Stenografický zápis 59. schůze, 11. června 2009


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Milan Šmíd
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Jan Klas
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jindřich Valouch
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner


222. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Břetislav Petr
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Břetislav Petr
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Petr Braný
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


224. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 765 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Robin Böhnisch


225. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 763 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Ladislav Skopal


133. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, podepsaná v New Yorku dne 30. března 2007 /sněmovní tisk 812/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Václav Exner
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jan Schwippel


55. Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 848/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka


103. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. května 2008 v Phnom Penhu /sněmovní tisk 523/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Hamáček
Poslankyně Miloslava Vostrá


104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Damašku dne 18. května 2008 /sněmovní tisk 532/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Miloslava Vostrá


105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Kyjev, 21. května 2003) /sněmovní tisk 550/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslankyně Kateřina Konečná


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení, podepsaná v Chantilly dne 11. července 2008 /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslankyně Kateřina Jacques


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Jerevanu dne 6. července 2008 /sněmovní tisk 581/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Hamáček


109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 600/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Václav Exner


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 601/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Kateřina Jacques


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 602/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Karel Šplíchal


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Kateřina Jacques


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 633/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Jan Hamáček


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 2. září 2008 v Praze /sněmovní tisk 618/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslankyně Miloslava Vostrá


117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. září 2008 v Záhřebu /sněmovní tisk 634/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Tomáš Dub


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 635/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Petr Wolf


119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli, podepsaný v Paříži dne 12. července 1974 /sněmovní tisk 639/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Václav Exner


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006 /sněmovní tisk 642/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Jan Hamáček


121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec František Novosad


122. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 20. března 2008 v Sanaá /sněmovní tisk 674/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Schwippel
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


223. Ústní interpelace

Poslanec Václav Šlajs
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Šlajs
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Carbol
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jiří Carbol
Poslankyně Zdeňka Horníková
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Josef Čerňanský
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo v 15.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP