(10.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Nebude ta konkurence v průběhu pěti či deseti let, ale samozřejmě v horizontu patnácti dvaceti let. Taková vysoká škola nepochybně se stane výraznou konkurencí pro zajeté a tradiční vysoké školy. I to musí být ambice takového ústavu.

A ten, kdo se smál, tak se smál možná jen vlastní naivitě a hlouposti, protože když se smějete tomuto plánu, že v průběhu deseti dvaceti let nemůže být prostě taková škola konkurencí, je vidět, jak jste malověrní. Ve Spojených státech je totiž spousta nových vysokých škol, které se v průběhu pár let, když jsou dobře vedeny a mají dobrý management, stávají prostě kvalitní konkurencí pro starší a fungující ústavy. A to není problém jen Spojených států, ale i západní Evropy. Pokud prostě takovou ambici a cíl nemáte, tak ho samozřejmě nedosáhnete. Pokud od začátku se všemu budeme smát, budeme nakonec za hlupáky, kterým se bude smát celý svět.

Dámy a pánové, ono to chce vidět trošku dál než za horizont volebního období této Sněmovny, která za chvilku končí, nebo dokonce volebního období nějakého hejtmana, které uteče velmi rychle. Ono je potřeba skutečně se dívat do horizontu deseti, patnácti, dvaceti let.

Toto je první krok. První krok, jehož výsledky budou sklízet skutečně naši následovníci někdy za deset patnáct let.

Já vás velmi žádám, abychom od proklamací o tom, že podporujeme vzdělanostní ekonomiku, že podporujeme vzdělání, že chceme, aby co nejvíc lidí studovalo, navíc podporovali školy, které se snaží zaměřit na místa na trhu, která nejsou zaplněná, kde je skutečný nedostatek kvalifikovaných pracovníků v těchto profesích. Doufám, že z tohoto pohledu to v podstatě vás všechny povede k tomu, abyste tuto myšlenku podpořili. Myslím si, že 1,2 milionu Středočechů si to zaslouží a zaslouží si to samozřejmě i 1,2 milionu Pražanů, protože jak jsem říkal, možná za dva, tři, pět let se budeme divit, kolik studentů z pražských středních škol bude naopak jezdit studovat třeba tu kunsthistorii do Kutné Hory. Nebo protože v Praze neexistuje farmaceutická fakulta, tak kolik středoškolských studentů z pražských gymnázií a středních škol bude jezdit do Příbrami studovat farmacii, protože v Praze tu farmacii prostě nemá a mít nebude. Tak bude volit mezi Hradcem Králové nebo Příbramí. Ale pozor! Protože farmacie není ani v Českých Budějovicích, ani v Plzni, ani v Karlových Varech, tak vám garantuji, že pokud se tady sejdeme za pět, za deset let, a teď ten projekt nezabijete, tak vám budeme schopni ukázat, kolik desítek studentů z Budějovic, z Plzně, z Prahy, z Karlových Varů prostě studuje farmacii v této nově založené fakultě, v této nově založené univerzitě. Chce to prostě nad tím přemýšlet, neupadat nějakým klišé. Jak říkám, my nechceme další z mnoha fakult, kde se učí to, co už se učí jinde. My nechceme další ekonomie, nechceme další práva, nechceme další managementy, to skutečně není třeba. Ale chceme ty oblasti, ty obory, ty fakulty, po kterých je v České republice hlad.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to bylo úvodní slovo Davida Ratha k návrhu tohoto zákona. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, předložený návrh zákona je velmi stručný co do obsahu. Říká se, že se zřizuje Královská univerzita Střední Čechy se sídlem v Kutné Hoře. Majetek získá od Středočeského kraje.

Jako zpravodaj musím uvést některá fakta, která předkladatel neuvedl. Já se domnívám, že zde bylo zmíněno ze strany pana poslance Davida Ratha za předkladatele mnoho idejí, které jsou spíše obecného charakteru. Byl zde vyjádřen zásadní zájem podpořit nabídku vzdělávacích možností ve Středočeském kraji. To je z obecného hlediska naprosto správná úvaha. A je potřeba vědět, jak tuto úvahu naplňuje jím předložený návrh zákona na zřízení univerzity ve Středočeském kraji.

Já bych poprosila přece jen pana navrhovatele, aby byl ochoten poslouchat ty důvody, kvůli nimž budu kritická k tomuto návrhu zákona.

Chápu záměr, se kterým předkladatelé vystupují. Pozorně jsem poslouchala projev pana poslance Ratha a hledala jsem lepší argumenty, než které jsou zmíněny v důvodové zprávě. Zřejmě pana předkladatele nezajímají, je mi to líto, doufám, že budou zajímat alespoň ty, kteří se chtějí k tomuto návrhu zákona postavit zodpovědně.

Vypadá to totiž velmi jednoduše, že zákonem zde vznikne další univerzita. Ale za přípravou této univerzity by měla být vidět již odvedená práce a měla by být také vidět určitá perspektiva do budoucnosti, těch konkrétních navrhovaných kroků, které záměr pro zřízení univerzity předpokládá.

Jak již zde bylo uvedeno, tak předkladatelé reagují na neúspěšný projekt zřízení neuniverzitní Vysoké školy Jiřího z Poděbrad. Předkladatelská zpráva také uvádí jediné tři předpokládané konkrétní studijní programy, o které již byla požádána akreditace. A je to obor management hotelnictví a gastronomie, strojírenství, elektronika a informatika. Myslím, že je škoda, že v té době, kdy tento návrh zákona na zřízení neuniverzitní Vysoké školy Jiřího z Poděbrad byl předložen vládě, tento návrh nebyl dokončen, protože to by skutečně byla neuniverzitní bakalářská škola, která by měla v daném regionu uplatnění a opodstatnění v nabídce těchto vzdělávacích programů. Ovšem za realizaci tohoto projektu rozhodně nelze považovat zřízení univerzity, tak jak je předložena v tomto návrhu.

Musím tedy za předkladatele uvést to, co ještě důvodová zpráva uvádí a o čem kolega Rath vůbec nehovořil - že se předpokládá transformace dvou vyšších odborných škol, které mají do čtyř let zaniknout, že se předpokládá do tří let 1200 studentů a vznik nějakých fakult. Jediná fakulta, která je uváděna, je fakulta humanitních studií. A mně nezbývá, než se zeptat, s jakými studijními programy tato fakulta má být zřízena. S těmi, o jejichž akreditaci bylo požádáno, tedy fakulta humanitních studií s programem hotelnictví a gastronomie, s programem strojírenství, či s jakými jinými programy? Protože to, co zde předkladatelé uvádějí, vůbec nemá žádnou konkrétní podobu.

V důvodové zprávě je samozřejmě zdůvodněno, že veškeré náklady s veřejnou vysokou školou, tak jak předpokládá zákon o vysokých školách, ponese stát, a to od doby jejího zřízení. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP