(12.30 hodin)
(pokračuje Čurdová)

Co budete dělat s těmito rodinami, které potom nedosáhnou na to, aby mohly splácet hypotéky, aby mohly splácet event. půjčky? A to si myslím, že tyto rodiny patří k zodpovědným lidem.

Váš protikrizový balíček také neobsahuje jakákoli opatření, která by se týkala neúplných rodin. A neúplných rodin podle statistiky je 271,7 tis. v ČR. V současné době žije až 400 tis. dětí, které jsou odkázány na pobírání výživného od nepečujícího rodiče, a velká část z nich je nedostává. A jak už dneska hovoří dnešní noviny, většina těchto přídavků začíná být nedobytná a výživné na dítě, byť vyměřené soudem, prostě přestává být matkám samoživitelkám vypláceno proto, že na to lidé, otcové, kteří mají platit, nemají.

A dovolte mi ještě poslední poznámku. Pan ministr Kocáb, a já jsem nesmírně ráda, že přišel, se velice začal zastávat žen, fandí jim a je to velice dobře, ale myslím si, že jeden jeho výrok právě i v souvislosti s projednávaným balíčkem je trošku mimo mísu. Konstatoval: "Žen je v české společnosti většina, konkrétně 52 %, a jejich absence v politice má za následek jednostrannosti investic ze státního rozpočtu a prosazování omezených témat. Jsou to převážně muži, kdo rozhodují o rozpočtu, o dopravních investicích, o vzdělání a zdravotní péči, o kultuře i lidských právech. Výsledkem je přibývání vyhřívaných trávníků na fotbal a jiné míčové sporty. Azylové doby se přitom zavírají a množství nízkopodlažních tramvají ve městech se nikterak výrazně nezvyšuje," řekl Kocáb.

Pane ministře, já bych tento výrok nesmírně přivítala, nicméně chtěla bych se vás prostřednictvím pana předsedajícího zeptat: Kde jste byl, když vláda hlasovala o nervním balíku? Kde jste v podstatě prosadil opatření, o kterých hovoříte, to znamená investice, které budou prospěšné ženám? Kde jste byl, abyste víceméně zabránil jevům, kterým se říká pracující chudoba a které v podstatě cyklicky budou vytvářet to, čemu se říká feminizace chudoby?

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Anně Čurdové. Slova se ujme pan poslanec Vlastimil Tlustý, připraví se paní poslankyně Věra Jakubková. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře - jediný, který mě bude poslouchat, a jsem mu za to vděčen, byť ho budu také trochu kritizovat. Dámy a pánové, dovolte mi mé vystoupení začít citáty. Možná že by si někdo myslel, že zbytečnými, ale protože dnes se k těmto nedávným citátům pan předseda vlády Topolánek a pan ministr Kalousek už moc nehlásí a zejména protože jsem si jist, že to nebude trvat dlouho, kdy se nebudou hlásit k dnešním výrokům, považuji za potřebné je tu uvést.

2. 10. - ČT24 - ministr financí Kalousek: "Situace nevyžaduje žádné záchranné scénáře a nejsme v krizi. Jsme jenom ve fázi o něco pomalejšího růstu."

2. 10., tentýž den - Lidové noviny. "Nenavrhuji žádná mimořádná opatření, protože ČR žádná mimořádná opatření nepotřebuje. Končí výjimečně dobré časy a začínají časy normální, ale nikoliv krize."

Z Českého rozhlasu z téhož dne, jinými slovy opět ministr financí: "Končí dobré časy a začínají časy normální, časy s normálními starostmi, ale rozhodně ne časy mimořádné, které by si vyžadovaly nějaká mimořádná opatření."

6. 10 opět ministr financí Kalousek: "Možná vás zklamu. Krize nám nehrozí. Česku nehrozí nic horšího, než že budeme bohatnout pomaleji."

Přeskočím. 9. 10 - Český rozhlas - premiér Mirek Topolánek: "Evropská unie si hraje na finanční krizi."

6. 11. - Hospodářské noviny - cituji: "Pod tři procenta to nespadne," upřesnil ministr financí Kalousek.

30. 11. 2008 - Prima, Partie. Otázka redaktora Šimůnka: "Víte, podle některých předpovědí ale i České republice pro příští rok se předpovídá růst jenom 0,7 %." Mirek Topolánek: "Pokud by došlo k tomuto a došlo ke zpomalení exportu, došlo k menší míře investic, tak ty nástroje jsou opravdu strukturální reformy, které jsou vlastně prováděny. A ty nástroje jsou samozřejmě řešení sociální oblasti, to slíbit mohu, protože ten stát je na to připraven."

3. 12. - Hospodářské noviny - nadpis: "Je to jen mírné ochlazení," říká premiér.

21. 12. - on-line rozhovor na webových stránkách KDU-ČSL: "V každém případě opakuji, že není třeba se bát. Neexistuje žádný objektivní důvod domnívat se, že se česká ekonomika dostane do krize. Dojde jen ke zpomalení růstu, to znamená, že budeme stále bohatnout, jenom už nebudeme bohatnout tak rychle. Žádná mimořádná opatření teď nejsou zapotřebí, proto také žádná neuplatníme." Druhá část, opět v uvozovkách: "Jsme oáza v moři krize."

7. 12. - Prima TV - ministr financí Kalousek: "Stále se domníváme, že růst v příštím roce nemusí klesnout pod 2,5 %, že může oscilovat někde mezi 2,5 až 3 %."

A poslední citát, opět ministr financí Kalousek z téhož dne: "Tak vy jste položili diváckou otázku, jestli má vláda nějaký účinný plán proti krizi. Já bych to chtěl modifikovat otázkou, jestli může vůbec nějaká vláda v tržní ekonomice mít účinný plán proti hospodářské krizi. A odpovídám zcela jasně, že nemůže."

Tak co nám to tedy předkládáte? Uctivý dotaz.

Já to tady všechno čtu proto, aby bylo doloženo, že přinejmenším premiér této vlády a přinejmenším ministr financí této vlády říkají dosud všechno pozdě a úplně ve všem se mýlí. A předkládám to tady proto, abych tím dokázal, že je vysoce pravděpodobné, že to, co říkají dnes, říkají opět pozdě a opět se mýlí. A ještě ke všemu z jejich reakcí je patrné, že s tím nehodlají přestat. Moje opakované pokusy probudit tuto vládu k včasným účinným opatřením, ale zejména k včasnému vzetí na vědomí reálné situace, od podzimu loňského roku až dodneška jsou stále marné.

Budu uvádět jediný příklad. Bylo to v polovině prosince loňského roku, kdy jsem při jednání - a tady činím to, co jsem avizoval - při jednání, která jsem vedl s Petrem Nečasem, s Michalem Doktorem, jsem se pokoušel prosadit, aby nebyla zvyšována sazba daně z příjmů fyzických osob od 1. ledna letošního roku z 12,5 %, jak bylo uvedeno v tehdejším zákoně, na 15 %, aby byly sníženy sazby, jak to nejvíc jde, jak u pojištění, tak u daní. I když to vypadalo v jisté fázi nadějně, byl jsem informován, že grémium ODS tyto návrhy shledalo za nepřijatelné. V polovině prosince, dámy a pánové, měla tato vláda - a jednala o tom, to dokládá - možnost provést efektivní protikrizová opatření, která by platila již dnes, od 1. ledna letošního roku. Pro úplnost a pro férovost, pan kolega Michal Doktor tady předložil správný návrh na snížení sazby daně z příjmu právnických osob na 15 %, byť se špatnou odloženou účinností. Byly to hlasy klubu KDU-ČSL, které přijetí tohoto evidentně pozitivního návrhu zabránily.

V tuto chvíli jsou dál šířeny tři mýty, tři zásadní nepravdy, a cílem mého vystoupení je na ně upozornit a také říci, co z nich alespoň pro mě vyplývá. První mýtus: nic vážného se neděje. Druhý mýtus, viz citáty: nic se s tím v podstatě nedá dělat. Další mýtus: pokud se s tím vůbec dá něco dělat, nemusíme dělat nic velkého.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP