(11.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Já se omlouvám, já nemohu mít ambici učit někoho počítat a věřím tomu, že to umíte spočítat. Jen prostě teď - a v tomto smyslu jsem z toho velmi zklamán - hledáte účelové argumenty. Moc vás prosím, zkuste najít aspoň argumenty, které platí. Ale jestli něco stojí 36 a alternativa, substituce, stojí 17,90 a postupem času to skončí na 9,90 - tedy ještě je to levnější než prostá papírová obálka, tak prosím neříkejme, že tento systém nespoří peníze. A otázka zní: Komu spoří peníze? Spoří samosprávám. Protože samosprávy platí poštovné.

Tím se dostávám k další tezi, která je nepravdivá a zavádějící, že někdo něco zatajoval. Opravdu nikdy nic nikdo nezatajoval. Je to skutečně substituce klasické papírové pošty. Je to velmi náročný systém právě pro veškeré právní důsledky, které z jeho používání plynou. Nicméně ona fikce doručení, o které tady bylo hovořeno, platí i v případě papírové obálky. A v okamžiku, když vy jste příjemce papírové obálky, nejste doma, pošta vám nechá doručenku, vy si nemůžete vyzvednout tu doručenku, následně platí fikce doručení a pro vás je v případě klasické pošty papírové ta situace ještě obtížnější než v případě datové schránky. Protože tam máte v případě nastavení toho systému možnost se bezprostředně dozvědět jako občan, že vám byla doručena informace do vámi zřízené datové schránky. V případě klasické papírové obálky se to nedozvíte. V případě klasické papírové obálky jste na tom podstatně hůř než v případě použití systému datových schránek.

Pokud jde o cenu, já jsem zde již hovořil o tom, že systém datových schránek je náhrada klasické papírové pošty. Je zde spousta starostů. Je zde spousta lidí, kteří mají zkušenost z veřejné správy, a existují velmi jednoduché finanční cenové modely, aby si každý dokázal spočítat, zda se mu vyplatí používat papírové obálky za 36, 32, 28, 26, 22 a posléze dolů, anebo startovat na 17,90 a skončit na 9,90. Nic není v životě zadarmo a toto je náhrada klasické papírové pošty, která má své iniciační náklady. A bylo to zmíněno kolegou Krupkou, že právě teď máme jedinečnou příležitost na tyto iniciační náklady čerpat finanční prostředky z evropských fondů.

Pokud jde o otázku na téma náklady, roční náklady na poštovné v rámci celého státu provozované přes Českou poštu, státní podnik - zdůrazňuji státní podnik - dosahují výše zhruba 2 miliard korun. Systém datových schránek bude nabíhat postupně. V tomto smyslu odhaduji, že se bude jednat o substituci zhruba ve výši jedné čtvrtiny této částky, a záleží na úvaze každého z nás, zdá má platit ten model - obec odesílá papírovou, přechází na elektronickou, obec spoří, a tudíž obec má platit, nebo zda pozměňovacím návrhem, který navrhl Svaz měst a obcí a který si vzal za svůj pan poslanec Tom Zajíček, má se na tom podílet stát a jinými slovy nepřímo podpořit rozvoj obcí, protože ty ty peníze ušetří, ony nebudou muset platit tolik na poštovném, nebo zda se zvolí jiný způsob. Je hrozně těžké polemizovat buď s neznalostí, nebo s neochotou naslouchat těm argumentům. Ale toto je celá podstata onoho financování.

Pokud jde o náběh toho systému, bylo zde zmíněno, že tento zákon je platný a účinný téměř rok. Jsou tací, kteří se připravili lépe, jsou tací, kteří se připravili hůře, nicméně probíhají, budou probíhat i nadále školení všech zástupců samospráv. Budeme vytvářet a školíme školitele, kteří dále budou s tímto pracovat. Jsem bytostně přesvědčen, že termín účinnosti 1. 7. je nastaven správně. Nicméně co nastane 1. 7.? Vytváří se dvojí prostor. Ostrý pro dobrovolnou aktivaci a užívání v ostrém režimu. Nebo testovací, dobrovolný, s tím, že ostré spuštění a aktivace datových schránek povinně je plánována k 1. 11. tohoto roku.

Je to náročné. Je to skutečně náročné, ale v okamžiku, jestli chceme zprůhlednit veřejnou správu, jestli chceme omezit byrokracii, jestli chceme ušetřit peníze pro samosprávy, jestli chceme využít jedinečnou příležitost, kterou máme v případě evropských fondů, potom to je ta příležitost. A to jsou také fakta a to je celá pravda o informačním systému datových schránek.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se přihlásil pan místopředseda Lubomír Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, možná že si pamatujete, že jsem říkal, že pan ministr Langer nebude odpovídat, ani nechce odpovídat na to, co jsem se zeptal. A on to skutečně dodržel. Dokonce kdyby mluvil půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny, je to úplně jedno. Toho, na co jsem se ptal, se skutečně ani nedotkl a zřejmě to nehodlá učinit.

Tak ještě jednou a řeknu to ještě jasněji, pane ministře. Pokud si pošta vyhláškou de facto monopolně stanovuje ceny, tak jste nám tady navrhl v podstatě tunel na peníze ze státního rozpočtu. Na to jste nereagoval. (Důrazně:) Žádná regulace, žádný systém kontroly. Nikdo nevyjádřil, kolik to bude stát po celém tom vašem náběhu, který jste tady popisoval, co bude na konci. Nikdo to nehlídá, nikdo to nekontroluje, nikdo se tím nezabývá - a vy na to vůbec neodpovídáte. (Pan ministr Langer z místa žádá o příležitost k odpovědi.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud pan poslanec Sobotka a Rath, kteří s faktickými poznámkami byli před panem ministrem, dovolí, aby odpověděl pan ministr, tak mu dám slovo. Když dovolí.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ne. Děkuji, pane místopředsedo. Já budu velmi stručný, protože pan ministr by také mohl odpovědět rovnou na mé otázky. Já jsem měl jenom dvě velmi stručné a jednoduché otázky - kolik to bude stát, čili jaké budou ty náklady, jestli ministerstvo to má zkalkulováno, abychom to věděli. Čili kdyby zazněla nějaká konkrétní finanční částka, tak abychom si to mohli zapamatovat a porovnat s těmi reálnými dopady v rozpočtu roku 2010. A ještě jedna věc. Tady nezaznělo jasné stanovisko k tomu pozměňujícímu návrhu, který rozvolňuje ten systém užívání informačního systému datových schránek. Čili také bych rád požádal o to jasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní bude hovořit pan ministr Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já bych chtěl požádat pana místopředsedu Zaorálka, aby zkusil používat méně expresivní, urážlivé výrazy a útočné, zbytečně útočné. Já jsem odpovídal na celou řadu otázek a odpovím i vám, pane poslanče, v případě cenové regulace. Cenová regulace je zajištěna prostřednictvím Ministerstva financí. Cenová regulace je zajištěna prostřednictvím Ministerstva financí, protože to je regulovaná cena. Takže znovu - toto zaznívalo v minulosti a je škoda, že to nevíte. Je škoda, že to nevíte, protože v tomto smyslu ten regulátor tady funguje.

Pokud jsem se nevyjádřil dostatečně expresivně nebo přesně vůči tomu, co zde říkal pan poslanec Sobotka, já jsem měl pocit, že ano, celkové náklady poštovného v České republice jsou zhruba 2 miliardy Kč. Jedná se o substituci, to znamená postupný náběh, a v tuto chvíli odhadujeme ten náběh od 200 milionů zhruba v příštím roce a může dosáhnout částky 1 miliardy. To jsou peníze, které spoří obce. To jsou peníze, které zůstávají v obcích. A v okamžiku, kdy se rozhodneme mezi tím, zda ty náklady mají jít z rozpočtu obcí, nebo ze státního rozpočtu, je to na nás. Z mého pohledu je nepochybně čistší model ten transakční, kdy tyto náklady a tyto úspory jdou za obcemi. To znamená ony jsou motivovány co nejvíce používat ten systém, protože tím pádem co nejvíce šetří. Nebo byla varianta, že veškeré náklady z poštovného, ze všech rozpočtů všech institucí, obcí, krajů, ministerstev, si vezme Ministerstvo vnitra a bude platit systém datových schránek. Nicméně veškeré úspory z těch dvou miliard, které budou, zůstanou příjmem Ministerstva vnitra. To je také řešení, ale to jsme odmítli.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP