(15.10 hodin)
(pokračuje Votava)

Víte, vy jste dali slib a sliby se mají plnit nejen o Vánocích, jak se říká. Ty obce měly mít určitou výhodu, ne je postavit na stejnou úroveň jako každou jinou obec, která musí, nechci říct potupně, žádat o dotace. Ty sliby jste také měli plnit, takže nevím, zdali opravdu to nakonec nevyšumí do prázdna. Docela si o tom takto povídají starostové těch obcí. A o tom, že by nebyly připraveny obce, o tom vážně pochybuji a mám informace, že připraveny jsou. Prostě si myslím, že to opravdu půjde do ztracena.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Chce pan premiér reagovat? Ano, chce. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já teď nechci zpochybňovat vůli a snahu starostů, případně zastupitelů těch obcí, ale už jenom to, že z těch plánovaných a disponibilních 100 mil. korun vyčerpaly obce v loňském roce pouze 13, hovoří o tom, že potřebují zřejmě o něco delší čas na přípravu těch projektů, a my jim ho dáme.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan poslanec Jan Látka, připraví se pan poslanec Václav Šlajs. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, co si myslet o novinových titulcích: Národní kontrolní úřad podal řadu trestních oznámení kvůli lyžařskému šampionátu. Přípravy šampionátu v Liberci prověří i antimonopolní úřad. Práce zaplaceny, ale ne provedeny. Chybné údaje pro vládu. Podotýkám, že výše uvedené se týká využívání prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice.

Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle něj byla naplněna skutková podstata několika trestných činů. Trestní oznámení podal Národní kontrolní úřad na neznámého pachatele kvůli postupu města Liberce a Technické univerzity v Liberci při přípravě sportovišť pro šampionát. Týkají se možného podvodu, úvěrového podvodu, porušování pravidel hospodářského styku a porušování pravidel při správě cizího majetku. S výsledky kontroly NKÚ, v nichž je i kritika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, seznámil jeho prezident František Dohnal. Řada prací byla zaplacena, ale ne provedena. Podklady a vyúčtování byly zpracovány s vědomými nepřesnostmi či lživě. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jak vyplývá z informací, předkládalo vládě dokumenty, které obsahovaly nepřesné informace při zdůvodňování požadavků na výši peněžních prostředků.

V kontrolním závěru NKÚ se objevuje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy postupovalo při přípravě na mistrovství světa nekoncepčně a neplnilo řádně povinnosti správce programů. Při přidělování dotací překračovalo vládou schválený podíl prostředků státního rozpočtu. Rozdělením vybudování a modernizace sportovních areálů pro mistrovství světa na řadu menších investičních akcí umožnilo městu Liberec zadat realizaci spolu souvisejících akcí na základě samostatných zadávacích řízení a obcházet tak zákon o veřejných zakázkách. (Předsedající: Čas, pane poslanče!) Dobrá.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek. Pane premiére, prosím, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já už jsem dneska jednou hovořil o tom, jak si sám vstřelit vlastní branku. Toto je přesně ten případ. Vy interpelujete ministryni školství Buzkovou, vy interpelujete minulé předsedy vlády, možná už Grossem počínaje, a vy interpelujete někoho jiného, než koho interpelovat máte. Vy přece musíte vědět, že já nejsem ani v nejmenším odpovědný za fungování statutárního města Liberec, a už vůbec nejsem odpovědný za fungování jiných orgánů v této věci.

Ten příběh začal o něco dříve, než já jsem přišel do vlády, pane kolego. Ten příběh začal velmi chybným rozhodnutím o umístění mistrovství světa v lokalitě, kde není sníh, kde není žádné sportoviště, kde nejsou skokanské můstky, přestože o pár kilometrů dál je obé, to znamená jak skokanské můstky v Harrachově, tak samozřejmě Bedřichov jako nejlépe umístitelné tratě v dané lokalitě. Toto rozhodnutí ale neučinila moje vláda, to učinila vaše vláda, pane kolego. Tato vláda rozhodla v mnoha věcech velmi chybně. Ve věci umístění, ve věci financování, ve věci organizace. Když jsem přišel do vlády v září roku 2006, tak jsem měl vyčerpáno - nebo organizační výbor vyčerpal - 114 mil. korun z FIS, to byly tranše, které byly nasmlouvány s mezinárodní lyžařskou organizací, a dodnes není jasné, jestli jsou kryty protiplněním. To je z vaší doby, pane kolego. A byla vyčerpána téměř 1 mld. korun, přesné číslo vám neřeknu, aniž by to někde významně bylo vidět.

V této situaci jsem stál před rozhodnutím, jestli danou akci zastavit se všemi důsledky pro naši mezinárodní prestiž, anebo rozestavěné utracené peníze navýšit do té podoby, aby vůbec bylo možné tuto akci uskutečnit. Já jsem se rozhodl, myslím, správně. Rozhodl jsem se akci dokončit, nechal jsem vyměnit vedení organizačního výboru, nechali jsme znovu přepočítat všechny potřebné, řekl bych, náležitosti. Tu akci jsme dokončili, je velmi drahá, a jestli budeme někdy ještě opakovat podobnou akci, já u toho nechci být. Mě jste postavili do situace, že jsem neměl jinou volbu než toto mistrovství pomoci zorganizovat, profinancovat.

Musím říct, že budu velmi rád, až se začnou zkoumat ty věci - a ony se budou zkoumat, aby se role jednotlivých aktérů v této, řekl bych, "podařené" akci vyhodnotila správně. Já pokládám rozhodnutí o tom, dělat lyžařské trati ve Vesci v Liberci, za podobné, jako bychom na Strahově v rámci olympiády chtěli vyhloubit nové jezero pro plachtařské soutěže nebo pro soutěže v lodních sportech a dmýchadly tam foukali vítr, abychom to mohli zabezpečit. Já pokládám váš přístup, vaší vlády k této akci za naprosto, naprosto, ale naprosto špatný.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Táži se pana poslance, jestli chce položit doplňující otázku. Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Víte, pane premiére, je pozoruhodné, když vám člověk nevyčítá vaše chování, že jaksi neposloucháte, co se vás ptám. Já jsem vám nevyčítal, že vy jste vybral místo. Já vás slušně žádám - a vidím, že to asi není ta parketa, na kterou vy jste ochoten přistoupit - abyste se zabýval tím, co se právě za vaší vlády, jak jste řekl, od září 2006 událo. V těch nálezech NKÚ je to jasné. Já přece neříkám nic o vaší vině. Já bych jenom nerad, aby tak krásná akce, kterou určitě toto mistrovství světa bude, byla poznamenána možnými následky trestných činů. Vy jste se k tomu postavil tak, vy jste ten, kdo tady všechno politizuje.

Víte, já jsem na vás měl připravenou ještě jednu interpelaci ohledně slušného chování. Pak jsem si řekl, budu konkrétní. Myslím si, když vidím vaše reakce, že příště to bude zase o slušném chování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan premiér chce reagovat. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já jsem včera nepoužil jedno české přísloví a věděl jsem, proč ho nepoužívám. Dneska se hodí dvě, která použiji: Kdo chce psa bít, hůl si najde. Druhé je: Zloděj křičí - chyťte zloděje! Já vám garantuji, pane poslanče, že až se začne tato věc celá šetřit, a samozřejmě čekal jsem na uskutečnění mistrovství, aby se ty věci šetřit začaly, nechtěl jsem nijak poznamenávat ten průběh, tak se opravdu přijde na to, že základní chyby z hlediska financování a rozhodnutí se udělaly ještě přede mnou, a já vám garantuji, že pokud u toho budu, tak se postarám, aby se došetřily. To, že při správě majetku, při investičních akcích může docházet k porušením zákona, to já vůbec nevylučuji. Ta zpráva na to reaguje, to se musí vyšetřit a tady já samozřejmě dohlédnu úplně stejně jako na působení vašich vlád na to, co jsme případně my nebo organizace, které byly pověřeny buď organizací, nebo výstavbou apod., v té věci udělali. Já jsem opravdu o té akci měl velké pochybnosti a rozhodování v roce 2006 nebylo jednoduché.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP