(10.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Třetí bod, ke kterému bych se rád vyjádřil, je otázka, zda byla, či nebyla porušena smlouva oním převodem z OKD na RPG Industries. Všechny právní analýzy, které jsem si nechal udělat, mě varují před tím, abych šel do soudního sporu, protože nemám šanci, protože se nejedná o změnu vlastníka, ale že se jedná o právního nástupce. Já respektuji, že můžete mít jiný názor než renomovaní právní zástupci, nicméně já, jdu-li do soudního sporu, vládnu penězi daňových poplatníků a riskuji v nákladech soudního sporu peníze daňových poplatníků.

Myslím si, že jste si všimli, že za poslední dva roky Ministerstvo financí výrazným způsobem změnilo svoji strategii vůči arbitrážím, vůči soudním sporům a vůči všem, kteří se domnívali, že je možné si účelovým soudním sporem vyhrábnout ze státního rozpočtu poměrně dost peněz. Myslím si, že poslední dobou jsme mimořádně úspěšní. Právě proto, že se chováme velmi tvrdě, bereme si nejlepší právníky a rveme se o peníze, jako by byly naše vlastní. Nicméně já nemám právo chodit dopředu do sporů, o kterých mně všechny mé právní autority říkají, že jsou prohrané, a vkládat do nich peníze daňových poplatníků jenom proto, že vy jste přesvědčen, že je to jinak a že smlouva bude porušena.

Já vám tedy nabídnu, pane místopředsedo Zaorálku, jiný postup. Zavažte se veřejně, že budete ze svých prostředků hradit náklady na soudní spor, podepište mi bianko směnku, kterou uložím v trezoru Ministerstva financí, budeme kontrolovat spolu průběh soudního sporu i výběr právníků, a pokud prohrajeme, tak to bylo na vaše náklady. Pak se toho nebojím, pak do toho jdu! Pokud vyhrajeme, tak vám peníze vrátím ze svého. To je všechno, co pro to mohu udělat. Peníze daňových poplatníků do toho dávat nebudu!

A poslední poznámka, která mě znepokojuje, je poznámka o úplně jiné pozici, kterou má v takovém sporu vláda než kdokoliv jiný. Prosím, to je poznámka, která by měla zneklidnit Poslaneckou sněmovnu. Já pevně doufám, že se jedná o nedorozumění. Půjdeme-li do sporu se společností RPG Industries, Karbon Invest, s kýmkoliv jiným na základě privatizační smlouvy, která byla uzavřena v roce 2004, nebude se jednat o nic jiného než o soukromoprávní spor. To není veřejnoprávní spor! To je soukromoprávní spor dvou rovnoprávných subjektů - opakuji, rovnoprávných subjektů: vlády ČR a jejího smluvního partnera! A já opravdu nevím, jaké jiné nástroje než smlouvu a právní řád a soudy v soukromoprávním sporu vláda má! Pokud máte pocit, že existují nějaké jiné, tak mi je prosím řekněte, ale já doufám, že ani vy, ani nikdo v této Sněmovně se nedomníval, že těmi nástroji je použití - ne použití, zneužití veřejné moci v soukromoprávním sporu. Něco takového by totiž bylo mnohem vážnější než bytový problém v Ostravě! Něco takového naráží na principy právního státu.

Proto vás moc prosím, pane místopředsedo, abyste specifikoval jiné nástroje, které má vláda ČR, než smlouvu, zákon a českou justici. V tomto případě žádné jiné nejsou! Děkuji. (Potlesk několika poslanců v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Křeček, s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek. Pan místopředseda dává slovo přednost panu poslanci Křečkovi.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji. Pane předsedající, kolegové a kolegyně, pan ministr financí vystupuje radikálně v oblasti bydlení, ale každým slovem dokazuje, že nemá žádné osobní zkušenosti, jenom teoretické znalosti.

Jak by prosím vás stav bytů v Ostravě lidí, kteří platí regulované nájemné, byl … (nesroz.) nájemného, když nejlépe opravené byty jsou byty družstevníků, kteří platí 30 korun za metr? Třicet korun za metr stačí družstevníkům na to, aby vyměnili výtahy, opravili fasádu, opravili střechu, a 150 korun stále ještě soukromým majitelům na opravy nestačí. To mi, prosím vás, vysvětlete!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já bych rád požádal pana ministra Kalouska, možná přes řídícího schůze, aby si zajel do Moravskoslezského kraje, aby se na ty byty sám podíval a aby si promluvil s lidmi, kteří v těchto bytech žijí. Víte, debatovat o tom, tak jak vy to říkáte, takhle sine ira et studio, od stolu tady v Praze, kdy říkáte, že vy do tohoto peníze poplatníků platit nebudete - tohle jsou daňoví poplatníci! Je jich tam 150 tisíc, pane ministře! Vám je líto peněz na to, abyste riskoval soudní spor, protože vám to připadá, že byste ho nemusel vyhrát, ale tady je 150 tisíc lidí v bytech, které jsou ve stavu, který je žalostný! Rozumíte, proč jsem říkal, že to není jenom problém Ministerstva financí? Protože to je obrovský sociální problém! Protože nejenom vy, už dávno tam měl být ministr práce a sociálních věcí! Já jsem vám říkal, že tam jsou požáry v těch bytech, že tam běhají krysy. Já jsem tady pravděpodobně měl opravdu přinést fotografie a promítat tady, jaký je stav bytového fondu. To je prostě velký sociální problém! A teď si představte, že nám tam stoupá nezaměstnanost, že tam bude dneska už 10 % nezaměstnaných, jak to bude s placením, jaký bude další vývoj věci! Ta věc se prostě musí řešit, a ne jenom teď z hlediska ministra financí, ona se musí řešit jako jeden velký sociální problém! Nám kolem toho na Ostravsku vzniklo hnutí Nájemníci bytů OKD, což je snad největší a nejživější hnutí, které tam vzniklo po listopadu 1989, a to nevzniklo jenom tak samo od sebe. Ono vzniklo proto, protože to lidi nesmírně trápí! Oni tím žijí, protože nevědí, co s nimi bude.

Tady je dneska příklad toho, co se stalo tuším v severních Čechách, kde také OKD vlastnilo byty, a tam celý příběh dopadl tak, že lidi vyhodili prostě na ulici! Ono totiž mezitím dochází, pane ministře, k tomu, že společnost RPG Byty dovedně využívá rozmanitých situací a nutí nájemce podepisovat nové smlouvy, které jsou už na dobu určitou. Rozsah těchto nových smluv, které jsou na dobu určitou, je údajně veliký. Mně říkají nájemci, že už to bude možná přes polovinu změněných smluv. Lidé se obávají. Prostě vdovy horníků, které podepíšou - ani nevědí přesně, co podepisují. Oni dostanou nájemníky do ještě horší pozice a zítra je prostě vystěhují na ulici, stejně jako se to stalo v severních Čechách! Tam už ten proces se děje, že lidé mají prostě strach!

To znamená to není jenom věc vaše, ministra financí a smlouvy mezi fondem a tehdejším - to je prostě velký sociální problém! Snad mi v tomhle dáte zapravdu, že to je opravdu věc více než jenom jednoho ministerstva a že byste se k tomu měli postavit celkově, a ne jenom že to je problém smlouvy a teď naší debaty, jak to právně je. Takhle se to nedá zúžit! Prostě nedá se to zúžit ani na to, jestli to mělo, nebo nemělo být odtajněno. To je věc, která se vyřeší u soudu, jestli tohle bylo přípustné, nebo ne. Já sám jsem přesvědčen, že prostě to, co se týká práv nájemníků, nemělo být utajeno, ať už to utajil kdokoliv. Ale myslím si, že to není hlavní problém věci! Hlavní problém je, že tu je sociální problém. Prostě dneska vy jste ministr této vlády a je tady vláda, která s tím musí něco dělat, nebo nám spadne na hlavu. A nejenom nám poslancům, on vlastně spadne na hlavu všem, a nejenom dokonce na Ostravsku. Opakuji, že problém bytů dneska v různé podobě existuje i jinde a pro vládu by to měl být stejně vážný problém jako pro poslance!

Já to nechci dneska tady politizovat. Já si myslím, že ať bych byl z jakékoliv strany, tak pokud jsem soudný a solidní poslanec, tak se tím musím zabývat. A já vám říkám, že tohle je jeden z nejvážnějších problémů dneska, který v Moravskoslezském kraji máme, a já vás spíš žádám o spolupráci v této věci. Já vám tady nechci teď říkat, co jste všechno udělali špatně, vy budete zase říkat, co my jsme udělali špatně a že mohla být smlouva lepší a mohly tam být lepší podmínky a můžeme se takto bavit. Jenomže ti lidé budou čekat, co z toho bude, jestli něco dokážeme udělat!

Já prostě říkám, že tady je vlastník, který ve své roli vlastníka selhává, ať už jsou důvody jakékoliv - třeba ten, že na to dnes nesežene finance, a vy přece nejlépe víte, jak bude obtížné i pro tohoto vlastníka shánět dnes u bank nějaké větší prostředky na to, aby se změnil stav bytového fondu. Jestli to bylo včera těžké, tak to zítra bude ještě těžší! Nám to prostě bude padat na hlavu! A tohle hnutí prostě poroste a bude se ptát politiků, co s tím udělali.

Takže já vás spíš žádám o pochopení toho, abychom se tím zabývali nejenom z hlediska právního, nejenom z hlediska, jak teď každý chápeme ten nebo který článek smlouvy, ale opravdu hledali cesty k tomu, co se s tím dá dělat. A jestliže někdo tu úlohu nezvládá a padá to tam lidem na hlavu, tak prostě hledat způsob, jak jim pomoci! Jinak nás prostě ti lidé vyženou, ať už to budeme my, anebo to budete vy. To je jedno, vyženou nás všechny prostě!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní pan poslanec Plachý s faktickou, protože pan poslanec Plachý byl před panem místopředsedou Zaorálkem. (S žádostí o reakci se hlásí též ministr Kalousek.) Já se omlouvám panu poslanci, protože jsem ho přehlédl. Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP