(13.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 538, z přítomných 89 poslankyň a poslanců pro návrh 69, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím bod číslo 139.

 

O slovo se přihlásil pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, chtěl bych požádat o prohlasování procedurálního návrhu, protože dopoledne tady byl návrh o cenách a ten má lhůtu až po 14. hodině. Ale protože v jednacím řádu je lhůta pro hlasování o třetích čteních od 9 do 14 hodin, takže by o něm ve 14 hodin nemohlo být hlasováno, dávám návrh, že dnes může být hlasováno o zákonech ve třetím čtení i po 14. hodině. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, zazněl návrh, zahájím hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 539, z přítomných 72 poslankyň a poslanců pro 10, proti 27. Tento návrh nebyl schválen.

 

O slovo se hlásí pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové. Výsledek tohoto hlasování svědčí spíše o tom, s čím jsem byl konfrontován celé dopoledne v době řízení schůze, to znamená že mi nezbývá nic jiného, než abych navrhl neprojednané body na této schůzi k vyřazení a ukončení této schůze. Vzhledem k tomu, že se podařilo přece jen včerejší nedostatek alespoň zčásti napravit, tak si myslím, že je to možné.

Navrhuji tedy vyřazení všech neprojednaných bodů této schůze Poslanecké sněmovny s tím, že bychom pravděpodobně konali schůze podle toho, jak dojdou vrácené návrhy zákonů ze Senátu, případně takovým způsobem, který byl naznačen na jednání organizačního výboru, tj. v posledním týdnu srpna a potom v polovině září, tak jak bylo řečeno. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jsme návrh pana místopředsedy Vojtěcha Filipa. Pan místopředseda Filip navrhl, abychom vyřadili všechny zbývající body této schůze a schůzi ukončili.

Hlásí se pan poslanec Mencl. Ano, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Dovolte mi za klub Občanské demokratické strany navrhnout, abychom projednali ještě body 102 a 108 a pak vyřadili všechny ostatní. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Slyšeli jsme protinávrh. Nejprve dám hlasovat o protinávrhu pana poslance Mencla. Pokud tento návrh neprojde, budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Mencla, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 540, z přítomných 89 poslankyň a poslanců pro návrh 59, proti 21. Konstatuji, že návrh pana poslance Mencla byl schválen.

 

Znamená to, že po projednání bodů 102 a 108 ukončíme naše jednání, protože ostatní body byly tímto hlasováním vypuštěny.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Koníček, prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já bych vás požádal, abyste zajistil v souladu s ustanovením jednacího řádu účast vlády takovou, jaká má být, protože účast vlády na dnešním jednání při předkládání návrhů, kdy dokonce bylo období, kdy zde byl jedině ministr kultury, byla tristní. A já bych vás poprosil do té doby o přerušení jednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. O slovo se ještě hlásí paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem chtěla zpochybnit předchozí hlasování, protože mám na sjetině jiný výsledek, než jsem chtěla. Nechtěla jsem souhlasit s předloženým návrhem.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená, jak jsme hlasovali o návrhu pana poslance Mencla. Ano, slyšeli jsme námitku proti výsledku hlasování.

 

Zahajuji hlasování o námitce. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 541, z přítomných 89 poslankyň a poslanců pro návrh 46, proti 28. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme nyní znovu hlasovat o návrhu pana poslance Mencla, který navrhl projednat body 102 a 108 a poté všechny ostatní body vyřadit.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 542, z přítomných 90 poslankyň a poslanců pro návrh 37, proti 30. Návrh nebyl schválen.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu pana místopředsedy Vojtěcha Filipa, ten navrhl vyřadit všechny zbývající body, včetně bodů 102 a 108.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 543, z přítomných 90 poslankyň a poslanců pro návrh 47, proti 35.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto hlasováním jsme vyřadili všechny zbývající body naší 59. schůze. Proto 59. schůzi Poslanecké sněmovny končím.

Mějte se pěkně a na shledanou.

 

(Schůze skončila v 13.37 hodin.)***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP