(17.10 hodin)
(pokračuje Votava)

Pan ministr Julínek mě tehdy v odpovědi na interpelaci ujišťoval, že letecká záchranná služba v Líních bude i do budoucnosti zachována. To, že je garantováno usnesením vlády a že ji bude zajišťovat Armáda České republiky a že toto bude garantováno i zákonem o zdravotnické záchranné službě. Návrh zákona však v § 14 odst. 1 požaduje od provozovatele letadel licenci k provozování obchodní letecké dopravy. Domnívám se, že toto Ministerstvo obrany nemůže splnit.

Považuji za absurdní, aby Armáda České republiky provozovala leteckou záchrannou službu jako podnikatelskou činnost na základě živnostenského listu. Žádám vás tedy jednoznačně o vysvětlení a o odpověď na otázku, jaké jsou záměry s leteckou záchrannou službou v Plzeňském kraji provozovanou Armádou České republiky z Líní u Plzně. Žádám o písemné sdělení, protože jste nepřítomna.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, pane poslanče, písemnou odpověď dostanete zcela bezpochyby.

Nyní tedy k interpelaci devatenácté. Slovo má pan poslanec Antonín Seďa, který interpeluje paní ministryni obrany Vlastu Parkanovou ve věci modernizace vrtulníků pro ISAF. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená nepřítomná paní ministryně, harmonogram modernizace dopravních vrtulníků Mi-171Š není dodržován. Budou posunuty vojskové zkoušky. Již teď je zřejmé, že vrtulníky nebudou nasazeny v původně plánovaném termínu, a dokonce prý nikdo není schopen stanovit termín nasazení. Opět se ukazuje, že Ministerstvo obrany podcenilo přípravu této mise a ohrozilo dobré jméno České republiky u svých spojenců, což potvrzuje i český velvyslanec při NATO. Velení ISAF totiž potřebuje co nejrychleji znát termín nasazení vrtulníkové jednotky. Pouze připomínám, že v návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2009 bylo kalkulováno s působením po dobu šesti měsíců.

Vážená ministryně obrany, ve věci vybavení a výcviku pilotů vrtulníků Mi-171Š jsem vás interpeloval již v červnu loňského roku. Dnes je zřejmé, že existují technické problémy ve vybavení vrtulníků a že se nepodaří s modernizovanými stroji nalétat potřebných 300 letových hodin. Z těchto důvodů se ptám, paní ministryně: Bylo do konce ledna předáno armádě všech pět modernizovaných vrtulníků Mi-171Š? Jaký je konečný termín nasazení tří vrtulníků v operaci ISAF v Afghánistánu? Která firma a v jaké lokalitě bude zajišťovat logistické zabezpečení těchto vrtulníků včetně periodických prohlídek? Došlo, či nedošlo zpožděním modernizace vrtulníků k ohrožení či narušení přípravy a výcviku posádek pro misi ISAF a dodrží Česká republika své mezinárodní závazky?

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Můžeme se věnovat interpelaci dvacáté. Pan kolega Jan Látka interpeluje místopředsedu vlády Martina Bursíka ve věci postoje ministra 1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Mě velice mrzí, že tu pan ministr nemůže být, a protože já přece jenom při svých interpelacích na něj mám rád poblíž jeho charismatickou osobnost, tak bych své dvě interpelace odložil, až bude opět mezi námi.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, rozumím tomu, že tím jsme vyřešili jak interpelaci 20., tak 21. 21. se jmenovala postoj ministra 2. A vlastně tím jsme skončili také celý blok ústních interpelací na členy vlády.

Dámy a pánové, tím se dostáváme k bodům, které jsme si schválili jako další body našeho dnešního jednání, tedy body, které mohou následovat poté, kdy se vyrovnáme s ústními interpelacemi. Já jsem se pokoušela dávat avízo přes předsedy poslaneckých klubů, aby zajistili přítomnost našich poslanců tak, abychom mohli začít jednat. Nicméně nyní ještě o slovo požádal předseda poslaneckého klubu ČSSD, na pět minut poté přeruším schůzi a zahájíme ji poté, až pan předseda řekne, co potřebuje.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi pouze, abych po skončení těchto ústních interpelací poukázal na to, že bod, který jsme právě absolvovali, se skutečně jmenuje ústní interpelace na členy vlády, nikoliv písemné interpelace na členy vlády.

Dovolte mi, abych také konstatoval hlubokou nespokojenost poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické s tím, že většina dnes interpelovaných členů vlády se nedostavila na tyto ústní interpelace a bylo tak znemožněno, aby došlo tedy k přímému kontaktu při interpelaci mezi poslanci a členy vlády. Já doufám, že se z toho nestane zvyk vlády, a musím také říci, že bohužel během jednání tady došlo k situaci, kdy zde nebyl během interpelací přítomen vůbec žádný člen vlády. Já myslím, že není možné se divit v této situaci poslaneckému klubu sociální demokracie, že jsme požadovali, aby bylo dodrženo platné usnesení Poslanecké sněmovny, tj. aby během jednání Sněmovny zde byl přítomen buď předseda, nebo některý z místopředsedů vlády. Není věcí sociální demokracie tyto věci zajišťovat. Toto je skutečně odpovědností vlády. Já bych chtěl pouze požádat za náš opoziční poslanecký klub, aby k příštím interpelacím Topolánkova vláda přistoupila mnohem odpovědněji a její členové vlády se do těchto interpelací dostavili. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo slovo předsedy poslaneckého klubu ČSSD. Je 17.15 hodin. Přerušuji jednání schůze do 17.20. V 17.20, tedy za pět minut, začneme projednávat zprávy, které jsme si zařadili na náš dnešní program. Budou to body 201, 159, 183, 187, 188, 189, 190 a 191.

Prosím tedy ještě jednou všechny představitele poslaneckých klubů, aby zajistili účast poslankyň a poslanců na tomto jednání.

 

(Jednání přerušeno v 17.16 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP