbou jejich likvidace kvůli povrchové těžbě v Ústeckém kraji. A stejně tak jde o odblokování možnosti územního rozvoje obcí pod Beskydami, kde těžební společnost zcela nelogicky a neintegrálně podle stávajícího zákona drží předkupní právo na pozemky, a obce tudíž nemohou sestavit smysluplné a racionální územní plány a jejich rozvoj je vlastně blokován tímto nesmyslným institutem předkupního práva na odkup pozemků.

První tisk, 625 - žádám o zařazení do bloku prvních čtení. Druhý tisk - žádám o zařazení do bloku druhých čtení, který - předpokládám - bude vytvořen kvůli novele Ústavy. Jinými slovy, žádám o jeho zařazení jako prvního bodu po ukončení bloku prvních čtení.

Děkuji pěkně za pozornost těm, kteří dávali pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Ambrozek. Připraví se pan poslanec Husák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já si dovoluji navrhnout zařazení bodu nového. Jde o sněmovní tisk číslo 902, vládní návrh, novela zákona o ochraně přírody a krajiny, se kterým je navrženo vyslovit souhlas již v prvním čtení.

Jedná se o zákon, který by měl uvést do pořádku kompetence v této oblasti. Vzhledem k tomu, že jde o materii, která souvisí s tiskem, který budeme projednávat, navrhuji jeho zařazení za stávající bod číslo 8, za novelu zákona o ochraně přírody a krajiny vrácenou Senátem. Je to sněmovní tisk 632. To znamená pevně zařadit za tento bod, abychom se mohli po jeho projednání věnovat tisku 902. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Husák. Připraví se pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o podporu změny programu nebo doplnění programu, a to na dnes, úterý 8. září, o zařazení tisku číslo 887. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to o schválení v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Pardon - o projednání v prvém čtení. Dále žádám o zařazení tisku číslo 888. Jedná se rovněž o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž se jedná o projednání v prvém čtení podle § 90. Žádám o zařazení těchto bodů po již pevně zařazených bodech.

A jako poslední - na středu 9. září tisk číslo 693, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Žádám o zařazení po již pevně zařazených bodech. Jedná se o třetí čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Vojíř. Připraví se paní poslankyně Šedivá.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte i mně navrhnout této ctěné Sněmovně dva body k projednání. Prvním by byl vládní návrh zákona číslo 266/1994 Sb., o dráhách, sněmovní tisk 899, který se týká adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady ES číslo 1371/2007 Sb., o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě.

Z našeho pohledu se jedná o to, že kdybychom přijali tento návrh zákona, tak by bylo možné uplatnit pětiletou lhůtu pro přípravu na realizaci veškerých nařízení, která jsou v této směrnici, resp. v tomto nařízení, uvedena. Pokud by se nám to nepodařilo, dostaneme se do situace, kdy provozovatel bude muset tato nařízení realizovat, a ekonomická náročnost realizace těchto nařízení je tak vysoká, že disponibilní prostředky k tomu momentálně nejsou, a dokonce nejsou ani ve výhledu. To je první věc. Navrhuji to projednat ve zkráceném procesu.

Co se týče druhého návrhu, jde o návrh změny zákona číslo 183/2006 Sb., stavebního zákona, sněmovní tisk 900. Zde je podstata toho návrhu zákona taková, že by se mělo dojít k vrácení představ, kdy začal platit výše uvedený stavební zákon. Jedná se především o oblast, kdy pozemky nad díly, jakými jsou silniční či železniční tunel, se staly v podstatě dotčenými pozemky, to znamená musí docházet při stavebním řízení k jednání s majiteli těchto pozemků i přesto, že fakticky dotčeny nejsou. Je to opět velmi problematická záležitost. Nechávám na Sněmovně, zdali projedná tento návrh rovněž ve zkráceném znění. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, na kdy navrhujete zařadit tyto sněmovní tisky? Na středu? Na středu odpoledne? (Souhlas.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP