Stenografický zápis 59. schůze, 9. června 2009





(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslankyně Milada Halíková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Husák
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.56 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec David Kafka
Poslanec František Bublan
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Gandalovič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 662 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Papež


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - druhé čtení

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec František Dědič
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Petr Gandalovič


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - druhé čtení

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Pavel Bohatec


4. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/5/ - vrácený prezidentem republiky

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb
Poslanec Bohuslav Sobotka


5. Návrh zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 453/4/ - vrácený Senátem

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Orgoníková


6. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Ladislav Libý


7. Vládní návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Jan Husák


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - druhé čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec František Sivera
Poslanec Jan Husák
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 655/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Alfréd Michalík


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jan Husák
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Petr Červenka
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Milan Urban
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Milan Urban
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Petr Braný


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 745/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Petr Rafaj


17. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - druhé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP