(17.20 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Já chci vyvrátit několik mýtů. Toto nespadlo z nebe. Ten návrh není něco, co se vylíhlo včera. Druhého prosince, kdybyste mě poslouchali při mém poměrně dlouhém expozé, kdy jsem představoval onen plán ve třech fázích, tak jsem hovořil o té první fázi, kterou realizujeme, v té době jsem mohl říci realizujeme, a mluvil jsem o druhé fázi, kde jsem naznačil směry. Takže to není nic nového, nic, co by vás mohlo šokovat.

Není ani pravdou, že národní protikrizový plán je něco, co je totálně, řekl bych, mimo evropskou mísu, mimo evropský diskurs, mimo evropskou realitu. Evropský ekonomický plán obnovy je velmi ve shodě s tím, co navrhujeme, a pokud se podíváte na slovenský, německý a jiné balíčky, tak musíte konstatovat, že uvažují velmi podobně, a jsou to vlády buď velkokoaliční, nebo dokonce středolevicové nebo levicové.

Já bych si přál, abychom přestali používat ideologické floskule, které jsem si v příspěvku jak pana poslance Dolejše, tak kolegy a místopředsedy Zaorálka vyslechl, a bylo jich tam více než věcné diskuse. Já bych si přál, aby šlo opravdu o věcnou diskusi. Já uznávám, že -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo vlády, přihlásil jste se k technické poznámce. Já vás velmi nerad přerušuji, ale samozřejmě vám dám kdykoli slovo znovu, ale po řádně přihlášených, nebo k další technické poznámce.

Pan ministr financí Miroslav Kalousek v technické poznámce. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Jenom dvě poznámky k vystoupení pana zpravodaje.

Za prvé, u Johanna Grasela to loupení bylo násilím, ale ty selky byly dobrovolně, pane poslanče, on to byl náramný fešák, jak my Jihočeši už tak býváme. (Smích v sále.)

Za druhé, vy jste řekl, že není možné náklady krize přenést pouze na spotřebitele, tedy na občany, protože všichni občané jsou spotřebiteli, že se o ně musí podělit také stát. Mohl byste mi, prosím pěkně, objasnit, jaké jiné prostředky než prostředky svých občanů, tedy spotřebitelů, ten stát má k dispozici? Nemáte, vy šibale, někde ukryt ještě předlistopadový majetek KSČ? Pokud ano, tak sem s ním a já slibuji, že ho okamžitě občanům předám. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ministru financí i za dodržení doby. S faktickou poznámkou ještě pan kolega Dolejš, který je zpravodajem a získal tak právo vystoupit.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Čtu-li správně vaše rozpaky v obličeji, bojíte se, že to natáhnu. Nenatáhnu. Já jsem jenom chtěl vysvětlit, že moje rozpaky nad číslem 4,7 % HDP a 180 miliard získaných z tohoto balíčku jsou zkrátka oprávněné, protože mně přijde to číslo virtuální.

Pokud jde o boje Apačů a Komančů, to nechám na každém, koho má raději. Já si myslím, že Apači i Komančové skončili v rezervaci a tam snad nechceme nikdo. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu Jiřímu Dolejšovi za dodržení času. S přihláškou s přednostním právem ministr zemědělství Petr Gandalovič. Připraví se pan poslanec Kosta Dimitrov. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, bude skutečně velmi obtížné, abych alespoň dosáhl na laťku vtipnosti mých předřečníků, a zejména u pana zpravodaje tedy musím říci, že i během jeho vystoupení mě některé z jeho vývodů velmi zaujaly. Například ten, kdy daňovou progresí způsobíme to, že lidé budou více utrácet, a jsou to ti, co více utrácejí. Já jsem vždycky měl za to, že daňovou progresí způsobíme to, že ti lidé zaplatí více daní státu, a tím pádem budou mít méně na utrácení, ale to je možná otázka, kterou bychom si měli vysvětlit někdy jindy a jinde.

Já chci využít toho, že tato Sněmovna dlouhodobě má zemědělství ráda, což je zvláštní, protože zemědělství je obor, který má poměrně velký podíl ze státního rozpočtu, ale zatím se nám vždycky dařilo se shodnout na prioritách. Dokonce bych řekl, že jsme si při projednávání zemědělských věcí často právě tak trošku dali stranou různé stranické vtípky a podobně. Chci využít této příležitosti a informovat vás o tom, že samozřejmě protikrizový plán na oblast zemědělství pamatuje velmi štědře a že jsou to věci, které jste dnes umožnili svým hlasováním uvést do života.

Já jsem nechtěl při třetím čtení poslaneckého návrhu zákona ty věci vysvětlovat natolik do podrobností, nicméně teď tu příležitost chci využít a informovat vás o tom, že už na sklonku minulého roku začala vláda převádět finanční prostředky do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Jinými slovy, vlastně ještě než byla představena hlavní část národního protikrizového plánu, ten velmi účinný nástroj v oblasti zemědělství získal hotové peníze v rozsahu 2,6 mld. Kč.

Jak asi víte, ten fond byl tak trošku na odpis. Minulé vlády jej zařadily do seznamu fondů mimorozpočtových, které mají být zrušeny, a teprve naše vláda prosadila zde ve Sněmovně jeho legislativní zakotvení do zákona o zemědělství a dala mu tam do vínku určitá opatření, která může a která nemůže dělat.

My jsme právě v souvislosti s touto ekonomickou krizí vás jakožto Sněmovnu v rámci pozměňovacího návrhu požádali o to, abyste souhlasili s rozšířením titulů, na které může PGRLF vynakládat finanční prostředky, a myslím si, že to je velmi včasné, velmi důležité, že se to podařilo, protože v této chvíli máme možnost, pokud samozřejmě ten zákon bude schválen a bude uveden v život, poskytovat garance za úvěry zemědělcům a umožnit jim přežít velmi obtížné období, ve kterém už se nacházejí možná o něco déle než zbytek národního hospodářství.

V zemědělství, jak víte, se rozpadly ceny už prakticky v průběhu minulého roku. Bylo to spíše v důsledku poměrně nečekaně prudce vzrostlých cen komodit na konci roku předloňského. Určitě na tom jistý podíl měly i nesprávné odhady jednotlivých subjektů na trhu. To je potřeba otevřeně říci. Oni prostě spoléhali na to, že ceny porostou dále, a v řadě případů místo toho, aby si odložili případné přebytky stranou, tak bohužel nakoupili určité zásoby navíc, investovali, možná někdy ne úplně adekvátně, do techniky a teď jsou v situaci, kdy s rozpadem cen prakticky se dostávají i do potíží s bankovními úvěry. Banky, které se teď pochopitelně chovají podstatně přísněji - a můžeme o tom hovořit, jestli to je příliš velká přísnost, nebo ne - se podívají na podniky, v jaké jsou ekonomické situaci, a pokud je podnik ve ztrátě, tak s prodloužením dalších úvěrových angažmá váhají.

Tady přichází vláda, přichází Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond právě proto, aby plnil svoji hlavní roli, to znamená poskytoval garance pro provozní úvěry. Věřím tomu, že ten zákon bude Senátem a panem prezidentem schválen bezprostředně a že budeme moci podle něj už v dubnu začít tyto garance poskytovat.

Co se týká evropské politiky, tady kolega Zaorálek volal po koordinaci evropského přístupu v rámci našeho předsednictví. To se samozřejmě děje. My permanentně diskutujeme o situaci především na trhu s mlékem. Bylo to mimo jiné i na náš nátlak, že Komise už prakticky začátkem roku otevřela opatření na podporu vývozu mléčných produktů do jiných trhů, než je Evropská unie, a tím pádem odlehčuje trhu s mléčnými výrobky. Věříme, že i toto bude mít na ceny mléka a mléčných výrobků pozitivní dopad.

Rád bych vás také informoval o tom, že na základě pozměňovacího návrhu, kterého jste si možná dnes ráno tolik nevšímali, byla převedena ne částka 1 mld. z Pozemkového fondu, ale 1,3 mld. do rozpočtu Ministerstva zemědělství tak, že se přímé platby v tomto roce, samozřejmě v závislosti na aktuálním vývoji kursu, budou blížit povoleným maximálním 90 %, což si myslím, že pro zemědělce je také velmi dobrá zpráva, že mohou počítat s doplacením národních doplňkových plateb v té pokud možno co největší možné výši.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP