(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já bych jenom v rámci faktické chtěl poopravit dle mého názoru pár zkreslujících faktů.

Předkladatelé a návrh, o kterém teď jednáme, nehovoří nic o žádné regulaci. Nemá zájem nějakým způsobem svazovat poměry mezi dodavatelem a odběratelem, protože to je svobodná vůle v rámci českého a evropského trhu, nicméně vydefinovává slušné a neslušné chování, stanovuje mez, pokud vztahy mezi dodavatelem a odběratelem jsou na bázi korektních vztahů a od které meze se jedná o neslušné chování.

A druhá sporná věc je téma strašení s cenami potravin a jakýchkoliv jiných výrobků. Tento zákon nehovoří o žádné úpravě nebo regulaci velkoobchodní, maloobchodní či jakékoliv jiné ceny.

A poslední fakt, který tu byl řečen, je téma procento českých dodavatelů na maloobchodních či velkoobchodních trzích nebo prodejnách. Tam také přece není řečeno nic o tom, kdo, proč a za jakých podmínek má dodávat něco. Zase je to svobodná vůle dvou stran.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zgarbovi. Přihlásil se opět o slovo pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, já musím reagovat. Pan poslanec Zgarba zřejmě tzv. komplexní pozměňovací návrhů vůbec neviděl, vůbec ho nečetl. Jestli toto není regulace, tak pak nevím co! Zákon má totiž šest příloh, a kdybych vás chtěl potrestat tím, že bych dokazoval, že to regulace je, tak vám je tady budu teď půl hodiny předčítat! Já to neudělám, já pouze doporučím panu poslanci Zgarbovi, aby si těchto šest příloh, které se tam nově vygenerovaly, aby si je přečetl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Pan poslanec Grüner s faktickou. Jinak připomínám, že pro faktické poznámky je možno pro přihlášení použít tlačítka, pak je to jednodušší. Nicméně máte slovo.

 

Poslanec Václav Grüner: Pane místopředsedo, děkuji za udělení slova. Chtěl bych jenom zareagovat na prohlášení pana poslance o tom, jak je rozdělena marže na našem trhu. Já nevím, jaká má k tomu čísla, ale tvrdit, že největší marži mají zpracovatelé, podle mého názoru a dostupných informací není pravda. Největší marže mají samozřejmě řetězce! Když nastupovaly na náš trh, tak měly kolem 10 %, dneska mají kolem 30 %. A když mluvíme o konkurenčním prostředí, tak mohu říci, že u nás žádné není. Dám takový příklad. Před rokem dostávali zemědělci za litr plnotučného mléka zhruba 10 korun, 10,50. Letos dostávají cenu pod 6 korun, a když přijdete do marketu a podíváte se, kolik stojí litr krabicového mléka s 1,5% tučností, což není mléko, je pořád 14 až 19 korun. Já děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. S faktickou, resp. s řádnou přihláškou pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dámy a pánové, opět musím reagovat. Samozřejmě nejsem schopen vám tady zdokumentovat poslední čísla statistického úřadu, nicméně mohu vás ujistit, že střední článek má řádově vyšší obchodní marži než obchod. Ale jádro sporu tady přece není o marži. Bavme se o tom, zda je přiměřená, nepřiměřená. Tady je prostě jádro sporu v tom, že jeden ze tří prvků, který vytváří de facto konečnou cenu potravin, navrhne návrh zákona - a vy věříte, že není podjatý při tvorbě tohoto zákona? Já vám říkám, že to někdy připomíná situaci, kdy zloděj křičí: chyťte zloděje! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. V obecné rozpravě zazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Já vás všechny odhlásím, poprosím o novou... Paní poslankyně Mazuchová se hlásí s faktickou poznámkou. Mně tady bliká světlo. (Omyl.) Nehlásí, tak se jenom dotkla tlačítka.

 

Paní a pánové, v hlasování pořadové číslo 82, které jsem zahájil, rozhodneme o návrhu na vrácení výboru k novému projednání. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Vzhledem k tomu, že v průběhu hlasování se některým nepodařilo přihlásit se kartami, považuji hlasování za zmatečné.

 

Odhlásím vás, poprosím o novou registraci, protože to je nejlepší způsob, jak hlasovací zařízení oživit, aspoň dle mých zkušeností. Podařilo se všem přihlásit? (Ne.) Nepodařilo? Jsou všichni přihlášeni? (Ne.) Nejde to. Ejhle! Ještě je někdo nepřihlášen? Pan poslanec Tluchoř už se přihlásil u sousedního hlasovacího bloku, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

V hlasování pořadové číslo 83, které jsem zahájil, rozhodneme o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 138 přihlášených bylo pro 58, proti 60, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Mohu zahájit rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Skopal, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Já se pouze chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, o kterém už obsáhle hovořil kolega Plachý a který vám byl rozdán do lavic k tomuto tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo dále do rozpravy podrobné? Pokud ne, podrobnou rozpravu končím a musíme v tuto chvíli rozhodnout jednak o návrhu pana poslance Plachého na zamítnutí, pokud se nemýlím. Je to tak, pane zpravodaji? (Ano.) Je to tak. A poté o přikázání v případě, že vašemu návrhu nebude vyhověno. (Námitky.) Pardon, už jsme ve druhém čtení. Dobře. Čili pouze na začátku třetího čtení budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. To nám ukládá jednací řád.

 

Takže v tuto chvíli mohu poděkovat panu poslanci Plachému, panu poslanci Skopalovi a zahájit projednávání dalšího bodu, což je bod číslo

14.
Návrh poslanců Petra Rafaje, Josefa Smýkala, Miloslava Vlčka, Alexandra Černého,
Milana Urbana, Petra Wolfa, Ladislava Mlčáka a Kateřiny Konečné na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků
na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad
ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, ve znění zákona č.177/2003 Sb.
/sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal za navrhovatele pan poslanec Petr Rafaj. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a rozpočtový výbor předložil zprávu o projednání v tisku 454/z. Nyní prosím pana poslance Rafaje, aby se ujal slova. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP