(11.00 hodin)

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení bodu, který opět nebyl projednán velmi těsně ve středu z časových důvodů. Jedná se o bod 75, vládní návrh zákona o vojácích z povolání, a žádal bych o pevné zařazení tohoto bodu ihned po bodu 126. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Po bodu 126 vojáci z povolání. Dobře. Nyní pan kolega Ambrozek, poté pan kolega Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já když to poslouchám, sice nevěřím, že dojde dnes ani na pevně zařazené body, ale nicméně aby měli ostatní kolegové, kluboví zpravodajové klid, tak já navrhuji vyřadit bod z programu bod číslo 130, sněmovní tisk 632, abychom ho projednali v klidu na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan poslanec Plachý, poté pan poslanec Liška a vidím přihlášku paní kolegyně Jacques. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako zpravodaj k bodu 135, sněmovnímu tisku 431, kterým je návrh poslanců Haška, Zgarby a dalších na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, požádal Sněmovnu o vyřazení z pořadu této schůze.

Důvod je jednoduchý. Návrh je silně kontroverzní. Byl sice projednán dvěma výbory, ale žádný z těchto výborů - ani zemědělský, ani hospodářský - k němu nepřijal žádné usnesení. Kdybychom získali časový prostor pro další jednání, v rámci kterého bychom mohli některá velmi silně kontroverzní ustanovení zákona projednat, příp. zmírnit, myslím si, že celé věci by to určitě prospělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: 135, tisk 431. Ano, pane poslanče? (Souhlasí.) Dobře. Nyní pan poslanec Liška, poté paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Liška: Já bych prosil o pevné zařazení jako prvního ze třetích čtení velmi krátký bod 147, na který se nedostalo a u kterého hrozí prodlení, tj. sněmovní tisk 669 - novela zákona o střetu zájmů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jako první bod třetích čtení? První pevně zařazený bod je 135, pokud nerozhodneme o jeho vyřazení. Vlastně předřadit, pane poslanče, chcete před všechny. (Ano.) Dobře. Paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že bod číslo 2, sněmovní tisk 253, tzv. antidiskriminační zákon neboli zákon o prostředcích ochrany před diskriminací, se v tuto posunul na tak zadní příčku, že není téměř šance, abychom ho projednali, a zároveň je to norma velice závažná, jedná se o přehlasování prezidentského veta, myslím si že v období před volbami do Evropského parlamentu začíná být toto téma skutečně vysoce aktuální. Dovoluji si proto navrhnout, abychom o něm hlasovali jako o bodě prvním dnešní schůze. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jako bod jedna. Tak to jste v konkurenci s panem kolegou Liškou, jestli se nechcete domluvit... Já to budu brát tak, že to je bod číslo 1 a pan kolega Liška že říká jako první bod třetích čtení, protože toto není třetí čtení. Ano, mohu to takto přijmout? (Souhlas.) Nebude mě Sněmovna peskovat, že jsem si osvojil vaše návrhy srozumitelným způsobem pro nás? Dobře. Jako bod číslo 1a toto bude jako bod číslo 1 třetích čtení.

Ještě někdo se hlásí ke změně pořadu schůze? Já bych se pokusil hlasovat o jednotlivých návrzích. Prvním návrhem, který byl přednesen, je návrh poslance Pavla Severy, a to bod číslo 142, tisk 561, o zrušení Státního fondu kultury - pevně za bod 126, což je v tuto chvíli jako osmý bod dnešního jednání. Já ještě zazvoním, jestli se někdo chce dostavit do sněmovny, ale počet přihlášených vypadá, že odpovídá stavu na displeji.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 311 a ptám se, kdo je pro to, abychom vyhověli panu kolegovi Severovi. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 311 z přihlášených 152 pro 129, proti 1. Bod číslo 142 jsme zařadili za bod číslo 126.

 

Druhý návrh je pana poslance Ludvíka Hovorky, a to tisk 684 zařadit za pevně zařazená třetí čtení, čili za 156 v tuto chvíli.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 312 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 312 ze 155 přítomných pro 36, proti 74. Návrh nebyl přijat. Budeme se jím zabývat tedy v pořadí tak, jak byl navržen.

 

Dále mám návrh... Pan kolega Böhnisch se hlásil k faktické poznámce? Ne. Tak je to jenom pozdní hlasování. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP