(Jednání pokračovalo v 17.21 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, zahajuji tedy projednávání zpráv, které jsme si zařadili na dnešní odpoledne. První z takto zařazených zpráv je bod číslo

 

201.
Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007 s vyjádřením vlády
spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek
za rok 2007 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 624/

 

Tímto bodem jsme se zabývali již minulý čtvrtek, tedy 12. února. Přerušili jsme jej po vystoupení poslankyně Marcely Mertinové a paní poslankyně zpochybnila závěrečné hlasování, protože v té chvíli Sněmovna nebyla již usnášeníschopná. Pan předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček tento bod přerušil. Jsme tedy v přerušeném bodě, a protože tady mám poznámku, že by se mělo nejprve hlasovat o námitce paní poslankyně Mertinové, což se asi nemohlo stát minulý čtvrtek právě proto, že nebyla Sněmovna usnášeníschopná, tak první, co bychom měli udělat, je právě ono hlasování o námitce.

Já registruji vaši žádost o odhlášení, ale ještě zároveň přivolávám naše kolegy. Doufám, že se nás nakonec sejde tolik, abychom mohli tuto odpolední část jednání absolvovat. Prosím vás, kteří jste zde, abyste se přihlásili, ale zatím je to krutě málo a určitě na displeji méně než v lavicích. Prosím opravdu všechny, aby se zkusili zaregistrovat. Prosím příchozí o přihlášení. (Čeká se na dosažení kvora.) Zatím nehlasujeme, zatím se svoláváme, abychom hlasovat mohli, kolegyně a kolegové. Prosím proto všechny, kteří přicházejí, aby se zaregistrovali. A jakmile se objeví magická 67, tak budeme moci začít. (Stále se čeká na dosažení kvora.)

Vidím, že se tady hraje nějaká vyšší hra, a to mě moc nebaví, dámy a pánové. Prosím, abyste se laskavě všichni přihlásili. Pokud vám nefunguje hlasovací zařízení, prosím oznamte mi to. Já vás všechny odhlásím, všichni se prosím přihlaste, kteří jste v jednacím sále. Na žádné hrátky tady není čas a prostor! (Opět se čeká na dosažení min. počtu 67 přítomných.)

Protože jste zvolenými zástupci svých občanů, jistě víte dobře, co činíte, a s touto odpovědností nějak naložíte každý individuálně. A já, protože nehodlám prodlužovat tuto trapnou scénu, s velkou lítostí ukončuji jednání dnešního dne. Vrátíme se sem, do jednacího sálu, zítra ráno v 9 hodin, kdy budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.

Vám, kteří jste přítomni a kteří jste se zaregistrovali řádně, vám děkuji. Vám ostatním jsem, co jsem chtěla, už řekla. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 17.27 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP