(9.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

I z tohoto titulu a z tohoto důvodu bylo jednání Poslanecké sněmovny na malou chvíli během interpelací přerušeno, neboť tady nebyl přítomen nejen místopředseda vlády, předseda vlády, ale vůbec žádný člen vlády.

Já bych rád využil té příležitosti, že je zde přítomen předseda vlády Mirek Topolánek, a rád bych pana předsedu vlády požádal, aby propříště zajistil účast členů vlády na tomto bodu jednání Poslanecké sněmovny. Já si myslím, že by to mělo patřit ke zvyklostem, které budou respektovány v Poslanecké sněmovně, ať už je vláda jakákoliv, ať už je opozice jakákoliv. Jestliže je bod ústní interpelace na členy vlády, tak by zde členové vlády měli být přítomni a neměli by být mimo schůzi Poslanecké sněmovny. Včera tady byli pouze tři ministři z deseti interpelovaných. Myslím, že to je pro vládu velká ostuda.

Druhá moje poznámka se týká odpoledního jednání. Já jsem jako předseda poslaneckého klubu sociální demokracie vycházel z dohody poslaneckých klubů o tom, že po skončení ústních interpelací bude včera večer pokračovat jednání Poslanecké sněmovny body, jejichž zařazení odsouhlasila Poslanecká sněmovna. Ačkoli v této Sněmovně bylo prokazatelně přítomno minimálně 67 členů Poslanecké sněmovny, pravděpodobně to bylo ve skutečnosti i více, tak řídící schůze paní místopředsedkyně Němcová tuto schůzi přerušila. Já se domnívám, že to bylo zbytečné a ukvapené rozhodnutí, neboť na základě dohody klubů jsme měli včera jednat. My jsme zde měli přítomen poměrně velký počet členů poslaneckého klubu sociální demokracie, kteří byli připraveni se účastnit projednávání agendy schůze Poslanecké sněmovny, a já pokládám za zbytečné, že paní místopředsedkyně Němcová schůzi bez dalšího přerušila a všichni přítomní poslanci odešli a museli odejít domů, ačkoli byli připraveni pracovat a ještě projednat body, které čekají na projednání, některé i delší časové období.

Chtěl bych také v tuto chvíli požádat vedení Poslanecké sněmovny, aby propříště bylo respektováno to, co dohodlo s vedením jednotlivých poslaneckých klubů, a jestliže se naplánuje podobné podvečerní jednání, tak aby bylo realizováno, jestliže jsou splněny podmínky, které stanoví ústava a jednací řád Poslanecké sněmovny, tj. je přítomen dostatečný počet členů Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní vystoupí předseda vlády pan Mirek Topolánek. Vážený pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, kdybych měl postupovat stejně, jako postupuje naše opozice, tak bych na interpelace už dávno nechodil. Časový harmonogram, kteří mají ministři a předseda vlády během českého předsednictví, jim prostě takový režim, který Sněmovna standardně má, neumožňuje.

Vzpomínám si na jinou dohodu než tu, o které mluvil Bohuslav Sobotka, na dohodu, kdy se dohodla nejsilnější vládní s nejsilnější opoziční stranou na tom, že bude párovat v zájmu České republiky a v zájmu českého předsednictví ministry v době konání Sněmovny. Byly tam dvě podmínky. Ta první podmínka - vláda nebude blokovat schvalování Lisabonské smlouvy, a nemám pocit, že by nebyla splněna. Ta druhá podmínka - vláda začne diskusi o stanovení eura v České republice, to jsem učinil tím, že jsem 1. 11. vyhlásil jako datum, kdy k tomu vláda řekne jasné slovo.

Jestli máte pocit, že nebyly splněny podmínky této nepodepsané a neschválené dohody, tak já vám opakuji, že ano. Pokud byste se chovali slušně vy, tak by ministři, kteří mají své povinnosti v rámci Evropské unie a v rámci českého předsednictví, zcela jistě vyhověli i žádostem chodit na interpelace. Já se jim vůbec nedivím, oni byli v zahraničí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní požádám paní místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou. Vážená paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já bych chtěla reagovat na to, co zde řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD.

Ti, kteří byli přítomni na včerejším podvečerním jednání, doufám, že neztratili od včerejška paměť a vědí, jaký byl průběh tohoto jednání. Vědí dobře, že ještě předtím, než skončily interpelace, jsem avizovala, že skončíme dříve a že podle dohod předsedů poslaneckých klubů v okamžiku, kdy skončí ústní interpelace, budeme pokračovat v bodech, které jsme si pevně zařadili, to znamená v bodech, které se týkaly bloku zpráv. Zároveň platila dohoda poslaneckých klubů o tom, že je-li tam některý z bodů, který se některému poslaneckému klubu nelíbí, chce mu věnovat jinou pozornost, nebude projednáván v tomto režimu, ale má každý poslanecký klub právo veta. Na tom jsme byli domluveni.

Třikrát během včerejška zde zaznělo avízo o tom, že budeme v těchto bodech pokračovat po skončení ústních interpelací. Když skončily ústní interpelace - a končily dříve, než je vymezená doba, tedy těch 18 hodin - požádala jsem opět všechny předsedy poslaneckých klubů, aby dali avízo svým poslancům, aby přišli do sněmovny a mohli jsme pokračovat v jednání.

Jak jistě víte, Poslanecká sněmovna je usnášeníschopná teprve ve chvíli, kdy je přítomno - a přihlášeno zejména - 67 jejích členů. Ve chvíli, kdy jsem chtěla zahájit tento blok zpráv, tak nás tady nebylo dost. Vyhlásila jsem pětiminutovou pauzu a očekávala jsem, že během této pauzy bude dostatečně dlouhý čas k tomu, aby se opět mohli dostavit do sněmovny ti, kteří se chtějí dostavit. A když jsem zahájila jednání, tak se odehrála ta hra, kterou jsem nazvala podivnou - mohla bych ji nazvat i jinak, ale nebaví mě to. Nazvala jsem ji podivnou proto, protože když sedíte a řídíte schůzi a máte před sebou displej, tak přesně vidíte každý zlomek vteřiny, kdo se přihlašuje a odhlašuje. A není naprosto normální, aby během několika málo vteřin ve Sněmovně, kde se neotevřely dveře, nikdo nepřicházel a nikdo neodcházel, kolísal stav poslanců mezi 63 a 68. Jakmile jsem otevřela ústa, že začneme projednávat, protože přeblikla 67 nebo naskočila 68, okamžitě spadl tento počet na 65, což mi neumožňuje podle jednacího řádu zahájit naše jednání.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP