(Jednání pokračovalo v 16.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, máme informace o tom, že místopředseda vlády Petr Nečas je v dosahu jednacího sálu a za malý okamžik bude zde. A proto, jestli netrváte na tom, že musíme počkat až do jeho příchodu, bych ráda pokračovala v interpelacích, které jsou ústními interpelacemi na ministry.

Pokud tedy není námitka proti tomu, abych mohla nechat pokračovat v našem jednání, vyzvu ke slovu pana poslance Jana Babora, který interpeluje paní ministryni zdravotnictví Danielu Filipiovou ve věci poplatků. Upozorním pana kolegu, že paní ministryně je řádně omluvena z dnešního jednání, a že tedy pan kolega Babor dostane písemnou odpověď ve stanoveném termínu. Ale prosím, nyní jsou dvě minuty pro vaši interpelaci.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo, paní předsedající, ale opravdu je mi to moc líto - a už přichází pan místopředseda, ale toho neinterpeluji - vzdávám se své interpelace. Já si počkám na příští schůzi, až tady paní ministryně bude. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Tím jsme skončili sedmou interpelaci. S osmou interpelací byl vylosován pan kolega Antonín Seďa. Ve své interpelaci se obrací na paní poslankyni Vlastu Parkanovou ve věci, která je zde nadepsána SAR II. Paní ministryně Parkanová je rovněž omluvena z dnešního jednání. Pan poslanec Antonín Seďa má prostor pro vznesení své interpelace. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Paní předsedající, já využiji tento prostor, abych položil několik otázek nepřítomné paní ministryni obrany, protože je také možné, že příště tady nebude, a další je až za měsíc.

Vážená paní nepřítomná místopředsedkyně vlády, nedá mi to, ale musím se ještě jednou vrátit ve věci pátrací záchranné služby SAR v Přerově. Víte, problémem není pouze nedostatek komunikace mezi Ministerstvem obrany a piloty, kteří stížnost podali. Základním problémem je skutečnost, že použitím dopravních vrtulníků Mi-171Š namísto vrtulníků Sokol se zhoršil servis ze strany armády, zejména v rámci poskytování prostředků ve prospěch integrovaného záchranného systému. Opravdu jste, paní ministryně, přesvědčena, že si lidé na Moravě nezaslouží stejně kvalitní služby, jaké má Praha či Plzeňský kraj?

Existuje trojstranná smlouva mezi Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy a směrnice Ministerstva obrany o poskytování sil a prostředků naší armády ve prospěch integrovaného záchranného systému. Rozumím tomu tak, že pokud v armádě nebudou sokoli, tak nám nezbude nic jiného, než použít jiné vrtulníky. Nicméně dnes se pro SAR i integrovaný záchranný systém používají sokoli v Praze a Plzni. Dokonce existuje analýza Hasičského záchranného sboru, která jasně preferuje vrtulník V3A.

Proto se znovu ptám, nepřítomná paní ministryně, jaký je skutečný důvod odsunu vrtulníků Sokol z Bochoře do Kbel. A z hlediska zajištění kvality služby se chci zeptat, zda piloti vrtulníků Mi-171Š zahájili výcvik záchran v noci z neznámého terénu, které se například každoročně cvičí v triosách. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. I vás musím upozornit na to, že dostanete písemnou odpověď v zákonné lhůtě.

Nyní prosím pana poslance Karla Šplíchala, který je vylosován s devátou interpelací. Obrací se na paní ministryni zdravotnictví Danielu Filipiovou ve věci poplatků ve zdravotnictví. Opakuji, že paní ministryně je z dnešního jednání omluvena. Prosím, slovo má pan kolega Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Paní místopředsedkyně, já beru na vědomí, že paní ministryně je omluvena, ale myslím si, že v této situaci vůbec nemá smysl, abych vystupoval, abych k tomu mluvil. Domnívám se, že je potřeba, aby při interpelacích tady ti ministři byli, protože jinak to není o interpelacích. To si můžeme hrát bez nich. Já nejsem ten, kdo je konfrontační typ, ale v tomto případě tady nemám co dělat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Rozumím tomu, co říkáte, pane poslanče.

Přistoupíme tedy k desáté interpelaci. Pan kolega Jeroným Tejc interpeluje ministra vnitra Ivana Langera ve věci práce policie a personálních změn. A i vám musím sdělit, že od 14.30 se z pracovních důvodů pan ministr z dnešního jednání omlouvá.

Pan kolega Jeroným Tejc má tedy slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Mě mrzí, že pan ministr vnitra dal přednost před interpelacemi, jak jsem zjistil, fototermínu s šestnácti odlétajícími cizinci z České republiky. Já doufám, že takto nehodlá doprovázet na letiště všech 16 000 cizinců, kteří v nejbližších měsících přijdou o práci, a nedá tedy přednost televizním kamerám na letišti před tímto sálem, kde bych se ho rád zeptal na docela zásadní věc.

Tou je, proč byla zrušena povinnost procházet psychotesty pro policejní funkcionáře, kteří se ucházejí o vysoké funkce v policii, protože dosavadní praxe podle mého názoru byla nejen zavedená, ale také správná. Psychotesty podle mého názoru patří jednoznačně k institutům, které zabraňují tomu, aby se na tato nejvyšší místa v policii dostali lidé, kteří nezvládnou psychické zatížení, nezvládnou stres nebo se nevyrovnají například s nabídkou korupce tak, jak se vyrovnat mají.

Myslím si, že otázky pro pana ministra jsou jednoduché: Z jakých důvodů byla tato praxe zrušena? Pokud informace z médií jsou správné, proč tomu tak bylo učiněno právě v této době a zda to má či nemá souvislost s tou spekulací, která se nabízí, že to bylo spojeno s výběrovým řízením na funkci náměstka ředitele a ředitele útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. Ti - nebo alespoň jeden z nich - údajně neprošli před několika týdny či měsíci tímto psychotestem. A ptám se, zda tento stav nepovede ke zrušení psychotestů jako takových pro přijímání řadových policistů k policii. Poprosil bych pana ministra o písemnou odpověď na tyto otázky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. A jedenáctá interpelace je ta, kterou vznáší pan kolega Zdeněk Jičínský na ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila ve věci odvolání státního zástupce Adama Bašného. Prosím, pane kolego.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP