(12.20 hodin)
(pokračuje Exner)

Jsem toho názoru, že je opravdu potřeba, abychom zvýšili svoji vstřícnost vůči použití těchto technologií ve veřejné správě, a pokud jde o možné nedostatky, tak samozřejmě byl časový prostor v rámci prvního, druhého a nyní třetího čtení na odstranění možných nedostatků. Pokud se tak nestalo, tak si myslím, že by jeden z důležitých úkolů měl být úkol ten, že by i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky věnovala následné kontrole zavádění navrhovaného systému velkou pozornost. A není důvod k tomu, aby například kontrolní výbor nebo výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve své další činnosti velmi podrobně nesledoval, jakým způsobem jsou tyto technologie zaváděny a jestli cíle, které jsou v navrženém zákoně, jsou opravdu dosahovány řekněme při nákladech a cenách, které byly i tady v rozpravě deklarovány.

Myslím si, že takovou ukázkou problémů, které máme v téhle oblasti, je koneckonců i činnost v Poslanecké sněmovně. Je tomu již více než rok, kdy podvýbor organizačního výboru pro jednací řád schválil návrh paragrafovaného znění změn jednacího řádu tak, aby elektronická forma sněmovních tisků měla přednost před formou tištěnou a aby se stala všeobecnou, aby se podstatně zvýšila možnost přístupu k této elektronické formě i v Poslanecké sněmovně přesto, že už v současné době formálně technickými prostředky jsme všichni dobře vybaveni. Já bych chtěl jenom konstatovat, že tento zákon pomůže také Poslanecké sněmovně k tomu, aby se konečně s věcí hnulo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Zdá se, že mohu rozpravu ukončit, takže tak činím a je prostor pro závěrečná slova. pokud chce vystoupit pan ministr? Nechce. Takže zpravodaj poslanec Petr Pleva? Nechce vystoupit.

Takže dávám příležitost pro akci panu poslanci Šmídovi, který nás provede hlasováním ve třetím čtení.

 

Poslanec Milan Šmíd: Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Vážené dámy, vážení pánové, ve sněmovním tisku 704/3 je deset pozměňovacích návrhů, které byly ve druhém čtení. V dnešní rozpravě padl jeden pozměňovací návrh, a to na opakování druhého čtení.

Návrh postupu hlasování o pozměňovacích návrzích je tedy tento:

Prvně bychom hlasovali o návrhu pana poslance Ratha na opakování druhého čtení.

Dále by potom následovalo hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, označených písmeny A až J.

O písmenu A bychom hlasovali jako o celku.

Pozměňovací návrhy označené pod písmenem B, nejdříve bychom hlasovali alternativy bodů B6, B11 a B12.

Pozměňovací návrhy označované pod písmenem C jako jeden celek.

Pod písmenem D s výjimkou D1 jako celek.

Pod písmenem E bychom hlasovali po jednotlivých pozměňovacích návrzích - E1, E2 a E3.

Pod písmenem F jako celek.

Pod písmenem G bychom hlasovali také jako celek.

Písmeno H je nehlasovatelné v případě, že budou přijaty pozměňovací návrhy k alternativám bodů B.

Dále pozměňovací návrhy označené písmenem I jako celek.

A poslední pozměňovací návrh pod písmenem J jako celek.

Na závěr pak celkové hlasování o návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. O návrhu postupu při hlasování rozhodneme hlasováním, protože to není úplně triviální, to, co jste navrhl.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 146. Kdo souhlasí s návrhem na postup při hlasování ve třetím čtení, tak jak ho přednesl pan poslanec Šmíd, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 166 přítomných pro 158, nikdo proti, takže návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Ratha, který ve smyslu § 95 odst. 2 podal návrh na opakování druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 147. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 167 poslanců, pro 64, proti 80, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Šmíd: Nyní bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které jsou ve sněmovním tisku 704/3. Prvně pozměňovací návrhy označené pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla kladná.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 148. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 167 poslanců, pro bylo 107, proti 54, návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Nyní jsou pozměňovací návrhy označené písmenem B. Nejdříve, než bychom hlasovali o těch návrzích jako o celku, bychom odhlasovali alternativy k bodu B9, prvně, který je alternativou k bodu B6.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže budeme hlasovat o bodu B9? (Ano.) Tak stanoviska. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla kladná.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 149. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 167 poslanců, pro 83, proti 57, takže návrh nebyl přijat.

 

Proběhne zřejmě vzhledem k těsnému výsledku kontrola hlasování. (Děje se.) Takže výsledek hlasování zní: návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Milan Šmíd: Nyní budeme hlasovat o druhé alternativě, a to k bodu B11. Tou alternativou je pozměňovací návrh označený písmenem D1.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Stanoviska zpravodaje a předkladatele byla kladná.) Ano, já vás odhlásím, protože jsem byl o to požádán, poprosím o novou registraci...

Takže souhlasná stanoviska navrhovatele i zpravodaje... Zdá se, že mohu zahájit hlasování... Ještě se někomu nepodařilo? Zdá se, že ano.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 150. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 82, proti 56. Tento návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Melčák? (Dává najevo přání vystoupit.) Takže mu dávám slovo. Pane zpravodaji, uvolněte, prosím, místo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP