Stenografický zápis 56. schůze, 5. května 2009


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka


196. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 796/ - druhé čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Marek Benda


31. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno od 15.04 do 15.10 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Oldřich Vojíř


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 768/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Černý
Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Petr Rafaj


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 770/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Oldřich Vojíř


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Hana Šedivá


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 560/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec David Rath
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Michaela Šojdrová


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Vidím


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 664/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jindřich Valouch


73. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 747/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP