(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, rozumím vašemu návrhu. Hovořit bude pan poslanec Hamáček.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat o souhlas s mým následujícím návrhem o pevném zařazení tří mezinárodních smluv ve druhém čtení. Všechny tři jsme včera zařadili na čtvrtek, nicméně pan ministr Kohout avizoval, že zde nebude, a všechny tři mezinárodní smlouvy jsou tak zásadní a závažné, že si podle mého názoru vyžadují účast ministra. Jedná se o bod 102, což je dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence, bod 108, což je obdobná dohoda s Austrálií a následně bod 126, což je dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a Bosnou a Hercegovinou. Tento návrh předkládám po dohodě s ministrem zahraničních věcí a prosil bych tyto tři tisky pevně zařadit na tento pátek 12. 6. Podle mých informací nejsou žádné pevně zařazené body, tedy jako první tři body v pátek 12. června. (V jednací síni je stále rušno.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Bude mluvit pan poslanec Mencl, ale bude mluvit tehdy, až se ostatní zklidní. Jestli chcete přestávku, já vám rád vyhovím, v tom problém není.

Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, děkuji za zklidnění. Pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, dovolte, abych požádal o zařazení nového bodu, který se jmenuje návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 765 ve výborech Poslanecké sněmovny. Činím tak se souhlasem celého výboru i po projednání s kolegy zpravodaji poslaneckých klubů. Prosím, aby byl zařazen jako bod první, a pokud tato lhůta o 30 dní zkrácena bude, dovolil bych si požádat o pevné zařazení tohoto nového bodu jako první bod dnes odpoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám, pane poslanče, navrhnu, abychom to projednali po projednání přerušeného bodu, abychom neměli rozjednané dva body, ano? Čili jako první bod po projednání přerušeného bodu dnes, ano?

Dámy a pánové... Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Po včerejším jednání a odpoledních dohodách znovu předstupuji před vás s návrhem na vyřazení z programu této schůze bodu 42, tisk 806. Důvody, které jsem řekl včera, zůstávají. Myslíme si, že to je bod, který potřebuje delší dobu a větší klid na projednávání. Bod 42, tisk 806 vyřadit z programu této schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalíkovi. Ještě někdo se hlásí? Paní poslankyně Kateřina Jacques. (Hluk v sále je obrovský.)

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolila požádat o zařazení dvou bodů napevno, a to na pátek za pevně zařazené body. Tím prvním by byl bod č. 60, sněmovní tisk 640, a je to návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o státních svátcích. Je to materiál, který zde leží už poměrně dlouho, několik měsíců. Týká se to uvedení dne, kdy byl odsun sovětských vojsk z našeho území. Myslím si, že to je něco, co by mělo v našem kalendáři jako významný den uvedeno být, a v tuto chvíli je ještě čas, abychom to zvládli. Vláda s tímto materiálem vyslovila souhlas, má velkou podporu napříč Poslaneckou sněmovnou. Proto prosím o jeho pevné zařazení.

Tou druhou žádostí je pevné zařazení bodu č. 91, sněmovní tisk 815. Je to poslanecký návrh na změnu zákona o trestním řízení soudním, trestní řád, možná lépe známý jako tzv. náhubkový zákon. Tento materiál je také iniciativou napříč politickým spektrem, snaží se řešit nešťastnou situaci kolem tzv. náhubků, které jsme udělili médiím při schvalování trestního řádu. Je to materiál, který získal podporu také vlády a pokud ho zařadíme ještě na tuto schůzi, je šance, že do konce funkčního období bude médiím tento nešťastný náhubek sňat, aniž by došlo k ohrožení ochrany oběti, tak jak jsme původně v tom návrhu zamýšleli. Je to velmi kompromisní návrh a věřím, že najde vaši podporu. Takže prosím o pevné zařazení těchto dvou bodů na pátek za již pevně zařazené body. Děkuji. (Hluk v sále se nesnižuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, vyhlašuji přestávku do 9.20 hodin. Věřím, že v těch pěti minutách dojednáte všechno, co je potřeba dojednat.

 

(Jednání přerušeno v 9.15 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP