(15.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Proto se domnívám, že je rozumné to, co zde bylo řečeno - třípětinová většina. Pak si ovšem myslím, že je správně, aby to bylo, že v takové situaci prezident prostě Poslaneckou sněmovnu rozpustí, že v tu chvíli to nemá být na jeho rozhodnutí, na jeho rozmýšlení. A stejně tak nevidím nezbytný důvod, aby předtím musela proběhnout demise vlády. To v situaci, kdy půjdeme cestou třípětinové většiny, ta demise proběhnout může, nebo nemusí, to už není o navázání na rozpad Poslanecké sněmovny, ale je to opravdu o tom, že došlo k široké shodě, že z jakýchkoli důvodů je dobře, aby byly vypsány předčasné volby.

Proto navrhnu v podrobné rozpravě nový odstavec 2 článku 35 - protože ten dosavadní vychází právě z konstrukce prezident republiky může a nelze ho změnit na "musí" jenom pro tento jeden příběh - navrhnu nový článek 2, který řekne, že prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, se kterým vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců.

Neříká se, kdo toto usnesení může Poslanecké sněmovně navrhnout, je-li to prezident, vláda nebo jednotlivý poslanec. Prostě najde-li se třípětinová většina, to znamená de facto dnešní stav, akorát s tím, že jako s ústavním zákonem do toho zasahuje i Senát, pak prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí. A postupuje se podle standardní procedury ústavy, včetně toho, že přebírá její pravomoci na určité omezené období Senát formou zákonných opatření, která jsou posléze schvalována nově vzniklou Poslaneckou sněmovnou. Pokládám to za nejrozumnější kompromis mezi těmi krajními názory, které dnes zaznívají. Jestli se najde příští týden dostatečná vůle pro příští období toto pravidlo, které de facto jenom kopíruje stávající stav, kdy se Sněmovna rozpouští ústavními zákony, přijmout, to uvidíme příští týden.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zdali si ještě někdo další přeje vystoupit v obecné rozpravě. Paní poslankyně Dundáčková. Pan místopředseda Kasal chce využít svého přednostního práva? Nikoli. Prosím, paní poslankyně Dundáčková, ujměte se slova.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní místopředsedkyně, pane senátore, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přidala svou doušku k projednávané problematice, a sice návrhu Senátu na ústavní změnu. Ten senátní tisk má číslo 16, pokud se na něj podíváte. Není tedy... Nebo je nutné... Není potřebné, není žádoucí považovat jej za nějaký účelově podaný návrh, který by snad měl řešit z pohledu Senátu současnou situaci. Není účelový, na rozdíl od všech těch návrhů na přímou volbu prezidenta, které teď jdou napříč politickým spektrem Sněmovnou. A já jsem už včera jako zpravodajka toho návrhu říkala, že se obávám, že přestože se k tomu všechny politické kluby hlásí, že nakonec se nenajde dostatečná podpora 120 hlasů pro to, aby přímá volba prezidenta touto Sněmovnou v jakékoli podobě prošla.

Tak tento tisk nemůžeme z takové účelovosti v žádném případě podezírat. Na půdě Poslanecké sněmovny leží už dlouho. Já zcela sdílím názor svého váženého kolegy předsedy ústavního výboru Senátu pana kolegy Kubery, který se obává, že tak jako si poslanci chystají zkrátit si volební období, a učiní tak již podruhé samostatným ústavním zákonem, možná příští poslanci se rozhodnou, že si své volební období prodlouží. Ono to vypadá , že nic takového přeci neudělají, že budou dostatečně rozumní, ale ten princip je úplně stejný. Je to zkrátka speciální ústavní zákon, kterým řešíme situaci, která by měla být popsána v zákoně a měla by být jednoduchá.

Tato změna jednoduchá je. Říká, že pokud o to prezidenta požádá nadpoloviční většina - ústavněprávní výbor se nakonec přihlásil k tomu, aby to byla třípětinová většina, předkladatelé s tím souhlasí - a zároveň je vláda v demisi, tak pak prezident může. My můžeme rozpustit Sněmovnu a velmi rychle se dostaneme k dalším svobodným volbám založeným na volné soutěži politických stran a náš politický demokratický systém funguje tak, jak by fungovat měl. Mně se to zdá elegantní řešení, které, mimochodem, by elegantně vyřešilo i naši současnou situaci.

A to že dnes se tomu opozice v Poslanecké sněmovně brání, to já považuji za symbolické. A prosím vás, pánové a dámy z levice, abyste se nad tím zamysleli. Jste to vy, kdo způsobili pád současné vlády. Jste to vy, kdo způsobili politickou krizi v České republice. Buďte to prosím také vy, kdo se přihlásíte k možnosti regulérní ústavní změny, která zůstane součástí ústavního pořádku i pro další volební období, a umožněte tak, aby kromě samostatného speciálního návrhu zákona, na kterém se dohodly momentální politické špičky v České republice, existovala také možnost, kterou navrhuje Senát České republiky v dobré víře, a chci říci, že s větším citem pro právní pořádek a ústavní principy v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, paní poslankyně. S faktickou poznámkou přihlášený pan poslanec Opálka. Poté s další faktickou pan poslanec Škromach. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl bych vaším prostřednictvím krátce reagovat na svoji kolegyni předřečnici. A chci říci - jste to vy, vládní koalice, která jste umožnila pomocí přeběhlíků ustavit tuto nestabilní vládu. Pokud někdo požádal o vyslovení nedůvěry, z pohledu našeho klubu se nemohl dočkat jiného hlasování než toho, které bylo. A bylo opakované a bylo předvídatelné. A jestli se počet těchto poslanců zvýšil, tak to není naše chyba, ale vaše zásluha. Děkuji. (Potlesk z levé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S další faktickou pan kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že zodpovědností každé vlády je udržet si ve Sněmovně takovou podporu, aby vláda nepadla. A svatým právem každé opozice je svrhnout vládu, která není schopná vládnout. A vláda, která teď dosluhuje, založená na korupci a nakupování poslanců, nemohla dopadnout jinak, než dopadla. S čím kdo zachází, s tím také schází.

A prosím prostřednictvím předsedající pro paní poslankyni. Chápu, že máte obavy před volbami. No ale měli byste si trošku srovnat, kdo nesl zodpovědnost za tuto vládu. A vláda, která už nebyla měsíce schopna cokoli v této Sněmovně prosadit, neměla šanci na další existenci. To je prostě realita.

A pokud jde o otázku změny ústavy. Ústava není od boha. Ústavu schválil Parlament České republiky. A myslím si, že je legitimní, abychom o tom vedli diskusi. Ukazuje se, že postupy, které ústava obsahuje, vedou velmi složitě k možnosti vypsání předčasných voleb. Ukazuje se, že i některé další systémy, které vlastně na to navazují, například otázka schvalování státního rozpočtu a další, vlastně mohou blokovat to, aby mohly svobodně a rychle volby kdykoli vznikat.

Veďme o tom diskusi. Já myslím, že je dobré využít i to, že například ten postup, který byl použit už v roce 1997, 1998, je používán letos. Bavme se o možné změně ústavy v tom smyslu, aby bylo možné rychle řešit politické krize předčasnými volbami a podobně. To si myslím, že určitě je platforma. Ale v této chvíli zřejmě změnit ústavu před předčasnými volbami by byl asi problém. Ale pokud paní poslankyně měla na mysli vést tuto diskusi a hledat řešení ve spolupráci se Senátem, myslím si, že ten prostor tady by určitě měl být.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tak. Téměř přesně v čase. Další faktická pan poslanec Tejc. Potom paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Paní poslankyně Dundáčková hovořila o tom, že tento návrh není účelový, protože má číslo tisku 16. Ten senátní návrh samozřejmě účelový byl. Směřoval na tu situaci, která tady byla po volbách, kdy se vládní koalice tehdy utvořivší a která se tvořila, se snažila o to, aby co nejrychleji proběhly předčasné volby. A nyní je ten návrh oživen přesně ve stejném duchu té účelovosti. Takže tento argument neplatí.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP