(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: (Nefunguje mikrofon.) Tak jsem se vypnul. Omlouvám se.

Po úvodním slovu paní poslankyně Zelenkové... Návrh byl předložen rozpočtovému výboru a výboru pro vědu a vzdělání. Máme tady sněmovní tisky z těchto výborů, jejich usnesení. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Braný a seznámil nás s tím, na čem se usnesli.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážená vládo, usnesení rozpočtového výboru k tisku 506, tisk máte před sebou, je jedno doporučení, a to že doporučuje zamítnout Sněmovně tento tisk. To vzešlo z hlasování rozpočtového výboru 25. února tohoto roku. Tolik usnesení. Jinak potom, pane místopředsedo, bych řekl stručně jako zpravodaj Sněmovny ještě některé poznámky k tomuto tisku. Děkuji zatím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych požádal pana poslance Waltera Bartoše z výboru pro vědu a vzdělání. On tu asi není. Tak to budeme mít asi jenom písemně. Já bych vás potom nechal v rozpravě, pokud nechcete mluvit za výbor pro vědu, vzdělání a kulturu. (K panu poslanci Branému.) Já bych otevřel obecnou rozpravu a do té bych vás chápal jako prvního přihlášeného.

 

Poslanec Petr Braný: Já se omlouvám, pane místopředsedo. Já jsem to chápal po svém, že jsem zpravodaj Sněmovny, tak jsem myslel, že k tomu budu hovořit. Takže já nebudu už hovořit k samotné materii, jak tady bylo předloženo za předkladatele tohoto zákona.

Jenom připomenu. Tento tisk byl Poslanecké sněmovně předložen skupinou poslanců přesně před rokem, 6. května 2008. Poté tento legislativní návrh ležel podle mého názoru bez většího povšimnutí deset měsíců a teprve v letošním únoru proběhlo jeho prvé čtení s výsledkem, že byl propuštěn do prvého (?) čtení a přikázán, jak už jste uvedl, pane místopředsedo, dvěma výborům, rozpočtovému a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež.

I když zde paní předkladatelka řekla, že věří v širokou podporu, tak musím připomenout, v prvém čtení že poslanci Kalousek a poslankyně Horníková dali návrh na zamítnutí a při hlasování o tomto návrhu ze 182 poslanců bylo pro zamítnutí 86 a 91 bylo proti.

Z hlediska usnesení rozpočtového výboru jsem uvedl. Z hlediska výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který projednal tuto materii také 25. února tohoto roku, ten naopak Poslanecké sněmovně doporučuje ve svém tisku schválit předložený návrh. Důležité je, že v rámci projednávání v obou výborech nebyly k tisku 506 vzneseny žádné pozměňovací návrhy.

Tolik z hlediska zpravodaje a ostatní věci už nebudu dál rozvádět a zdržovat ctihodnou Sněmovnu, protože paní předkladatelka velmi podrobně uvedla předloženou materii. Jako zpravodaj Sněmovny též doporučuji, aby tento tisk dále byl podporován a úspěšně došel do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To bylo doplnění zprávy. Nyní se hlásí paní poslankyně Šojdrová už tedy do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, omlouvám se, že zde nebyl přítomen v daný okamžik zpravodaj našeho výboru. Dovolte, abych ho velmi krátce zastoupila. Ostatně uvedl to zde již pan zpravodaj pan poslanec Braný. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal tento návrh zákona a doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s tímto návrhem zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak se ptám, jestli ještě někdo něco v obecné rozpravě. Prosím ještě pana poslance.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem k tomuto návrhu chtěl říci pouze to, že všichni víme, k jakému účelu stavební spoření je určeno. Vzhledem k této skutečnosti, a protože si myslím, že tento návrh zákona je nekoncepční a nesystémový, chci navrhnout jeho zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím. Hlásí se paní poslankyně Zelenková.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Já si dovolím krátce zareagovat v obecné rozpravě na svého předřečníka. Domnívám se, že argumentace o nesystémovosti si zaslouží přinejmenším komentář. Potom bychom totiž, vážené kolegyně a vážení kolegové, mohli říci, že celý systém stavebního spoření je také nesystémový, protože uvědomme si, že ve stavebním spoření spoříme a spoříme se státní podporou. Toto spoření může člověk využívat na cokoliv chce, bez jakéhokoliv omezení. Stát dělá dobře, že podporuje lidi, kteří spoří, protože je to vede k odpovědnosti, k tomu, aby mysleli na budoucnost, k tomu, aby se nechovali lehkomyslně. A teprve někteří z nich, někteří z těchto lidí, kteří spoří, kterých je mimochodem v naší zemi přes 5 milionů, v naší zemi je uzavřeno přes 5 milionů smluv o stavebních spořeních, a pouze někteří lidé využívají potom možnosti na základě tohoto spoření čerpat úvěr pro bytové účely. Protože je to spoření právě tak masivně rozšířenou záležitostí, tak proto mají stavební spořitelny k dispozici tolik peněz, že pro ně není v tuto chvíli vůbec problém rozšířit účelovost úvěru, to jest poskytovat úvěr nejen na bytové účely, ale i na potřeby studijní.

Já znovu říkám: Nestojí to stát vůbec nic v této chvíli, protože počet lidí spořících ve stavebním spoření už se nezvýší na základě této změny. Nezvýší se proto, protože jich je přes 5 milionů, protože už dlouhodobě stagnuje a protože v naší zemi už je potenciál lidí, kteří jsou tak založeni, že prostě chtějí šetřit, že chtějí spořit, tak tento potenciál už je prostě vyčerpán. Stane se jenom to, že stavební spořitelny z peněz, které mají na svých účtech, poskytnou úvěr nejen pro bytové účely, ale pro účely studijní. Vyřeší se tím svízelná situace mnoha rodin. Znovu říkám. Stát to nebude stát vůbec nic.

Čili já jenom chci říci, že ten argument, který tady zazněl, o nesystémovosti, je dle mého názoru velmi slabý, velmi neúplný a není relevantní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Probíhá stále obecná rozprava. Nikoho nevidím, kdo by se do ní dále hlásil. Pravděpodobně v tom případě obecnou rozpravu ukončíme. Nezazněl ani návrh na vrácení, ani návrh na zkrácení lhůty. Zazněl pouze návrh na zamítnutí a ten se bude hlasovat až před třetím čtením, takže mně připadá, že pokud už nemá navrhovatel k tomu, co dodat, tak můžeme ještě přikročit k rozpravě podrobné.

Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Hlásí se do ní paní poslankyně Zelenková.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím přihlásit se k pozměňovacímu návrhu k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/2003 Sb., o stavebním spoření, tisk 506. Návrh byl rozdán do vašich lavic včera. Jedná se o formální změnu. Přeformulovává slova o tom, že studium musí být ukončeno v ročníku, aby mohl student žádat o úvěr, protože vzhledem k systému vysokoškolského studia to nebyla formulace zcela přesná. Na vysokých školách je kreditní systém, a proto tato formulace o ukončení ročníku byla nahrazena jinými slovy.

Znovu opakuji, pozměňovací návrh jste včera obdrželi. Děkuji.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP