(15.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Rafaj. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, jak tady řekl ministr financí, opravdu se tento zákon věnuje zákonům souvisejícím s daňovým řádem. Jenom pro zajímavost, dotýká se 200 zákonů, které jsou v tomto upravovány, ať už jsou to novelizace, různá technická, systémová řešení, prostě to, co je ve vztahu k novému daňovému řádu. Dále, jak tady bylo řečeno, jsou tam odstraňovány různé duplicity při dělené daňové správě, ale také, pokud si zákony projdete, tak Ministerstvo financí si tam občas řeší jiné problémy, které se netýkají ani jednoho, ani druhého, ale to snad už k tomu patří, pokud se tak velká norma předkládá. Ale že jsou tam nějaké přílepky, bych ani nechtěl říci.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou přihlášku, obecnou rozpravu tedy končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání a následně návrhem na zkrácení lhůty k projednání ve výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo z vás jiný návrh? Nemá.

Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování pořadové číslo 86. Táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým přikázáním. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 131 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu v rozpočtovém výboru na 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 87. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 130 poslankyň a poslanců pro návrh 76, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a lhůta pro toto projednávání zkrácena na 30 dnů.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

30.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části
rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009
/sněmovní tisk 720/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí pan Miroslav Kalousek. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji, vážená paní předsedkyně. Nebýt hospodářské krize, byl by to standardní materiál, kdy vláda předkládá, tak jak schválil zákon o státním rozpočtu, výši dluhopisového programu na profinancování tohoto schodku. Vzhledem k tomu, že na základě poslední predikce, zveřejněné shodou okolností dnes Ministerstvem financí, můžeme očekávat rozpočtový propad minimálně o 100 mld. korun, není to úplně standardní situace. Já si proto dovolím v podrobné rozpravě navrhnout některé pozměňovací návrhy, které by umožnily pružné refinancování státního dluhu. Bude pak záležet na vaší úvaze, zda s nimi ve třetím čtení budete, či nebudete souhlasit.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 720/1. Zpravodajem výboru, který by nás měl seznámit s projednáváním tohoto tisku ve výboru, je pan kolega Ladislav Šustr, který tu ovšem není. Obracím se tedy na zástupce rozpočtového výboru, zdali by někdo z nich byl ochoten se ujmout role zpravodaje tohoto sněmovního tisku. Sám předseda rozpočtového výboru. Já vám za to velice děkuji, pane poslanče Sobotko, nicméně o této drobné změně nechám přítomné poslankyně a poslance rozhodnout.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88. Táži se vás, kdo souhlasí s tím, aby zpravodajem tohoto tisku byl pan poslanec Sobotka. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 130 poslankyň a poslanců pro návrh 78, proti 3.

 

Děkuji vám. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor hlasováním rozhodl o přijetí usnesení, ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu částky rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2009 schválila, a to bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Sobotka. Tímto má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych připomenout, že projednáváme zákon o dluhopisovém programu, který se váže na návrh zákona o státním rozpočtu, který byl prosazen na letošní rok. Chtěl bych konstatovat, že hospodářský vývoj ukázal, že tento návrh rozpočtu neodpovídá reálné úrovni jak příjmů, tak výdajů státního rozpočtu v roce 2009.

Podle mého názoru to nelze celé svalovat jenom na autonomní vývoj, na autonomní zhoršování základních ekonomických parametrů v letošním roce, daných zejména prudkým poklesem poptávky po českých výrobcích a českých službách v důsledku světové hospodářské recese a americké finanční krize. Chtěl bych připomenout, že představitelé sociální demokracie zde na tomto místě opakovaně při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu v loňském roce upozorňovali na nereálný a nerealistický rámec návrhu zákona o státním rozpočtu. Činili jsme tak v září 2008, činili jsme tak v listopadu 2008, činili jsme tak i v prosinci roku 2008, předtím než tato Poslanecká sněmovna proti vůli sociální demokracie takovýto návrh zákona o státním rozpočtu schválila. Chtěl bych konstatovat, že jsme měli pravdu. Bohužel. Bohužel hospodářský vývoj se ukázal jako výrazně odlišný od plánu vlády.

Myslím si, že Ministerstvo financí doplatilo na to, že změnilo strategii. V minulých letech Ministerstvo financí vždy uplatňovalo velmi konzervativní přístup k odhadům hospodářského růstu. Tentokrát pod vedením pana ministra financí Kalouska tento přístup změnilo a odhadlo vývoj české ekonomiky velmi optimisticky. Ministerstvo financí počítalo v létě roku 2008 s tím, že česká ekonomika v letošním roce poroste o 4,8 %. Realita bude zřejmě pokles minus 2 %, možná minus 2,5 %, možná také minus 3 %. To dnes těžko někdo dokáže odhadnout. V každém případě se ukazuje, že ta chyba v odhadu Ministerstva financí byla skutečně rekordní. Bude se možná pohybovat někde kolem 7 % k poměru ročního růstu hrubého domácího produktu. To je skutečně historicky vysoká odchylka.

S tím také souvisí nerealistický odhad daňových příjmů. Vesměs u jednotlivých typů daní jsou samozřejmě určité odchylky, ale vesměs Ministerstvo financí počítalo s tím, že jednotlivé daňové příjmy vzrostou o 7, 8, 9 % meziročně. Realita je taková, že pokles daňových příjmů se bude pohybovat někde kolem 19 % oproti tomu, co odhadovalo Ministerstvo financí, to znamená zhruba, když to tak vezmu, tak je to propad poměrně ve vysokém rozsahu. Já si myslím, že by stálo za to, aby ministr financí přiznal, že Ministerstvo financí skutečně připravilo návrh rozpočtu pro jinou dobu, pro jiný vývoj ekonomiky a že se reálný vývoj českého hospodářství s návrhem tohoto návrhu zákona o státním rozpočtu absolutně minul. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP