(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 169, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 57. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Carbola a poslance Ladislava Mlčáka.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: paní poslankyně Brzobohatá, pan poslanec Hamáček, pan poslanec Krupka, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Paroubek, pan poslanec Sehoř, pan poslanec Snopek, pan poslanec Šidlo, pan poslanec Topolánek, pan poslanec Vojíř a pan poslanec Cyril Zapletal.

Z vlády se omlouvá pan premiér Fischer, pan ministr Kohout, paní ministryně Kopicová, pan ministr Miko, pan ministr Riedlbauch, pan ministr Šebesta a pan ministr Füle.

Než přistoupíme k stanovení pořadu 57. schůze, dovolte, abych ještě upozornil, že dnes v 19.15 hodin bude v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky slavnostně zahájena výstava fotografií Zachraňte Šumavu.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 57. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odstavec 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhovat změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený program.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pořadu 57. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 80. Konstatuji, že návrh pořadu programu byl schválen.

 

Přistoupíme... Podle pohybu některých poslanců soudím, že dojde ke kontrole hlasovacích listin, tedy chvíli vyčkám. (Probíhá kontrola hlasování.)

Takže se táži, jestli je všechno v pořádku. Ano, všechno v pořádku.

 

Můžeme tedy přistoupit k prvnímu bodu našeho schváleného programu. Je jím

1.
Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 739/ - druhé čtení

Z pověření zastupitelstva předložený návrh odůvodní hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, kterého mezi námi vítám. Prosím, pane hejtmane, ujměte se slova. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo, vážení páni poslanci, paní poslankyně, z pověření zastupitelstva Moravskoslezského kraje vám předkládám k posouzení novelu, návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP