(9.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Takže já musím vycházet z toho, co je ve stenozáznamu a proti čemuž nevznikla námitka. (Hlas mimo mikrofon: Platí interpelace ve čtvrtek.)

Platí interpelace, o tom není sporu. Jde o to, co budeme projednávat jako první bod po odpovědích na písemné interpelace.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer No a jsme tam, kde jsem nechtěl, abychom byli, abychom zahájili dnešní jednací den opět procedurálními spory. Já věřím, že to vnímáme všichni stejně, že prostě takovýto postup by nebyl nejšťastnější. Domníváte-li se, že je třeba podat námitku, já ji formálně podávám. Jen prosím, ať k tomu přistoupíme v klidu, věcně, ať se tady nerozhoří procedurální válka, ať tedy si schválíme, že neschválíme-li nic jiného, tak platí: písemné interpelace, pevně zařazené body, ústní interpelace, zařazené body.

Takže námitka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Námitka. Já to zopakuji a prosím, sledujte mě. V případě, že budete hlasovat pro námitku, budete hlasovat pro to, abychom postupovali podle v úterý schváleného pořadu, kdy jsme po písemně zařazených interpelacích navrhli zařadit pevně čtyři body.

Takže kdo s tímto postupem souhlasí, ať v hlasování 415 zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přihlášených 87 bylo pro 48, proti 28. Takže námitka byla přijata a budeme se řídit podle pořadu, který jsme odsouhlasili v úterý.

 

Hlásí se pan poslanec Hovorka písemně a z místa pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu číslo 80, to je novela zákona 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, na zítra po pevně zařazených bodech. Domnívám se, že by bylo vhodné, abychom tento bod na této schůzi stihli ještě projednat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Jedná se o bod 80, sněmovní tisk 684, na zítřejší ráno po pevně zařazených bodech.

Pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, já bych chtěl apelovat na ctěnou Sněmovnu i na vedení Sněmovny v tom smyslu, že my jsme tento týden otevřeli projednávání energetického zákona, sněmovní tisk 566. Museli jsme ho přerušit po dohodě vedení Sněmovny a vedení klubů a bylo mi přislíbeno, že by byl tento bod zařazen na dnešek po bodech pana ministra Langera, to znamená jako pátý bod dnešního jednání. Ale protože to z prezidiálky nezaznělo, tak se tím zřejmě vedení Sněmovny nezaobíralo, a proto tedy tento návrh dávám a apeluji na své kolegyně a kolegy, aby mě v tom případně podpořili. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Já jsem ho akorát nepřečetl, ale jinak tady ten bod je. Bod osm je zařazený, už to tam je. Děkuji za připomenutí.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Tak z toho jsem to takto nepochopil. Děkuji. Pak stahuji svůj návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pan poslanec Škromach se hlásil a pak poslanec a ministr Liška. Tak pan poslanec Škromach přichází o pořadí a vystoupí pan ministr Liška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, já bych chtěl požádat o vyřazení bodu 20, tisk 456, který se týká zeměměřictví, druhé čtení, a to z důvodu omluvy a nepřítomnosti zpravodaje tohoto tisku. Vyřazení z tohoto pořadu Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to tisk 456 a bod to byl který? Dvacátý? Ano. Tak doufám, že všechny návrhy, které byly, zazněly.

Pan poslanec Raninec má náhradní kartu číslo 3.

Z odpoledního jednání po 18. hodině 50. minutě se omlouvá ještě pan poslanec Hojda a pan poslanec Kováčik. A já se omlouvám z odpoledního jednání dnes také.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Ludvíka Hovorky. Kdo souhlasí s tím, aby bod 80, sněmovní tisk 684, byl zařazen na zítřejší jednání po pevně zařazených bodech?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 416. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 92 poslanců, pro bylo 52, proti 27, takže tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance a ministra Lišky na vyřazení bodu 20, což je sněmovní tisk 455, z pořadu této schůze.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 417. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 93 poslanců, pro bylo 43, proti 32, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se ještě pan poslanec Škromach?

(Mimo mikrofon komunikace mezi ministrem Liškou a poslanci z místa.)

Prosím, dámy a pánové, abychom na sebe nepokřikovali. Není to důstojné této Sněmovny.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já bych si dovolil navrhnout, aby bod číslo 210, to je zpráva vlády o jejích protikrizových opatřeních, a divím se, že vláda nemá zájem na tom, aby pokračovala v té rozpravě, aby jaksi přesvědčila národ o tom, jak jsou její opatření správná, a zároveň aby hledala řekněme i určitou podporu v rámci opozice, tak si myslím, že - (Hlasitý smích zprava.)

Já vidím, že pan premiér a jeho melody boys nemají nic jiného na práci, než se smát. Smát se národu a vysmívat se. (Výkřiky: Tobě!) Já myslím -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o klid. Pane poslanče, dokončete svůj návrh. Není prostor tady pro politická vystoupení. Je tady prostor pro odůvodnění zařazení bodu.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, já myslím, že odůvodňuji svůj návrh, a prosil bych, abyste mě nehodnotil, jestli to mé odůvodnění je dostatečné, nebo ne. Od toho jako řídící nejste. (Poslanci v pravé části reagují různými zvuky.)

Já bych vás žádal, pane předsedající, abyste zjednal v této Sněmovně klid a pořádek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, rád tak učiním a vyzvu všechny, aby nepokřikovali na pana poslance Škromacha. A pana poslance vyzývám, aby na ty případné reakce z řad poslanců nereagoval od mikrofonu.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: No tak já myslím, že už se tady předvedl pan Langer při začátku dnešní schůze, a myslím, že to bylo naprosto nepřijatelné. A divím se, že pan premiér se k tomu připojil a ještě se tomu tady chlámal na celé kolo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak připomínám, že to nebylo zahájení schůze, že to byla soukromá aktivita v době, kdy Poslanecká sněmovna nezasedala. Tečka.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vy jste zodpovědný za to, co se tady děje v době od devíti hodin. (Poslanci ODS bouchají do lavic a hlasitě dávají najevo nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o klid! Pane poslanče, je příležitost pro to, abyste přednesl svůj návrh. Proto jste u mikrofonu.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ano, pane předsedající, ale já jsem stále čekal, že tady zjednáte pořádek v té Sněmovně a že tady bude klid, aby bylo možné ten návrh přednést.(Hlasité reakce zprava i zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím zleva i zprava, aby byl - nepokřikujte, paní poslankyně ze sociální demokracie. (Smích napravo.) A vy se tam nesmějte. (Výbuch smíchu.) A pokud se chcete smát, tak se smějte potichu, abyste nerušili pana poslance Škromacha. A myslím to vážně, jinak přeruším schůzi. Tak.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Takže navrhuji, aby bod číslo 210, kde vláda představuje svá protikrizová opatření, byl doprojednáván - aby pokračovalo jeho doprojednávání zítra jako první bod jednání a aby byl zařazen před pevně zařazené body na zítřejšek.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP