(10.00 hodin)

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor se sešel na svém jednání a přijal usnesení číslo 266, které vám bylo písemně předloženo, kde doporučuje Poslanecké sněmovně, aby projednala a schválila tisk 590 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

A tímto se hlásím do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a do té mám v tuto chvíli přihlášku pana poslance Hojdy.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Hospodářský výbor projednal tuto novelu, přijal pozměňovací návrhy, jak už bylo řečeno, které jste obdrželi v tisku 590/1. S ohledem na to, že v letectví dochází k poměrně bouřlivému rozvoji a změnám, byly podány už do Sněmovny písemně některé pozměňovací návrhy. Já bych jenom k těmto pozměňovacím návrhům řekl následující.

Co se týče pozměňovacího návrhu, který předložila skupina poslanců pod vedením paní poslankyně Dundáčkové, tam je určitý problém zejména v těch bodech 2 a 3. Pozměňovací návrhy jste už obdrželi na své stoly v minulém týdnu. Jenom bych chtěl podotknout, že se přihlásím k pozměňovacím návrhům, které i tuto možnost určitým způsobem řeší. Jedná se o to, že zejména letiště a letištní plochy, které užívají nejenom velká letiště, ale i malá letiště, která jsou v Letecké amatérské asociaci a Aeroklubu, tam docházelo k obrovským problémům, protože zpravidla plochy pod těmito letišti a travnatými plochami, které byly upraveny pro vzlety a přistání, patří někomu jinému a docházelo tam k velkým problémům, ale i hrozbě, že tato letiště, která jsou součástí dopravní infrastruktury, budou rušena. Domnívám se, že návrhy, které budou předloženy teď ve druhém čtení a přihlášeno se k nim, tuto situaci řeší.

Je tady ovšem jeden pozměňovací návrh, který je podle mého názoru přílepkem - a dosti značným přílepkem. Týká se to živnostenského podnikání a změny zákona č. 159/1999, který byl rozdán do lavic. Byl podán jménem předsedy Sněmovny Miloslava Vlčka a týká se horské služby. Já bych k tomuto návrhu chtěl říci jedno. V této Sněmovně už se pokoušel zejména klub KSČM několikrát řešit problematiku a oblast horské služby, bohužel se tento návrh zákona nikdy nedostal přes první čtení. Ta oblast je nesmírně důležitá a je ji zapotřebí řešit. Přesto ale musím upozornit jako zpravodaj, že tento návrh se netýká přímo leteckého zákona, a je na Sněmovně, jak se samozřejmě potom ve třetím čtení v případě, že pan poslanec Vlček se k němu přihlásí, k němu postaví.

Ostatní potom v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci za vystoupení v obecné rozpravě. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona? Není nikdo další, potom bychom pravděpodobně mohli obecnou rozpravu ukončit. Asi není o čem hlasovat a můžeme zahájit rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Vlček.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán a který pan zpravodaj již zmiňoval ve své řeči v obecné rozpravě. Vím, že je to svým způsobem problematická záležitost, ale zkusíme aspoň tímto způsobem to nějak aspoň trošičku řešit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže byl podán návrh. Hlásí se pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům, které byly rozdány na stoly jednak v minulém týdnu 27. 4, dále v tomto týdnu s datem 5. 5. Jedná se za prvé o pozměňovací návrhy, které se týkají § 44 a 44a, dále pozměňovací návrh týkající se § 86b, pozměňovací návrh týkající se změny zákona o ochraně spotřebitele, ale právě v souvislosti s letectvím, a poslední návrh, to je ten, který byl podán 27. 4., týkající se § 36, to je právě ta otázka letišť.

Jen bych chtěl upozornit, že se nehlásím k návrhu, který jsem podával v minulém týdnu pod § 44a.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy se nehlásíte k návrhu, který jste podal...

 

Poslanec Pavel Hojda: Minulý týden, protože ten, který jsem podal tento týden, týkající se § 44, tento návrh upravuje přesněji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Prosím, ještě se hlásí paní poslankyně Kalábková. Máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Kalábková: Dobré dopoledne. Já si dovolím přihlásit se ke svému pozměňovacímu návrhu k předmětnému zákonu, který vám byl rozdán do vašich lavic ve včerejších podvečerních hodinách, a dovolím si poprosit o jeho podporu.Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže ten byl také podán. Prosím, hlásí se pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Nebudu ho zde celý číst, nicméně dovolte načíst opravu.

V položce 49 poznámky bod 1 zní: Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá i za schválení změn výkladu řízení, zachování letové způsobilosti, a to ve výši 50 % sazby poplatku.

A bod 2 zní: Počtem pracovníků organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet pracovníků mimo pracovníků administrativních.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí? Prosím pana poslance.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážený pane předsedající, milé dámy, ctění kolegové, dovolte mi jménem Františka Laudáta, Evy Dundáčkové, Davida Šeicha a svým přihlásit se k pozměňovacímu návrhu. O co se v něm jedná - krátké zdůvodnění.

Jedná se o návrh nepříliš velkého rozsahu, leč, troufám si tvrdit, téměř mimořádného významu. V čem tkví jeho naléhavost? Připomínám, že se bavíme o civilním letectví a o letištích samotných. Tento pozměňovací návrh jasně vymezuje pozemková práva pod letištními plochami, dále ochranných pásem, která k těmto plochám přiléhají. Obdobným způsobem, a věřte mi, že standardně, jsou dnes řešeny dálnice, místní komunikace, železniční tahy a dokonce i lanové dráhy. Navzdory tomu v případě letištních ploch v základu zákona o civilním letectví tato úprava zcela chybí.

Návrh je prodiskutován s odbornou veřejností, dále je provázán na mezinárodní úmluvy o letectví.

Dámy a pánové, vážení přátelé, nedávno jsme zde mluvili o budoucnosti Letiště Ruzyně. Zaznívaly výroky o tom, že nebe je naše moře a letiště přístav. Dále o tom, zda hledat způsoby k ještě efektivnějším provozům. O tom všem je určitě možné vést další diskusi, nicméně nepřijetím tohoto pozměňovacího návrhu bychom mohli ohrozit i provozy stávající, a to až na hranici jejich samé existence.

Proto vám velmi děkuji za vaši odpovídající pozornost. Detaily najdete v tištěné podobě, jež vám byla rozdána na lavice. Ještě jednou děkuji.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP