(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Pokud se nikdo dál nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Nemám tady poznámku... Pan ministr financí Miroslav Kalousek se závěrečným slovem? Do podrobné rozpravy? Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Nikdy jsem neříkal, pane poslanče, že deficit za rok 2008 byl 19 mld. korun. Vždy jsem tvrdil, že podle platné legislativy byl deficit za rok 2008 19,5 mld., což je pravda podle platného právního řádu.

A teď konec laškování. Já se velmi omlouvám, že jsem se ho dopustil, protože je to několik mých posledních dnů v demisi.

A teď skutečnou vážnou věc, se kterou se obracím na sněmovnu - zvážení přijetí mých pozměňujících návrhů. Prosím o jejich přijetí pro ty, kteří přijdou po nás, pro ty, kteří přijdou po nich, tedy pro Českou republiku, v situaci, kdy opravdu dochází k propadu příjmů o zhruba 100 mld. a nevíme, jestli poslední špatná prognóza minus 2,3 je poslední špatnou zprávou, je docela dobře možné, že dojde ještě ke zhoršení. Může dojít k situaci, kdy dojde k problému s vyplácením i mandatorních výdajů, neboť rozpočtová pravidla umožňují krýt nesoulad mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu do výše 6 %.

Za této situace prosím, aby ti, kteří přijdou po mně - a můžete to třeba časově omezit po dobu krize, na rok, na dva nebo na tři - aby ti, kteří přijdou po mně, měli možnost většího manévrovacího prostoru a číslo 6, jak máte v předloženém pozměňujícím návrhu, bylo změněno na 15. Není to v Evropské unii neobvyklé číslo, má ho několik zemí. - Pan předseda Sobotka se směje, protože ví, které. Má ho několik zemí Evropské unie a pro větší manévrovací schopnost v krizových dobách je to krok, který jednoduše a elegantně předejde problémům, které mohou nastat ve státním cash flow, kdy najednou by musel ministr financí zastavit výplatu byť třeba i mandatorních dávek a čekat na reálné příjmy, než by je zase vyplácet mohl. To je jedna věc, o jejíž zvážení prosím.

Druhá věc, o jejíž zvážení prosím, je úprava týkající se příjmů z národního fondu, tedy z prostředků Evropské unie, které lze započítat jako příjmy státního rozpočtu při navrhované právní úpravě. Tím by bylo možné snížit potřebu emitování dluhopisů a tím by bylo možné zlevnit náklady na dluhovou službu.

Znovu opakuji: Já za týden odcházím. Nenavrhuji to, proto, abych sám sobě ulehčil život, ale chtěl bych nechat těm, kteří přijdou po mně, co možná nejsnazší a nezaminované hřiště. Velmi prosím o odpovědné zvážení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl Miroslav Kalousek v podrobné rozpravě. Omlouvám se kolegu Petru Plevovi, kterého jsem nevyvolal k faktické poznámce v rozpravě obecné. Děkuji za prominutí.

Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat, a proto končím i druhé čtení bodu č. 30, tisku 720.

 

Budeme pokračovat pevně zařazeným bodem č. 7, je to

22.
Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Jana Kasala a Pavla Suchánka na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 311/2006 Sb., a zákona č. 342/2006 Sb.
/sněmovní tisk 583/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Oldřich Vojíř. Ještě než se ujme slova, požádám kolegu Karla Sehoře, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, neb je zpravodajem tohoto tisku. Pane poslanče za navrhovatele, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, předstupuji před vás podruhé s touto materií. Jak je vám všem jistě známo, tak jste tento návrh zákona propustili prvním čtením a hospodářský výbor velmi pečlivě a podrobně projednal tento návrh zákona. Přijal také určité návrhy změn, které ale zmíní bezesporu pan zpravodaj. Dovolte mi pouze pro osvěžení připomenout, čeho se tato materie týká.

Jde o to, že máme zčásti vyhovět evropským předpisům, jsme tady v určitém skluzu, ale díky tomu, že tato norma se projednává v Poslanecké sněmovně a předpokládám, že se projedná úspěšně, pak že ji projedná úspěšně i Senát a pan prezident ji podepíše, vstoupí v platnost, tak většinou komise Evropské unie je, řekněme, tolerantní k té věci, když nemáte tu příslušnou transpozici ještě v platné formě v zákonných úpravách, nicméně ji projednáváte.

Druhá část je ryze vnitrostátní a týká se otázky zavedení mýtného pro vozidla od 3,5 tuny a výše, protože od 12 tun a výše již existuje.

Dále jde o to, že existuje pozměňovací návrh - nebo bude k němu odkázáno - zavést nový systém zpoplatnění pro běžná vozidla. To znamená elektronická viněta, pokud by tento model byl schválen, má to tu výhodu, že už nebudete muset stále kupovat papírové známky a lepit si je na okna, ale budete mít určitý elektronický box, který bude sloužit jako ta známka, tedy bude to paušální platba.

To, co považuji za velmi důležité, že se hospodářskému výboru podařilo vtělit do tohoto návrhu zákona - a tady apeluji i na některé své kolegy a kolegyně, kteří se pokoušejí, řekněme, řešit problematiku jízd těžkých vozidel především třeba v pátek odpoledne nebo v neděli večer, kdy je hustota provozu samozřejmě velmi vysoká, zákazem, ryzím zákazem - tak my jsme do tohoto návrhu zákona vtělili mechanismus, kdy bude moct Ministerstvo dopravy svou vyhláškou upravit zpoplatnění jízdy kamionů na dálnicích, na rychlostních komunikacích a na vybraných komunikacích první třídy tak, že bude moct vytvořit určité časové úseky, které zpoplatní více, a naopak nalézt určité časové úseky, které zpoplatní méně, tedy dá tam jakýsi bonus. To znamená bude se jakousi nepřímou formou snažit přesunout ze špiček hlavně kamiony do sedel, kde frekvence taková není. Myslím si, že to je velmi dobrý návrh, a byl bych proto rád, aby i tento návrh zákona Sněmovnou byl projednán a byl schválen a aby také vstoupil v platnost již od 1. ledna 2010, a nikoliv, jak navrhoval hospodářský výbor, od roku 2011.

To je zhruba vše z pohledu předkladatele. Děkuji pěkně. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP