(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane předsedo. Nebude-li tedy proti tomuto návrhu vznesena žádná zásadní námitka, druhé kolo voleb bude zahájeno dnes v 18 hodin.

Nyní tedy přistoupíme k bodům 148 a 140, sněmovní tisky 538 a 605, a poté, jak jsme dopoledne hlasováním rozhodli, se vrátíme k přerušenému bodu 210. Dále budeme projednávat všechny další body pevně zařazené na odpolední jednání.

 

Dovolte mi tedy zahájit bod

 

148.
Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka,
Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Milan Urban a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michal Doktor. Obdrželi jste sněmovní tisk 538/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Oldřich Vojíř, jako druhý pan poslanec Vlastimil Tlustý. Vážený pane poslanče Vojíři, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane premiére, pane předkladateli, dámy a pánové. Dovolte mi jen několik málo poznámek k této předložené materii.

Já respektuji to, že každý má právo předložit návrh zákona, který upravuje daně nějakým způsobem, ať už směrem dolů, nebo směrem nahoru. Rozumím i tomu, že opozice, když předkládala tento návrh zákona, byla možná vedena snahou nalézt určité řešení k snížení ceny pohonných hmot, protože v té době ceny pohonných hmot byly opravdu na úrovni třiceti, třiceti dvou korun, a měly dokonce tendenci růst, jak naznačuje zde ctěný kolega. O tom asi byla legitimní diskuse. Dnes je situace úplně jiná. Ceny pohonných hmot klesly někam k 24 Kč, k 25 Kč. A opět svým způsobem možná nelze vyloučit, že se dostanou na 26 Kč, na 27 Kč, protože oslabuje česká koruna. To všechno je legitimní diskuse. Ale já chci upozornit pouze na něco jiného, co zde ještě nezaznělo, a dovolte mi to velmi důrazně zmínit.

Spotřební daň pro ekonomiku nemá ten samý efekt jako například DPH nebo přímé daně. Spotřební daň, když se teď sníží, tak buď by musela snížit cenu koncovému zákazníkovi, aby to mělo nějaký efekt, a pak říkám, že dojde i k propadu výběru DPH. A na tom se asi shodneme. Pokud se sníží cena pohonných hmot pouze vnitřně pro dodavatele neboli prodejce a koncová cena se nezmění, tak sice bude zachován výběr DPH, pro koncového zákazníka to žádný efekt nebude mít a jediný efekt, který tam zůstane, je pro prodejce pohonných hmot. Aby si to někdo nevykládal špatně, nemám nic proti prodejcům pohonných hmot, protože každý prodejce pohonných hmot na jedné čerpací stanici v průměru zaměstnává 5 až 10 lidí a znamená to, že mu vytvoříme možná určitý polštář v situaci, která je opravdu složitá, a on ty lidi možná udrží v práci, bude jich třeba možná celkem 10 tisíc, nevím. I to je legitimní debata. Ale co je další problém. Jestliže schválíme tento návrh zákona, tak potenciálně může dojít k výpadku odhadem zhruba 18 mld. Kč ve státním rozpočtu. Na to si bude muset stát půjčit, ty peníze budou drahé, a nebude to tedy výpadek 18 mld. Kč, ale ve finále zaplatíme 20 mld. Kč, možná 22 mld. Kč.

A co je ještě horší, a tady bych chtěl apelovat na své kolegy jak na levé, tak na pravé straně politického spektra - spotřební daň má vnitřní asignaci. Je to jediná daň, která má vnitřní asignaci, a to takovou, že 9,1 % z celkového výběru je automaticky příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a 10,9 % z celkového výběru jde přímo na údržbu krajům na silnice II. a III. třídy. To znamená, že když podtrhneme tento objem zhruba 18 mld. Kč, tak dojde k tomu, že budeme mít automatický - to podtrhuji - výpadek v těchto dvou položkách zhruba 3 až 3,5 mld. Kč. A navíc prostředky ve Státním fondu dopravní infrastruktury z našeho rozpočtu slouží na spolufinancování evropských peněz. To znamená přímý výpadek 3,5 mld. Kč s nepřímým výpadkem zhruba 2 mld. Kč - bavíme se o výpadku přibližně 5,5 mld. investičních peněz a údržbových peněz.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP