(11.30 hodin)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pan poslanec Krupka nám všem sdělil, že všechno je skvělé, připravené, geniální a od 1. 7. může fungovat. Já bych se rád prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Krupky zeptal, proč tedy on navrhuje právě rozvolnění toho spuštění až na říjen tohoto roku. Proč tedy nenavrhuje to, aby se teď už datové schránky spustily. Protože sám jistě dobře ví, že je v tom řada problémů, které nejsou dořešeny. Zákon, ano, možná platí více než rok. Ale proč my tady teď několik měsíců, možná týdnů před spuštěním, ostrým spuštěním datových schránek projednáváme zákony, které se spuštěním tohoto zákona souvisí? Není to zanedbání role ministra vnitra? Není to zanedbání povinností, které tady měly být předloženy?

Pan ministr na mě pokřikuje, že my jsme něco blokovali. Já vám garantuji, pane ministře, že kdybychom to my blokovali, tak se to na pořad této schůze nedostalo. Právě to, že my jsme vás podporovali v dobré víře v tom, aby bylo možné tyto zákony projednat, vy teď používáte proti nám a říkáte - vy jste o všem věděli a nesete za to odpovědnost. Vy jste nás, pane ministře, oklamal, když jste předložil před více než rokem zákon o datových schránkách a říkal jste, že všechny technické parametry jsou připraveny a budou v následujících zákonech. Nebyly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Jeroným Tejc. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec David Rath a potom pan poslanec Jaroslav Krupka, rovněž s faktickou.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já myslím, že by bylo čestné, i když tato slova asi pan ministr Langer příliš nezná a neví, co je, přiznat, že jste tu věc nezvládli, že prostě obce, kraje, soudy nejsou připraveny. Že jste tu věc podcenili, a to jak z pohledu financování, tak z pohledu technického zavádění. Proto dokonce sami teď přicházíte s návrhem těchto změn, ale ty nic neřeší. Jestli si myslíte, že za ty dva tři měsíce se situace dramaticky zlepší - prostě nezlepší. Takže pojďme se trochu rozumně domluvit, že je potřeba to odložit, že je potřeba tomu dát větší čas, a pak je možná šance, že takový systém začne někdy fungovat. Prostě to se stává. Je to složitá věc, komplikovaná věc, prostě se vám nepovedla. Tak jako chlapi řekněte - nezvládli jsme to, podcenili jsme to, pojďte nám pomoct to dát dohromady. Místo planého napadání a plácání o hrazení poplatků, pane kolego prostřednictvím předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Krupka. Pan místopředseda Zaorálek se tady přihlásil k faktické poznámce, ale v tom případě nemá přednost. Takže pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Já nebudu reagovat na slovo plácání, protože to by bylo klasické přetahování, jak se mezi chlapy říká, kdo ho má většího, ale to bychom asi, pane kolego, tady neuspěli. (Smích v sále.)

Chtěl bych jenom říct, pokud tady padla zmínka, že je to pozdě, já bych pana kolegu, který se prostřednictvím pana předsedajícího, jenom připomněl, že několikrát jsme se bavili na téma, že jsme právě druhé čtení chtěli zařadit už na minulých schůzích právě i proto, aby případná diskuse, která by mohla vzniknout, mohla odventilovat ty připomínky, které tady z vaší strany zazněly. A stačí se podívat do stena a vrátíme se zpátky o tři měsíce. Ty vaše připomínky mohly být tady před třemi měsíci, ne dneska. Čili kdo je ve skluzu? Určitě to není předkladatel.

A druhá věc, ale spíš formální. Pokud tady padla zmínka o tom, že je rozvolněný nájezd - samozřejmě právě proto, aby se připravila půda pro ostrý nájezd, je nastaveno termínování 1. 7. a následně finální ostrý rozjezd 1. 11., paradoxně blížící se téměř k tomu, co vy naznačujete pro odložení na zhruba půl roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Nyní s faktickou pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl přes vás říct panu poslanci Krupkovi, co před třemi měsíci nemohl tušit ani pan poslanec Rath, ani nikdo další v této Sněmovně, protože ty věci se vždycky odehrají úplně jinak. Odehrají se tak, že na příslušný výbor přijde náměstek pana ministra Langera, pan náměstek Zajíček. Tam se díky jeho návrhu osvojí pozměňovací návrh, ve kterém se dozvíme, že na systému datových schránek, který má zabezpečovat pošta, se úhradami budou podílet obce, správa sociálního zajištění a další. A aby to nebylo málo, tak potom až při projednávání tady ve Sněmovně vystoupí poslanec Tom Zajíček a vznikne další pozměňovací návrh a tam se teprve my všichni dozvíme, že peníze mají jít z všeobecné pokladní správy a ze státního rozpočtu. Nikdo ovšem neví, jak velké peníze, kolik miliard to má být, není tu žádná regulace. A já teď řeknu jednu úplně zásadní informaci - jak se, přátelé, budou tvořit ceny? Ceny totiž jsou v podstatě ceny monopolní, které si pošta bude stanovovat vyhláškami. A jsme u jádra problému, který vyvstal až tady, přátelé, a tři měsíce o něm nikdo nemohl vědět. Protože tady máme uzavřený kruh peněz z rozpočtu, které půjdou poště, která si vyhláškou bude stanovovat monopolní ceny. Takže tohle vzniká, prosím, až nyní a já navrhuji tedy panu ministru Langerovi, ať to platí Ministerstvo vnitra, nebo ať jsou ty schránky zdarma! To by byla řešení. A my jsme to neměli možnost řešit dříve, protože o téhle nádherné situaci a oblouku jsme nevěděli a vytvořil se nám až tady před očima díky pozměňovacím návrhům, ke kterým se ani pan ministr Langer řádně nevyjádřil! Jak se on staví k tomu, že to má přijít z rozpočtu? Jak to, že jste to nevěděl před třemi měsíci, když je to tak skvěle připravené! Já si myslím, že pan ministr na tyhle věci ani v podstatě dnes není schopen odpovědět.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to byl pan místopředseda Zaorálek. Pan ministr ještě v rámci rozpravy? (Ano.) Takže hovoří pan ministr Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Dovolte mi začít následujícím způsobem. Žádného ze svých předřečníků jsem nikdy neviděl na desítkách, ne-li stovkách akcí, které byly pořádány v rámci zavádění eGovernmentu do české veřejné správy. Nikdy nikde. Ani pana poslance Ratha, ani pana poslance Tejce, ani pana místopředsedu Zaorálka. Je to moje vina, že jste o to nejevili zájem? Je to moje vina, že jste tomu nevěnovali pozornost? Odpovídám - není. Za vás se této věci věnovali experti České strany sociálně demokratické, experti KSČM, experti KDU-ČSL, Strany zelených, ODS, ale také experti z územních a místních samospráv bez stranické příslušnosti. Více než rok tento zákon platí. Od té doby proběhly desítky a stovky odborných, ale i politických jednání. Kolegové, nikdo z vás se tam nikdy neobjevil. A pokud teď někoho se snažíte obvinit z toho, že vy něco nevíte, prosím, postavte se před zrcadlo a řekněte to sami sobě. To je první věc, kterou chci na tomto místě zdůraznit.

Za druhé - pozdě. Mě velmi mrzí vystoupení pana poslance Tejce, protože stenozáznamy z jednání Poslanecké sněmovny ho jednoznačně usvědčují z nepravdy. Protože tento návrh zákona zde byl předložen dávno dávno předtím, než se dostal do třetího čtení, a byl to právě klub ČSSD, který opakovaně blokoval jeho zařazení na projednávání. Je mi to líto, že to musím takhle říct, ale je to pravda.

Pokud jde o to, proč má systém datových schránek provozovat pošta. Opět se podívejme do historie při projednávání tohoto zákona. Byl to návrh, který přišel z poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. A já jsem s ním souhlasil, protože jsme si všichni potom společně řekli, že to je dobrý nápad, že státní podnik Česká pošta, garance profesionality, je přesně tím subjektem, který by měl na svých bedrech nést tuto revoluční změnu ve výkonu veřejné správy. Nerozumím tomu, resp. odpověděl jsem na tu otázku, proč se ptáte, proč pošta, zrovna vy, kteří jste tomu nevěnovali pozornost. Ano, byl to návrh od vás. Po velmi pečlivé analýze jsme si řekli - je to správný návrh, není možné v tuto chvíli postoupit tento systém komerčním operátorům, a to mj. také právě proto - a tím se dostávám k cenovým ujednáním: Datové schránky jsou substituce papírové pošty, papírových obálek. Jestli doporučený dopis s jedním proužkem stojí 36 korun, druhý 32, 28, 26, tak datová schránka a informace v ní je náhražkou takto odeslaného dopisu. A jestli celý model je zahajován v cenové relaci 17,90, právě proto, že tam je mj. 19procentní daň z přidané hodnoty, a končí u 9,90 Kč za informaci odeslanou do datové schránky, potom ta úspora oproti klasickým papírovým obálkám je tady přece naprosto zjevná. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP