(14.40 hodin)
(pokračuje Váňa)

Každé omezení, obzvláště v této době, koupěschopné poptávky našich občanů je smrtící. Vláda ODS ovšem nepomáhá ekonomické stabilitě. Díky vládě ODS v naší zemi je situace, že s politikou je spokojeno pouze 10 % občanů. S vládou ODS je nespokojeno plných 76 % občanů. Po dobu vládnutí vlády ODS v roce 2007 a v roce 2008 docházelo k propadu reálných mezd, propadu reálných příjmů, propadu a ke snížení reálných důchodů. A tak nejvíce jsou postiženi právě občané ze středněpříjmových a nízkopříjmových skupin obyvatel. Celé experimenty vlády ODS utlumují základní motor ekonomického růstu, čímž je koupěschopná poptávka a růst spotřeby obyvatel. Celkové experimenty vlády ODS jsou doslova šokovou terapií pro drtivou většinu veřejnosti, jsou šokovou terapií pro většinu našich rodin. Zkrátka obyčejní lidé jsou oškubáni jako slepice. Ceny (předsedající upozorňuje na čas) ty jsou vpravdě evropské, ale platy socialisticky české.

Pane premiére, co hodláte s touto situací učinit?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní máme další interpelaci, to je šestá v pořadí, pan poslanec Šincl ve věci vládní etiky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane nepřítomný premiére, vaše vláda se před volbami v roce 2006 oháněla plamennými hesly o boji proti korupci, a přitom ve vaší osobě a vašeho spolupracovníka Marka Dalíka se pokoušela chránit politika podezřelého ze zpronevěry dotací. Váš přítel Dalík vaším jménem požadoval stažení reportáže České televize o policejním vyšetřování přeběhlého poslance Wolfa, který je podezřelý ze zpronevěry milionu korun ze státního rozpočtu, a výměnou nabízel údajné kompromitující materiály na představitele sociální demokracie. Udivující je, že mnohamilionovou zpronevěru považujete dle vašeho vyjádření v nejhorším případě za přestupek. Do vyšetřování daného poslance nezvyklým způsobem zasáhla olomoucká státní zástupkyně, a tak máme před očima jakýsi pochmurný obraz vládních praktik vašeho kabinetu. Vše přitom narostlo do tak obludných rozměrů, že to vedlo k vyslovení nedůvěry vaší vládě. Vy se však tváříte jako by nic a redaktora České televize, který toto téměř hrdinně rozkryl, označujete hanlivým slovem šmejde - viz včerejší Právo. Ve hře totiž je nejen obnovení důvěry občanů v nezávislost justice, v politický systém jako takový, ale i v samotné základy demokracie. Právě ty se totiž podařilo vaší vládě zásadním způsobem narušit. Doufejme jen, že nikoliv nevratně.

Vážený pane premiére, chystáte se z výše uvedeného vyvodit nějakou odpovědnost a začít už konečně s účinnou slibovanou sebereflexí?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. To byla další interpelace pana poslance Šincla. Nyní by měl být na řadě opět Miroslav Váňa, interpelace sedmá. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený nepřítomný pane premiére, politika vlády ODS nepřipravila naše občany, nepřipravila naši českou veřejnost dostatečným způsobem na boj s krizí. Byla to vaše vláda, která nás všechny přesvědčovala, že se nemáme čeho bát, že nám zkrátka krize nehrozí. Dnes už připouštíte, v jaké vážné situaci se země a její ekonomika nachází. Naopak dopady hospodářské krize ale vaše ODS svojí nekompetentností jenom prohlubuje a zvětšuje. Vyvolává nárůst nezaměstnanosti. Lidé přicházejí o nová pracovní místa, o nové pracovní šance, o nové pracovní příležitosti. Ve společnosti roste strach. Strach z budoucnosti. Strach o sociální jistoty. Strach z ekonomického zajištění rodiny. Celá řada lidí tímto strachem je stresována a deprimována. Tento strach se, pane premiére, šíří celou společností. Je to něco jako mor. Zkrátka rodiny mají strach, že přijdou jejich živitelé o práci. Na naše rodiny dopadá celosvětové snížení koupěschopné poptávky. Na naše rodiny dopadá vynucené snížení spotřeby obyvatel. To vše se následně promítá do snížení výroby. Firmy se této situaci brání a první, co je na pořadu dne, je snižování mzdových nákladů, hrozící propouštění. Ve skutečnosti se jedná o krizi samotného kapitalismu. Politika vlády ODS je celosvětově ojedinělou záležitostí. Celý svět dnes otevřeně hovoří o nutných regulačních opatřeních. O progresivním zdanění. O zdanění nejbohatších. Celý svět hovoří o podnícení koupěschopné poptávky, o nastartování spotřeby obyvatel, o snížení daňové zátěže vůči širokým vrstvám veřejnosti. Ale vaše ODS volí pravý opak. Vaše ODS šacuje kapsy, šacuje peněženky těm širokým vrstvám veřejnosti.

Pane premiére, domníváte se, že tudy vede cesta k řešení krize?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se zeptám pana poslance Váni, jestli má i další interpelaci - tu osmou, jestli bude pokračovat? (Budu.) Prosím, můžete začít další interpelaci.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, vaše vláda ODS škodí. Vláda ODS škodí drtivé většině obyvatel. Vláda ODS škodí plným dvěma třetinám občanů. Reforma ODS je zkrátka reformou, která prospívá pouze nejbohatším, pouze bohatým. Jedná se o reformu přepychu, luxusu, drahého zboží. Jedná se o reformu, kdy za bezstarostné a zejména bezpracné bohatnutí těch nejbohatších platí široké vrstvy veřejnosti. Všichni lidé doplácejí na vládní experimenty ODS. Občané se propadají se svojí životní úrovní. ODS stahuje doslova lidi z kůže. ODS svými vládními daňovými experimenty ožebračuje široké vrstvy veřejnosti. Tato vláda ODS doslova dusí rodinné rozpočty. Vysává lidem obsahy peněženek, tuneluje příjmy rodin a snižuje nezodpovědně příjmy státního rozpočtu. Vláda ODS ještě před celosvětovou hospodářskou krizí svými nezodpovědnými vládními experimenty zastavila hospodářský růst, zastavila růst průmyslové a stavební výroby. Vláda ODS zvýšením sazeb nepřímých daní odstartovala totální zdražování. Zdražování úplně, úplně všeho. Občané byli donuceni razantně šetřit. Občané byli donuceni razantně a výrazně snižovat svoji spotřebu, omezovat své nákupy, a tak se dostali doslova na existenční minimum. Celá řada rodin upadla do chudoby (předsedající upozorňuje na čas), ocitla se na hranici nouze.

Pane premiére, kde vy vidíte prospěch vašeho vládního angažmá?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane poslanče. Teď se zeptám pana poslance Šincla, který tady má, tuším, sedm interpelací, jak s nimi naloží.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Já bych vás požádal, že bych šest vynechal a věnoval bych se pouze poslední z důvodu nepřítomnosti premiéra.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, prosím - tedy dálnice D47, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane nepřítomný premiére, přibližně 2,5 mld. korun chybí na dostavbu dálnice D47 v Moravskoslezském kraji. Pokud se nepodaří zmíněnou částku do poloviny roku zajistit, hrozí, že stavba dálnice se zastaví. Dálnice D47 je mimořádně důležitou stavbou pro spojení našeho regionu se zbytkem republiky.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP