(16.00 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Jsem velmi rád, že po létech, která jste strávil studiem zdravotnictví, jste konečně pochopil, že stávající neukotvení zdravotních pojišťoven a zaměstnaneckých speciálně v našem právním řádu je jedním ze základních problémů. To přece není tak, že by malá ovládla velkou. Důležité je, jaké je složení správní rady, kde dnes fakticky stát nemá ten vliv, jaký bychom případně požadovali. Já vás ubezpečuji, že není možné, aby malá ovládla ty velké, a že si musíme společně pohlídat, aby tomu tak nebylo.

Pokud by k takovému sloučení došlo, tak já opakuji, že bych to viděl spíše jako pozitivní, a na nás je, a proto mě mrzí, že jsme nediskutovali zákon o pojišťovnách daleko důsledněji, abychom nastavili obranné mechanismy, aby si stát uchoval minimálně kontrolu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Jelikož se naplnila 16. hodina, končíme interpelace na pana premiéra a budeme pokračovat interpelacemi na členy vlády.

Vyzývám tedy pana poslance Jana Látku, aby se ujal slova a přednesl interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišku a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se paní poslankyně Ladislava Zelenková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážený pane ministře, nejlepší česká rychlobruslařka Martina Sáblíková před pěti týdny odjížděla na evropský šampionát ve čtyřboji v nizozemském Heerenveenu. Z domácího mistrovství na rybníku si však přivezla rýmu. Trénink a závody na rybníku měly jedno velké úskalí - museli jsme si ho vyčistit a až pak jsme mohli jezdit. Neměli jsme ani kde se převléci, kromě auta nebylo nikde žádné přístřeší. V mrazivém počasí, kdy teplota klesla až na minus 15°C, to nebylo nic příjemného, prohlásila Martina Sáblíková. - Ano, takové podmínky u nás má na nedávném mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji dokonce zlatá, velmi úspěšná česká reprezentantka Martina Sáblíková. Přitom právě tato velice skromná a zároveň cílevědomá sportovkyně spolu se svým trenérem Petrem Novákem mohou být velkým příkladem pro mnohá další sportovní odvětví s mnohem lepšími podmínkami, avšak silnějšími výsledky.

Martina Sáblíková však již u nás není jediná. Nejmladší účastnicí zmiňovaného evropského šampionátu byla teprve šestnáctiletá Karolína Erbanová. Žádná rychlobruslařka jejího věku v této hale rychleji nejela. Ani mladá Pechsteinová, ani mladá Sáblíková. Počítat se musí s Novotnou, Jirků a dalšími, které po vzoru Sáblíkové dosahují stále lepších výsledků.

Nesmírně si vážím Martiny Sáblíkové a trenéra Petra Nováka. Snad již v brzké době dokážeme ocenit to, co tato pracovitá dvojice dokázala pro velmi dobré jméno celého českého sportu. Jejich skutečnou sportovní hodnotu totiž dokáží mnohem lépe ocenit fanoušci rychlobruslení v Nizozemí, Německu, Norsku a také třeba v Kazachstánu.

Proto vás úpěnlivě žádám, pane ministře, pomozte tomuto v České republice mladému, a přesto již tolik úspěšnému sportu. Nalezněte ve státním rozpočtu finanční prostředky tolik potřebné pro výstavbu rychlobruslařské haly. Moc vás prosím - pomozte tomuto mladému a krásnému sportu. Věřím, že vám brzy dokáže, že si toho zaslouží. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Ondřej Liška. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, jsem rád, že tato hádanka je nyní vyřešena, tj. co se skrývá pod názvem interpelace ve věci postoje ministra jedna. Zní to jako seriál a už víme, že ten seriál je o sportu, a to o jednom velmi specifickém.

Chápu tento váš apel jako určitý obecný apel na výši financování českého sportu. Chci vás při této příležitosti informovat o tom, že mě trápí nejenom to, jakým způsobem probíhá financování právě tohoto sportu a konkrétních sportovců, které jste zde vyjmenoval, jejichž osud a kariéra mi leží na srdci, také jsem za to koneckonců zodpovědný. Ale myslím si, že tento problém leží ještě někde jinde než jenom ve výši objemu sportovních prostředků. Myslím si, že máme před sebou jeden velmi zásadní úkol, totiž podívat se na to, jakým způsobem vůbec stát podporuje sport. Proto jsem začal už minulý rok připravovat novou koncepci státní podpory sportu, která v jednotlivých kapitolách řeší to, jak podporovat sport pro všechny, jak podporovat sport vrcholový, a také řeší otázku, jak zefektivnit prostředky, které stát na sport vynakládá. Myslím si, že při velmi obecném pohledu ještě předtím, než tuto koncepci zveřejním, což bude za několik týdnů, a budeme mít možnost o ní, doufám, diskutovat i ve výborech tady v Poslanecké sněmovně, tak už dneska mohu říci, že si myslím, že příliš mnoho prostředků končí u sportovních funkcionářů namísto toho, aby tyto prostředky končily u samotných sportovců. A pokud toto je teze, s níž souhlasíte vy i já, tak si myslím, že můžeme dojít ke společné představě o tom, jak by stát měl sport podporovat.

V těchto dnech probíhá mistrovství světa v lyžování v Liberci. Myslím si, že je zcela legitimní se ptát, zda by stát měl v budoucnu podporovat stejným způsobem, jako to podporoval v minulých letech, takovéto akce s těmito parametry. Myslím si že nikoliv. Proto tato státní koncepce podpory sportu bude obsahovat i určité teze, definice parametrů, za jakých okolností, za jakých podmínek podporovat velké sportovní akce, protože i ony mají svůj význam. Mají svůj význam proto, že přitahují sportovní talenty, je to velká sportovní událost pro region samotný, pro celou zemi. Lidé, kteří se sportu věnují, zvláště mladí, mají možnost vidět idoly, sportovní špičku přímo na vlastní oči a pro samotný sport a jeho rozvoj nejenom u nás, ale samozřejmě i mezinárodně, to má obrovský význam. Má smysl takovéto akce podporovat především v těch odvětvích, ve kterých máme určitou tradici, a to takovým způsobem, který nebude ruinovat veřejné rozpočty, nebude samozřejmě zvyšovat neefektivitu vynakládaných prostředků a bude mít svůj jednoznačně pozitivní význam pro region, ale i pro stát jako celek. Myslím, že tohle je potřeba zvážit, a koncepce proto bude celou samostatnou kapitolu věnovat i tomuto.

Proto - když se vracím na začátek. Já beru váš apel, tak jak jsem to popsal ve své odpovědi na vaši interpelaci, a budu rád, když se budeme moci již pak nad konkrétním textem této státní koncepce podpory sportu věnovat i otázkám, na které jste poukázal i vy. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, jestli chce položit doplňující otázku. Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, pane ministře. Nesetkávám se tak často se vstřícným přístupem interpelovaného. Přesto bych rád ještě malinko navázal. Nejvšestrannější rychlobruslařka světa Martina Sáblíková mohla na zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru startovat za Kazachstán nebo jinou zemi. Lukrativní nabídky údajně o desítky milionů přesahující výdělky v Česku však s trenérem Petrem Novákem odmítli. My jsme se rozhodli zůstat doma s vírou, že se tu podmínky zlepší, včetně slibované haly, řekl Petr Novák. Ještě že tak, to by snad žádný sportovně založený Čech nerozchodil. Z hlediska olympiády je to pasé. Pojedeme za Česko a rádi pro naše fanoušky, kterých přibývá, zdůraznil trenér.

I já se cítím, pane ministře, být fanouškem tohoto sportu Martiny Sáblíkové, Petra Nováka i dalších. A proto vás žádám a prosím, pane ministře, dokažte i vy svůj vztah ke sportu, pomozte svojí autoritou podpořit české rychlobruslení, určitě si to zaslouží. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Chce pan ministr reagovat? Nechce.

Budeme tedy pokračovat další interpelací. Dávám nyní slovo paní poslankyni Ladislavě Zelenkové, která byla vylosována na druhém místě k přednesení ústní interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišku, připraví se pan poslanec Václav Grüner. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře. V lednu tohoto roku byly zveřejněny výsledky mezinárodního průzkumu TIMSS. Žáci čtvrtého a osmého ročníku z šedesáti zemí absolvovali písemné testy ověřující znalosti z přírodních věd a matematiky. Průzkumu se zúčastnilo přes 9 tisíc žáků, 1300 učitelů a všichni byli z 291 škol. Výsledek je alarmující.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP