(15.40 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Myslím si, že Voltaire řekl, a já myslím, že ten názor sdílíte, že to byl Voltaire, anebo že to řekl, a to je to: nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. Prezident Klaus na parlamentní úrovni má právo říkat své názory a každý, kdo mu tento názor vezme, a nemusím s ním souhlasit, se bude muset střetnout se mnou a se všemi demokraty v této zemi.

Já osobně si o diskusi o trhu a politické regulaci myslím svoje. Jsem vázán samozřejmě pozicí vlády, pozicí České republiky, ale pořád platí, myslím, ten vtípek, který jsem použil na evropské půdě, jedné poslankyně SPD, která řekla ministru Římanovi: víte, pane ministře, když vy mluvíte o trhu, my se obáváme, že myslíte volný trh. Ano, já myslím volný trh.

Já si myslím, že opravdu finanční krizi můžou politici pouze prohloubit. Jsou povinni dělat kroky pro to, aby zabezpečili životní úroveň, aby pomohli lidem v nouzi, aby eliminovali dopady této krize nebo recese, ale že by ji mohli vyřešit, tak to se obávám, že v tomto s Klausem souhlasím, a obávám se dokonce, že čím více politici budou do krize zasahovat, tím déle bude trvat a tím bude hlubší.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Pan místopředseda chce položit doplňující otázku. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ten vtípek je v něčem jiném, pane premiére. Teď aby bylo jasné, o čem mluvíme. Vy jste se víckrát vyjádřil v poslední době, že nekomentujete, co říká pan prezident. Vypadá to skoro, že vás to nezajímá. Já se ptám na něco jiného. Já jsem vám připomněl, že pan prezident vystupuje za všechny Čechy, Moravany a Slezany. Vystupuje tak dokonce jménem České republiky v Evropském parlamentu. On nás reprezentuje. On říká názory, které jsou najednou ztotožňovány s naší zemí a s našimi občany. A vy nemůžete říci, že vás to nezajímá, že ani dost dobře nevíte, co tam řekl. Rozumíte, to nedorozumění je v tom, že vy nesete odpovědnost za českého prezidenta, který je součástí české exekutivy také podle Ústavy, a vy si nemůžete dovolit se tvářit, že vás to nezajímá. To, že to zlehčujete, že se tváříte, že to je nedůležité, že dokonce i Evropský parlament, to je to nedorozumění mezi námi. Vy jste dokonce ten, který prosazoval při volbě prezidenta tohoto kandidáta, to znamená nesete odpovědnost i za tohoto svého kandidáta, i za svou volbu. Ty názory jste znal a nemůžete se nyní tvářit, že někde někdo něco řekl, vás to nezajímá, protože má právo na svobodný názor. Opakuji: To bylo řečeno za všechny Čechy, Moravany a Slezany. Nás to reprezentuje a vám jako premiérovi to nesmí být jedno, protože jste za to i odpovědný!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Slovo má pan premiér Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vidíte, a já s vámi, pane místopředsedo, souhlasím, že máte právo na tento názor. Myslím si, že dokonce toto je přesně ta tribuna parlamentní, kde máte právo ho pronášet. To je moje filozofie. Na té trvám.

Já se za řadu vašich vět, které pronášíte na nás, na Českou republiku, doma i v zahraničí, dlouhodobě stydím. To neznamená, že bych vám bránil v tom, abyste ty věty mohl pronášet. Já to prostě nikdy neudělám! (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan poslanec Petr Bratský. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo vlády, vaše cesta do Kazachstánu, Turkmenistánu a Ázerbájdžánu určitě měla vést k posílení spolupráce Evropské unie se zeměmi Střední Asie. Není ovšem problém velkých regionálních projektů ve vztahu Ázerbájdžán - Arménie? Kdo se zajímá o tuto oblast, tuší, že například Ázerbájdžán má pocit, jako dříve měly i například proevropské demokraticky orientované země Kyrgyzstán nebo Gruzie a další země bývalého Sovětského svazu, že Evropská unie nemá tyto země v prioritách svého zájmu. Navíc třeba Kazachstán, první neevropská země, která bude předsedat OBSE, například má stále problémy s dialogy s NGO, s gender skupinami a tak dále. Turkmenistán - v oblasti lidských práv je známý negativní postoj Evropské unie.

Co jste jako nejvyšší představitel předsedající země EU vyjednal? Jaké konkrétní výsledky pro posílení vztahů Evropské unie se zeměmi Střední Asie vaše cesta měla? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Bratský vždycky překvapí. Děkuji za dotaz.

Já jsem se snažil v prvním dotazu soustředit na takovou řekl bych zúženou podobu komunikace s těmito zeměmi, a to je otázka dodávek plynu, například projektu Nabucco.

Zkusme si uvědomit, co je vlastně dnes v ruském zájmu a jakým způsobem vystupuje k zemím bývalého Sovětského svazu, a teď pomíjím pobaltské republiky, které už jsou členy Evropské unie a členy NATO. Je to Ukrajina, Bělorusko. Je to Moldavsko se svým problémem Podněstří. Je to samozřejmě Ázerbájdžán a Arménie. To je pět zemí, které jsme pozvali na debatu o východním partnerství, tak aby si každá z nich zvolila vlastní tempo, aby si zvolila vlastní priority v přibližování k evropským strukturám, přičemž jim nikdo negarantuje vstup do Evropské unie. Myslím si, že to ani není možné.

Každá země má svoje problémy. Podíváme-li se dnes na Ukrajinu, tak tušíme, že země je rozdělena, je rozdělena vnitřně, je rozdělena nábožensky, sociálně, ekonomicky, politicky. Podíváme se na Bělorusko, na poslední smlouvy, které podepsali s Rusy - o společné ochraně vzdušného prostoru, o společné měně, a tak dál -, na Lukašenkův režim. Podíváme se na Moldavsko s jeho problémem Podněstří anebo na arménsko-ázerbájdžánský problém Náhorního Karabachu, tak vidíme, že toto bezprostřední sousedství, které Evropská unie dnes má, je v bytostném zájmu Evropské unie. Proto ho také musí ošetřovat, pěstovat a vést velmi usilovný dialog a umožnit těm zemím, aby standardizovaly administrativní procesy, aby standardizovaly lidskoprávní otázky, aby samozřejmě se napojily ekonomicky.

Proto jsme pozvali na 7. května na pozadí summitu Evropské rady k zaměstnanosti tyto země a chtěli bychom s nimi diskutovat novou dimenzi evropské zahraniční nebo sousedské politiky, kdy po Středomořské unii, která spíše zajímá země typu Francie a země Středomoří, chceme zahájit právě tento projekt východního partnerství jako projekt, na kterém má bytostný zájem střední Evropa, Evropa severní, případně pobaltská.

Co se týká Turkmenistánu, Kazachstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, to je těch pět řekl bych středoasijských republik, každá z nich, jak už jsem řekl, má svůj vlastní problém. Já jsem měl možnost hovořit jak s Nursultanem Nazarbajevem, slovo sultan v tom Nursultan má svůj význam, tak s Berdymuchammedovem, tak samozřejmě s prezidentem Alijevem v Ázerbájdžánu. Země mají po rozpadu sovětského impéria v roce 1991 každá trochu jinou cestu, ale všechny tyto země jsou velmi závislé na obchodu s Evropskou unií. Jsou velmi závislé na těchto kontaktech a mají surovinové zdroje a mají dnes zájem diverzifikovat ty dodávky do různých zemí, nejenom do Ruska, ale také do Číny. Samozřejmě do Íránu, případně do dalších zemí a také do Evropské unie.

Mají ale zájem daleko víc na spolupráci obchodní, na spolupráci vysokých škol, na spolupráci ve vědě a výzkumu, na spolupráci v celé řadě dalších otázek. Pokud bychom my měli směřovat někam český export, český zájem, tak samozřejmě do těch oblastí, kde už dneska tradičně jsme, jako je Rusko, případně Čína, případně Vietnam, ale hlavně tyto středoasijské republiky, které jsem nazval Dubají 21. století, země, které mají neskutečné bohatství nejenom v ropě a plynu, ale také v nerostných kovech, v uranu a podobně.

Velmi doporučuji, aby Poslanecká sněmovna jak ve své zahraničněpolitické orientaci, to znamená zahraničí výbor, tak v podvýboru pro ekonomickou diplomacii se opravdu zajímala o tyto země více, než jak tomu bylo doposud. Dopravní infrastrukturu jsem zapomněl. Doporučuji, aby opravdu Sněmovna věnovala tomuto problému daleko větší pozornost. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Táži se pana poslance, jestli chce položit doplňující otázku. Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Já vás, pane předsedo vlády, veřejně slibuji, nebudu chtít nepříjemně překvapovat nebo vůbec nepřekvapovat. Nicméně posílení spolupráce Evropské unie se zeměmi Střední Asie a s dalšími, které jste před chvílí jmenoval, určitě nelze chápat jako současné geopolitické oslabení Ruska. K tomu již došlo ostatně dávno při rozdělení Sovětského svazu. Ovšem nelze přesto očekávat velkou nelibost Ruska z posilování vztahů nezávislých zemí Střední Asie a zemí Evropské unie? Nebude to mít i vliv na vztah České republiky a Ruska? Myslím konkrétně třeba i ta vaše cesta, vaše vyjednávání. Děkuji za odpověď.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP