(15.50 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já si nemyslím, že by se premiér Putin nebo prezident Medveděv zalekli cesty českého premiéra do Střední Asie. Tady jde spíš o zájem těch zemí. Tyto země na jedné straně jsou závislé velmi úzce infrastrukturně z hlediska odběru surovin, z hlediska vzájemného obchodu na Ruské federaci. Kontakty jsou u každé země trochu jiné a do jiné hloubky tam existují, na druhé straně mají určitou vizi evropeizace, minimálně v ekonomické oblasti a oblasti kvality života, a mají zájem na spolupráci s největším obchodním partnerem a to je EU. V této části světa se promítají zájmy čtyř velkých velmocí, to je Rusko, Čína, Spojené státy americké a to je EU, pokud ji bereme jako celek. A zájem těchto zemí diverzifikovat mezi tyto čtyři velké vlivy, což je někdy velmi složité, je zcela evidentní.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Milan Šmíd. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, na veřejnost pronikly informace o připravovaném sloučení zdravotních pojišťoven zdravotní pojišťovny AGEL, Hutnické zdravotní pojišťovny, pojišťovny METAL-ALIANCE a České národní zdravotní pojišťovny, čímž by vznikla pojišťovna zhruba s jedním milionem pojištěnců a ročním obratem asi 20 mld. korun. V souvislosti se stanoviskem vlády, které jsme dostali k poslanecké předloze návrhu zákona o oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ke sněmovnímu tisku 684, bych vám rád položil několik otázek.

Považujete prosím za správné, aby zakladatel zdravotní pojišťovny vlastnil současně řetězec zdravotnických zařízení, která mohou být financována prostřednictvím jím založené a ovládané zdravotní pojišťovny? Považujte za správné, aby o takové transakci, jako je rozhodování o sloučení či splynutí, rozhodovalo pouze Ministerstvo zdravotnictví po předchozím souhlasu nebo stanovisku Ministerstvu financí, a nikoliv vláda? Považujete za správné, že by výsledkem sloučení či splynutí mohl být zánik velkých a stabilizovaných zdravotních pojišťoven a mnohonásobné zvětšení té velmi malé pojišťovny, která ani případně v daném ročním termínu nesplní zákonem stanovenou podmínku pro svou samostatnou podmínku a v podstatě zadarmo získá aktiva velkých zdravotních pojišťoven a jeden milion jejich pojištěnců? A neobáváte se narušení hospodářské soutěže mezi zdravotními pojišťovnami, když se mezi zdravotními pojišťovnami najednou objeví zdravotní pojišťovna, která bude mít jeden milion pojištěnců a obrat kolem 20 mld., která může přednostně financovat, resp. zvýhodňovat zdravotnická zařízení ve vlastnictví stejného zakladatele? Považujte za správné, aby ve vedení správní a dozorčí rady nově vzniklé pojišťovny zasedali stejní lidé, kteří řídili a kontrolovali zdravotní pojišťovnu, která případně nesplnila podmínky pro svoji samostatnou existenci? Děkuji za zodpovězení otázek.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek. Pane premiére, prosím, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Úplně v úvodu, pokud byste mi dopředu ty otázky poslal, bylo by to podstatně jednodušší, ale pokládám to za kolorit této Sněmovny, takže mě mrzí, že mi to dělá koaliční poslanec.

Úplně obecně, předtím než začnu odpovídat, musím říct, že já do budoucna se nebráním tomu, aby vedle VZP tady existovaly, řekl bych, další velké celky, další velké pojišťovny. Uvažuje se o sloučení Vojenské zdravotní pojišťovny a pojišťovny Ministerstva vnitra. Myslím si, že to by vznikl velmi silný subjekt. Uvažuje se možná někde dál. Ale odpovím úplně na závěr na všechny vaše otázky a pak se zkusím vrátit jedinou informací. Do dnešního dne, tedy do 19. února, se na Ministerstvo zdravotnictví neobrátila žádná pojišťovna se žádostí o povolení sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven, čímž odpovídám na všechny vaše otázky.

Ale přece jenom se k tomu trochu vrátím. Zániku zaměstnanecké pojišťovny předcházejí její rušení buď bez likvidace, nebo s likvidací. Bez likvidace se zaměstnanecká pojišťovna zrušuje buď sloučením se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, nebo splynutím či sloučením s jinou zaměstnaneckou pojišťovnou. Já na tom nevidím nic tak špatného. Zaměstnanecká pojišťovna se zrušuje s likvidací, jestliže jí bylo Ministerstvem zdravotnictví odejmuto povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění, anebo o to zaměstnanecká pojišťovna ministerstvo sama požádá. To znamená tady je otázka, co se stane případně po sloučení, protože to vás, jak jsem pochopil z dotazu, zajímá. Po sloučení přechází veškerý majetek, závazky a pohledávky buď na VZP, nebo na zaměstnaneckou pojišťovnu, s níž se zrušovaná zaměstnanecká pojišťovna slučuje. Samozřejmě tam přecházejí rovněž pojištěnci zrušované zaměstnanecké pojišťovny a může být této pojišťovně poskytnuta návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu maximálně do výše převzatých závazků. Tuto žádost předkládá buď VZP, která se slučuje, nebo zaměstnanecká pojišťovna, se kterou se slučuje, znovu na Ministerstvo zdravotnictví.

Otázka, jestli si nemyslím, že by to měla dělat vláda, je irelevantní, protože toto je kompetenční záležitost a já si nemyslím, že by jakýkoliv ministr zdravotnictví dělal tyto kroky bez konzultace, a snad se to ještě nikdy nestalo a ani se tak nestane. Oznámení o sloučení nebo splynutí jsou povinny zaměstnanecké pojišťovny předat centrálnímu registru pojištěnců, též povolení, které dostaly od Ministerstva zdravotnictví atd.

Pokud, a tím vlastně skončím, pokud samozřejmě existují takové spekulace, tak ty vždycky mají určité racionální jádro, ale má odpověď je jasná. V této chvíli k tomu nedochází. Pokud k tomu bude docházet, tak je na velkou otázku, a budeme to jistě diskutovat, jestli je to pozitivní, případně negativní. Já osobně vznik větších celků s nižšími výdaji fakticky na správu pojišťovnického kmene vidím spíše jako pozitivní jev. A na druhé straně, kdybychom byli bývali schválili nebo aspoň projednávali návrh bývalého ministra zdravotnictví Julínka o pojišťovnictví a o pojišťovnách, tak tam mj. byla zabezpečena když ne čínská zeď, tak daleko přesnější pravidla právě oddělení pojišťovny a její činnosti od případné zakladatelské činnosti a vazeb jak na poskytování zdravotní péče, tak případně - a to v případě AGELu vy tam vidíte - na případné podnikatelské aktivity v jiném oboru s velkým počtem zaměstnanců neboli pojištěnců, tak tam byly právě řešeny.

Já bych se k tomu chtěl vrátit, protože bychom všichni měli vyšší právní jistotu, nicméně v této chvíli to řešit nemusíme.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Táži se pana poslance, jestli chce vystoupit s doplňující otázkou. Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Vážený pane premiére, nechci polemizovat o věcech, které byly v návrhu zákona o zdravotních pojišťovnách. Nemyslím si, že čínská zeď, která se tam navrhovala, byla dostatečná, ale to je věc návrhu zákona.

Mě by spíše zajímalo, jestli považujete skutečně třeba za správné, že by výsledkem sloučení případně, a zákon to dneska umožňuje, mohl být vlastně i subjekt té nejmenší zdravotní pojišťovny. To mi přijde jako paradox, kdy vlastně se třeba sloučí čtyři zdravotní pojišťovny, které mají daleko větší počet pojištěnců, a výsledkem by mohla teoreticky být ta nejmenší, která třeba nenaplnila ani ten zákonem stanovený počet. Já samozřejmě údaje přesné nemám, ale z čtení zákona to tak vyplývá, že v podstatě možné to je. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP