(16.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A mně připadá úplně nehorázné to, co jsem slyšel z úst Petra Nečase, pana ministra, který na vaší tiskové konferenci řekl, že ta krize bude aspoň k něčemu dobrá. A víte k čemu? Že lidé si konečně budou vážit práce. Mně to připadá nejapné. Víte proč? Protože v důsledku téhle krize už teď dochází k poměrně masivnímu propouštění z podniků a podle informací, které máme z podniků, se chystá další propouštění. A z práce budou odcházet mezi nezaměstnané lidi, které ještě tohle nikdy nepotkalo. To jsou lidi, kteří celý život pracovali, kteří platili daně, lidé, kteří najednou zjistí, že práci nemají, že mají dvě děti, že mají rodinu. Půjdou poprvé na pracovní úřad. Zjistí, v jakých podmínkách je život čeká za nějakých 5100 korun. Rozumíte, je tam velké množství lidí, kteří vůbec nepotřebovali tuhle vaši informaci, že konečně si začnou vážit práce. I řada lidí, kteří si velice vážili práce a rádi pracovali, bohužel o ni pravděpodobně zítra přijde. A to mi připadá skutečně nejapné, jim tady říkat, že si konečně budou vážit toho, co měli a čeho se jim dneska už nedostává. Mně připadá, že ten náš sociální systém byl dimenzovaný ve skutečnosti na ekonomický růst. Teď najednou narazí do zdi, a vy ho vlastně ještě oslavujete. A místo abyste reagovali na tuhle situaci a vytvářeli podmínky pro to, jak pomoci lidem, kteří zítra se octnou v situaci, kterou nezavinili, situaci, do které se nedovedli nějak svou neschopností, za kterou nemůžou, tak jim vzkazujete, že si konečně budou vážit toho, že měli dříve možnost pracovat.

Já si ani nemyslím, že to další velké opatření, které tam máte, tuším zhruba 10 miliard na odpisy, najde dneska ten pravý účel v prostředí krize. Vysvětlím proč. Já si myslím, že dneska ti podnikatelé se budou bát investovat. Ve chvíli, kdy má zakázky na měsíc, tak prostě nepůjde investovat, kupovat počítače a soustruhy a auta. Takže já si myslím, že zrychlené odpisy jsou dobrá věc, ale podle mě v této chvíli se to neprojeví. V nejbližší době se to prostě neprojeví a nepomůže to těm podnikatelům, protože to může až někdy později, kdyby došlo k oživení, tak se toho bude masivněji využívat. Dnes si myslím, že toto opatření významně protikrizově působit nebude.

Takže říkám, tři čtvrtiny jsou daňové škrty v tom vašem opatření, proto si myslím, že ta schopnost skutečně posílit to, co bychom dneska potřebovali, to, co tam je naznačeno v těch veřejných investicích, tak si myslím, že měla být v tom balíčku daleko významnější. Jinak 40 miliard, uznávám, je poměrně slušná suma, a kdyby se užila skutečně do těch veřejných investic, tak si myslím, že to mohla být věc daleko smysluplnější. Takhle mi připadá, že je to z velké části věc spíš ideologická, která, opakuji, je ozvěnou toho, co jsme čítávali v modré knize, a není podle mě vyjádřením potřeb nejslabších, na které to samozřejmě dolehne nejtvrději. Pan ministr Nečas sice mluví o skupinách, které budou nejvíce postižené, ale pouze o nich mluví, nebo jsou už dneska postižené, ale já jsem přesvědčen, že tento balíček ve skutečnosti pro ně moc neudělá. Jsem k tomu skeptický a rád bych se mýlil.

Takže se přimlouvám ještě jednou, aby ta debata byla věcná, abychom se nebavili o tom, co je silné, odpovědné, chytré, ale abychom se snažili pochopit, co by bylo skutečně dobré udělat v této zemi pro ochranu lidí, kteří se zítra octnou v situaci, kterou si ještě nedávno nedovedli představit. A my máme podle mě povinnost se jim pokusit pomoci. Děkuji. (Slabý potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi. S technickými poznámkami před řádně přihlášeným Jiřím Dolejšem ministr financí a poté pan poslanec Doktor.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek S faktickou. Jenom velmi stručná reakce na pana místopředsedu Zaorálka. Za prvé. K opt outu řekl, že to bylo v modré knize, nikoliv v programu KDU-ČSL. Já se hrdě hlásím k tomu, že na rozdíl od modré knihy je opt out v programu KDU-ČSL obsažen a velmi kompetentně zpracován a kvantifikován. V modré knize tomu tak není. Takže je docela fér, abych se k tomu přihlásil, když je to tady kritizováno jako systém.

Nicméně jsem jenom chtěl říci, že jsem nesouhlasil s téměř ničím, co řekl pan místopředseda Zaorálek, což je celkem fér. On je z jiného ideového světa. Ale jednu věc, kterou řekl, já pokládám za mimořádně nebezpečnou, a proto na ni musím reagovat, a to je to, když řekl, že ono snížení sociálního pojištění, protože je uplatněno plošně, tak je to takové pocukrování, místo aby to bylo dáno jenom tomu, kdo to opravdu potřebuje. Tímto názorem pan místopředseda Zaorálek útočí proti základnímu principu nejenom hospodářské soutěže v České republice, ale proti základnímu principu, který sdílíme v rámci Evropské unie, to je absolutně férová hospodářskou soutěž a absolutně rovné podmínky pro všechny.

My se samozřejmě tímhle opatřením snažíme snížit tlak na propouštění, ale musíme všem stejně, v tom je totiž ten fór a v tom je ten fór - tohle české předsednictví v rámci koordinací národních plánů má jako jednu z hlavních priorit, aby nedocházelo k distorzím a k nerovné hospodářské soutěži různou veřejnou podporou v různých státech, natožpak aby nedej bože, tak jak vy to teď navrhujete, k tomu docházelo v jednom státě.

Představte si, že by v tom konkurenčním boji, který ať už v době růstu, nebo v době recese existuje, přišel ať už moudrý Zaorálek, nebo moudrý Kalousek, to je úplně jedno, v této roli bychom byli oba dva stejní oslové, a říkali: ty to potřebuješ, tobě se daří špatně, tobě ulevím na sociálním pojištění, ty to nepotřebuješ, tobě neulevím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, k technické nebo faktické poznámce dvě minuty uplynuly.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Končím. - Tohle dělali soudruzi tajemníci a dostali nás do háje. Že po dvaceti letech tohle bude říkat demokratický politik, o jehož demokratičnosti nepochybuji, to je pro mě šok.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S faktickou poznámkou nyní pan kolega Doktor. Potom paní kolegyně Alena Páralová, potom řádně přihlášený Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se omlouvám panu kolegovi, že ho takto jakoby předbíhám, ale já své právo vystoupení k věci uplatním v bodě, kde jsem přihlášen. Jenom dvě poznámky k vystoupení pana místopředsedy Zaorálka.

Poznámka první prostřednictvím předsedajícího. Vy jste vystoupení zahájil žádostí o slušné věcné vystupování. Napadl jste zmíněné poslance, členy vlády, z projevů, které se s tímto požadavkem neslučují. A já bych vám chtěl, pane kolego, prostřednictvím předsedajícího říci: S tím požadavkem, s tím akcentem v obecném slova smyslu se samozřejmě ztotožňuji. Jen cítím velké nesportovní zahořknutí, říkáte-li vy. A musím vám připomenout právě vystoupení v rozpravě k lisabonskému dokumentu, kdy jste to byl vy, kdo na adresu poslanců, členů ODS, kteří tady představovali a přednášeli, ano, menšinové názory, vystoupil a tady z toho místa jste křičel: Co to tu slyším! Jak to, že se s tím ODS ještě nevypořádala? Jak to, že to ještě nevymetla! Myslíte, že tohle je princip slušného sportovního zacházení a respektování opačného názoru protivníka, byť politického?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Aleny Páralové, pak řádně přihlášený Jiří Dolejš. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, každý z nás má právo mít svůj názor na řešení současné situace české ekonomiky, ale měli bychom si vzájemně naslouchat, a ne se vzájemně urážet. Domnívám se, že ani jiný názor neopravňuje pana místopředsedu Zaorálka k pohrdavému tónu, s nímž k nám hovoří, k nám, ke svým kolegům. Pan kolega Zaorálek zde hovoří tónem, jako by byl lepší, chytřejší a slušnější než všichni ostatní kolegové zde. Myslím, že by mu slušelo trochu více pokory.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk ve vládních lavicích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Ještě faktická poznámka pana poslance Zdeňka Škromacha, pak snad konečně řádní přihlášení poslanci počínaje Jiřím Dolejšem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že tady by neměla vládní strana vůbec moralizovat, protože si stačí přečíst zprávu, která je předložena, která naprosto pohrdá názory opozice na řešení krize, a myslím si, že pan premiér se i jasně vyjádřil, včetně jeho členů vlády, kdy nás tady označil za grázly, a mně už tady chyběl jenom zdvižený prostředníček, aby nás pozdravil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Řádně přihlášený pan poslanec Jiří Dolejš, kterého zároveň požádám, aby se stal zpravodajem pro tento bod, protože pan kolega Zaorálek výhodu prvního vystupujícího odmítl, aby se stal zpravodajem. Prosím, pane poslanče, máte slovo ke svému řádnému vystoupení v rozpravě.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP