(11.50 hodin)
(pokračuje Severa)

Takže já tvrdím, že by měla sociální demokracie zkusit dodržovat zákon, neměli bychom tu situaci zhoršovat a škodit, a potom bych souhlasil s tím, co tady pan kolega Škromach říkal, že nám jde o stejnou věc. Jestliže tady máme podporovat investice, máme podporovat všechno, co pomůže zaměstnanosti, tak přesně toto, co mám ze zdrojů Pardubického kraje, tak je v rozporu s tím, co tady vlastně bylo řečeno.

Já bych si přál, aby rozpočet v našem kraji byl změněn, aby nedošlo k omezování investic, nicméně když se musí najít přes 60 milionů na slib, že se budou platit poplatky, chápu, že se musí někde škrtat. Ale že se škrtá na těch bezmocných, kteří se nemohou bránit a potřebují tu poslední péči v léčebnách dlouhodobě nemocných, to mi opravdu už připadá velmi přehnané. A znovu si vzpomínám na období, kdy tady byl předsedou sociální demokracie pan Miloš Zeman, který byl natolik řekl bych konstruktivním předsedou sociální demokracie, kdy v době krize řekl, že když do lodi teče, tak musí všichni k pumpám. A já bych si přál, abychom tenhle přístup měli všichni, abychom nějakým způsobem dokázali najít co nejlepší řešení, aby to nebylo na úkor těch, kteří se nemohou bránit, abychom z té situace vyšli se ctí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Severovi, slova se ujme pan poslanec Stanislav Grospič, připraví se… Dobře. S faktickou poznámkou pan poslanec Michal Hašek, poté pan kolega Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem neměl ani původně v úmyslu vystupovat v tomto bodě, ale musím říci, že nereagovat na lži Pavla Severy, to skutečně nejde. Musím říct, že kolega Severa lže, lže opakovaně v Poslanecké sněmovně. O něm je známo, že porušuje zákon. Koneckonců od Národního bezpečnostního úřadu už dostal i pokutu, a to je zřejmé, že porušil slib poslance, ve kterém se všichni zavazujeme respektovat ústavu a zákony České republiky, ale to ať si se sebou srovná Pavel Severa a posoudí to česká veřejnost třeba v příštích volbách.

K vaší řeči, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, o regulačních poplatcích ve zdravotnictví. On je naštěstí v KDU-ČSL i jiný přístup, než který prezentujete vy. To je přístup vašich kolegů v krajských reprezentacích, kteří si uvědomili, jak vážnou chybu jste udělali, když jste šli na asociální systém Julínkových poplatků, a tak v řadě krajů vaši kolegové hlasovali při schvalování krajských rozpočtů na rok 2009 pro to, aby v těchto rozpočtech byly prostředky na hrazení regulačních poplatků. Příkladem takového kraje kromě Pardubic jsou např. i vaši kolegové v Jihomoravském kraji, kde byl rozpočet na rok 2009 včetně položky úhrada regulačních poplatků schválen všemi - podtrhuji - všemi členy zastupitelstva kraje včetně zástupců KDU-ČSL. A když hovoříte o projektech, které byly velmi zvláštní, jestli jsou nebo nejsou hodny zřetele, tak vám řeknu ještě jeden příběh z jižní Moravy, kde vládl váš hejtman -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, přihlásil jste se k faktické poznámce a doba uplynula.

 

Poslanec Michal Hašek: Tak se potom přihlásím později a kolegovi Severovi to vysvětlím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka Pavla Severy, potom - doufám - řádně přihlášený Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Já musím krátce reagovat. Pokud pan kolega Hašek chce zpochybňovat informace, které mám přímo z Krajského úřadu Pardubického kraje, tak pokud jsou tam různé materiály, není to moje vina, nicméně černé na bílém vím, že 13 milionů a 2 miliony na léčebny dlouhodobě nemocných jsou navrhovány ke škrtnutí, další investice, které jsou do dalších oblastí, do škol, do dopravy jsou skutečně navrženy k tomu, aby se škrtly.

Já nezpochybňuji, pane kolego Hašku, že jste si na krajích něco odhlasovali, to je legitimní, nicméně nemůžete tím, že na krajích něco odsouhlasíte, přepisovat výsledky voleb ve Sněmovně. Pokud se dohodneme na zákonu, který zruší poplatky, budeme ho všichni respektovat, ale pokud platí nějaký zákon, tak by se neměl obcházet, a já jako demokrat ctím, co platí a co je v tuto chvíli platné. Pokud jste něco slíbili a potřebujete to v tuto chvíli řešit, já rozumím, že je to složité, ale potom to nedávejte za vinu mně. Dávejte to za vinu tomu, že jste slíbili něco, co je v současné době velmi složité za současné ekonomické situace splnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě faktická poznámka pana poslance Michala Haška. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji, budu velmi hlídat čas, pane místopředsedo. Pane kolego Severo, zameťte si před vlastním prahem KDU-ČSL. A já dopovím ten příběh, jak tady bylo řečeno. Příběh z jižní Moravy, ono to souvisí s ekonomickou situací a hospodářskou krizí. Byl to váš hejtman Stanislav Juránek, který navrhoval v rozpočtu kraje na rok 2009 uvolnit sumu 100 milionů korun na nákup nemovitosti v Praze a vytvoření nějakého moravského informačního centra. Ať si každý posoudí, jestli v takovéto situaci by bylo účelné vynaložení 100 milionů korun na nákup nemovitosti v Praze a vytvoření "moravské ambasády". A odpovězte si sám.

Mě velmi mrzí jako hejtmana a jako šéfa Asociace krajů, že například když vláda připravovala tzv. protikrizový balíček, tak jí hejtmani nestáli ani za to, aby s kraji tuto záležitost konzultovala. My bychom byli připraveni, já jsem to opakovaně deklaroval, jednat s vládou a jednotlivými ministry. Namísto toho na nás posíláte ministra vnitra s ministrem financí řešit regulační poplatky. Paní ministryně Filipiová v té pracovní skupině není. Nezdá se vám to zvláštní, pane ministře, resp. pane poslanče? Nám ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Stanislav Grospič, připraví se pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, když poslouchám diskusi směřovanou k hospodářské krizi, která postihla i Českou republiku, kladu si otázku, která z politických stran, jejíž zástupci tady vystupují, to myslí upřímně s lidmi, s pracujícími lidmi, se sociálně slabými skupinami v České republice, a kteří to berou čistě jako rétorické cvičení, na kterém chtějí vytlouct svůj osobní politický kapitál či lobbovat za nějaké úzké zájmy skupin, kterými byly osloveni.

Vláda v závěru minulého roku po dlouhém váhání a přešlapování veřejně přiznala, že Česká republika byla rovněž zasažena hospodářskou krizí. Přitom ještě v době, kdy se do vážných problémů dostal holding Porcely Plus a Bohemia Crystalex, tvrdil jak ministr financí, tak předseda vlády, že se nejedná o žádnou spojitost s finanční krizí. V době krachu finančního kapitálu a finančního krachu sklářského a porcelánského průmyslu se ze dne na den ocitly stovky lidí bez prostředků, odkázáni na nejistou budoucnost. Vláda odmítala využít vlastnických práv státu spravovaných prostřednictvím České obchodní banky či intervenovat u Evropské komise nebo hledat nějaké jiné řešení, tak jako jej hledaly v rámci svých firem vlády jiných členských států Evropské unie, třeba Spolkové republiky Německo třeba kancléřka Merkelová. Varování před blížící se krizí, které zaznělo od Komunistické strany Čech a Moravy jako jediné tehdy z parlamentních stran, bylo považováno za šíření poplašné zprávy. Lidé v České republice byli vládou ujišťováni, že žádná hospodářská krize nehrozí. Bezprostředně předtím však v pondělí 15. září 2008 požádala o ochranu před věřiteli newyorská banka Lehman Brothers. Banky na toto otevřené propuknutí finanční krize reagovaly omezením poskytnutí zejména provozních a překlenovacích úvěrů. Tak tomu bylo i v České republice. Bezprostředně, téměř ze dne na den, na to doplatil tedy i český sklářský a porcelánský průmysl, který neměl potřebný provozní kapitál, přestože měl zajištěny zakázky i odbyt svých výrobků. Kdo to odnesl a stále odnáší, jsou zaměstnanci skláren a porcelánek, nikoliv jejich vlastníci. Doplácejí dodnes na mezery v insolventním zákoně, zákoně o sociálním zabezpečení a stát jim nedokáže dostatečně a rychle pomoci jinak než sliby, sliby a sliby.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP