Stenografický zápis 60. schůze, 11. září 2009


Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Marek Benda


47. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení

Poslanec Juraj Raninec
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Martin Bursík
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miloš Melčák


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 759/ - třetí čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Stanislav Křeček


9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/4/- vrácený Senátem

Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Hanuš
Senátor Pavel Eybert
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/5/- vrácený Senátem

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Kateřina Konečná
Senátor Karel Šebek


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 902/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Libor Ambrozek


13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/4/- vrácený Senátem

Poslankyně Michaela Šojdrová
Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda


14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/4/- vrácený Senátem

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jiřina Fialová
Senátorka Alena Palečková


15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 735/4/- vrácený Senátem

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Carbol
Senátor Pavel Sušický
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec David Rath
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Václav Mencl


16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/4/- vrácený Senátem

Předseda PSP Miloslav Vlček


17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/3/- vrácený Senátem

Senátor Pavel Eybert


57. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/ - druhé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Zdeňka Horníková
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila v 16.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP