Stenografický zápis 56. schůze, 12. května 2009


(Schůze pokračovala v 17.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Fiala
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jaroslav Fiala
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


159. Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


160. Návrh na volbu 5 členů Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř


161. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


31. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Opálka


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 768/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Pleva


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 770/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová


94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007 /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec František Novosad
Poslankyně Miloslava Vostrá


95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 22. ledna 2008 v Praze /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Tomáš Dub


96. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Daniel Reisiegel


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 21. března 2008 v Hanoji /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Miloslav Soušek
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP