(12.00 hodin)

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, tato debata myslím nemá cenu. Já myslím, že ty pozice jsou jasné. Já děkuji panu kolegovi Plevovi, prostřednictvím předsedajícího, že oceňuje mé široké znalosti a schopnosti, velmi si toho vážím. Ale teď zpět. Víte, já nechci zabíhat do nějakých spekulací, ale nebyli jste to náhodou vy a vaše vláda, která připravovala, plánovala a přemýšlela o privatizaci pošty?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní je řada na panu ministrovi Ivanu Langerovi.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já věřím, že teď už někteří, kteří útočí na tyto změny a dokazují svoji neznalost, připustí, že na jejich straně ta neznalost je. Cenová regulace je na základě zákona o cenách a provádí ji Ministerstvo financí. Cenovou regulaci podle zákona o cenách provádí Ministerstvo financí. To za prvé.

Za druhé - nákladnost systému. Zřízení a aktivace datové stránky pro uživatele je zdarma, resp. hrazena z rozpočtu Ministerstva vnitra.

Za třetí, ISDS - Informační systém datových stránek - není e-mail. Já jsem v této Sněmovně byl poslanec, který prosazoval zákon o elektronickém podpisu, nicméně mail podepsaný elektronickým podpisem z pohledu bezpečnosti, z pohledu právních důsledků, které z jeho doručení vyplývají, je naprosto nesrovnatelný a nemá nic společného s informačním systémem datových schránek. Ale to už bych se vrátil zpátky na začátek, kdy jsem říkal: Je mi líto, kolegové, kteří zde vystupujete, že říkáte takové věci, protože je to projev vaší neznalosti. Je mi to líto proto, že prostor pro seznámení s celým tímto projektem eGovernementu tady existoval, vy jste ho bohužel nevyužili. Víc už fakt nemá smysl co dodat, protože všechny výpady, které tady zazněly, byly věcně popsány a vyargumentovány. Takže já můžu jen doporučit přinejmenším www.datoveschrankyinfo.cz.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Ivanu Langerovi. Nyní se přihlásil o slovo ve faktické poznámce pan ministr Miroslav Kalousek, potom pan poslanec František Bublan a pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, dámy a pánové. Jenom dvě drobné poznámky k tomu, co zaznělo v diskusi. Pravomoc regulovat tyto ceny vyplývá z platného zákona o cenách. Orgán, který je k tomu příslušný, je Ministerstvo financí. Tolik odpověď panu místopředsedovi Zaorálkovi. Při podrobném zkoumání zákona o cenách zjistíte, že se to týká zdaleka nejenom datových schránek, ale celé řady dalších komodit.

Panu poslanci Plevovi chci důrazně vyčinit a požádat ho, aby neurážel renesanci. Děkuji. (Smích v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Pleva kýve, že si to vezme k srdci.

Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec František Bublan se svou faktickou poznámkou v délce maximálně 120 sekund.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já nechci, abychom my, co tady vystupujeme kontroverzně, vypadali jako zastánci hesla paper is paper, ale jedna věc je jistá. Pan ministr zde říkal, že probíhá proškolování. Já se ptám, co by se stalo, kdyby pan poslanec Krupka nepodal ten pozměňovací návrh, aby se udělal takový měkký start 1. července a ten ostrý až 1. listopadu. Kdyby to skutečně začalo platit 1. července, jak původně zní ten zákon, tak se obávám, že by skutečně všechny povinné subjekty proškoleny nebyly a nejsou. My to slyšíme od obcí, my to slyšíme z krajů a slyšíme to od jiných povinných subjektů. A jaké právní důsledky by potom z toho stavu byly?

Takže ta naše snaha je, aby skutečně ten systém byl dokonale připraven, aby už platil organizační řád pro povinné subjekty, aby všichni byli proškoleni, aby měli dostatek materiálního i personálního obsazení pro tuto činnost, a potom bude všechno v pořádku. Ale zatím ta situace taková není. Takže z toho důvodu dáváme naše námitky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Bublanovi. Nyní s faktickou, ke které se přihlásil pomocí tlačítka, takže předběhl pana poslance Křečka, vystoupí pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych chtěl doplnit pana kolegu Bublana. Myslím, že ten záměr, proč pan ministr podporuje pozměňovací návrh poslance ODS a proč tento návrh byl podán, je zcela jasný. Pan ministr a ODS ze sebe chtějí smýt problém, který tady prostě po ostrém startu 1. 7. by nastal, a odsouvá ho na nějakou jinou vládu, na vládu odborníků nebo na vládu, která přijde po ní, protože pak už pan ministr nejméně pět měsíců ministrem nebude a bude říkat: vy jste si to měli zařídit. To je myslím jediný a skutečný důvod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Křeček se svou faktickou poznámkou.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající. Já nechci být renesanční osobnost nebo za ni být považován, ale jestli něco bezpečně znám, tak je to stav české justice. Kamkoli přijdu k soudům, a činím tak třikrát týdně, všude slyším: Jak si to představujete, prosím vás? V justici o tom neví nikdo nic, nemá pro to sebemenší podklady a představy, jak budou komunikovat s klienty soudů pomocí datových schránek, je ve hvězdách. O tom neví vůbec nikdo nic, připraveno to prostě není a rozhodně to tedy, ať je start měkký, nebo tvrdý, nenastane. Čili otevíráme žumpu, jejíhož konce není v této chvíli schopen nikdo dohlédnout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Nikdo další se do rozpravy... Pan poslanec Krupka ještě chce vystoupit? Ne. Pan poslanec a místopředseda Sněmovny Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych chtěl ještě reagovat na to poslední, co tady řekl pan ministr Kalousek. Já interpeluji pana ministra Kalouska kvůli několika problémům, kde Ministerstvo financí neplní svou kontrolní a regulační roli. Teď jsem si všiml, že pošta vydala ceny, a pro mě vůbec není jasné, jakým způsobem Ministerstvo financí do toho vstupuje nebo nevstupuje a plní svou regulační roli. Mně prostě tohle obecné tvrzení, přátelé, že Ministerstvo financí - a že to máme všichni vědět - přece ty ceny reguluje, vůbec nestačí. Já bych rád věděl, jakým způsobem jsou ceny tvořeny, vydávány, protože aspoň viditelné to není, že je určuje Ministerstvo financí. Naopak, dělá to pošta. A pro mě vůbec není jasné, jestli to konzultovala, jestli byla nějak regulována, nebo to dělala na základě vlastní úvahy. Tak prostě upozorňuji na to, že regulace není tak jednoduchá, a já se v jiných kauzách přesvědčuji o tom, že ta regulační a kontrolní činnost Ministerstva financí je nesmírně komplikovaná a často naprosto nejasná věc. Takže i v této věci vůbec nejsem zbaven pochybnosti, že ta údajná regulace může zůstat právě jenom údajnou, naprosto mlhavou a nejasnou regulací, která nebude bránit tomu, aby tady existoval ten tunel, o kterém jsem mluvil na začátku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Zaorálkovi. Pan poslanec Krupka se ujme slova coby řádně přihlášený do řádné rozpravy ve třetím čtení.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. V podstatě má poznámka bude spíš téměř faktická, ale pro jistotu, abych nepřekročil čas.

V prvé řadě bych řekl, když se budeme bavit na téma odložení, prosím vás, berme - a teď se snažím skutečně věcně konstatovat směrem třeba k minulému ministru vnitra, kdy se měnily řidičské průkazy - víme, jak dlouhá byla doba na to, aby všichni s tím počítali a připravili se na to. Ruku na srdce, jakýkoli odklad, který značí, že vytváříme časový prostor, znamená, že těm neinformovaným dáváme prostor, aby nadále byli neinformovaní, a možná těm pár zájemcům vytváříme prostor. To je první moment.

Druhý. Týká se to skutečně povinných osob, které jsou citovány v zákonu, a zákon je skutečně tři čtvrtě roku platný a tyto instituce to mají včetně toho - a tady bych chtěl upozornit prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Křečka - že "spoluautorem" zákona o datových schránkách je Ministerstvo spravedlnosti, protože jeden z hlavních nositelů transakcí bude právě Ministerstvo spravedlnosti.

Třetí věc, co se týká nákladů - a to bych chtěl říct i těm ostatním, kteří mají jistou míru pochybnosti. Ministerstvo vnitra si dělalo určitou analýzu na typovém vzorku jednoho kraje. Pokud se vezmou údaje, které jsou dostupné, to znamená kolik stojí poštovné např. krajský úřad, obec třetího typu, která je nositelem know-how, a potom další obec, z těchto jednoduchých údajů, které jsou k dispozici, vyplývá, že pokud bude transakce, a bavíme se o správním řízení, čili komunikaci, kdy nahrazuji doporučený dopis v té ceně, která je 26 korun a výše, tou transakcí, která je za 18 korun - ta úspora je někde od 15 až 20 % až řádově možná do 60 %. Pokud do toho zahrnu i další provoz, větším provozem se toto snižuje. Prosím, zkusme se navzájem poslouchat, dívejme se na ekonomické údaje, které byly skutečně probírány, protože paradoxně nasazením tohoto systému pro obce skutečně vzniká úspora. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP