(12.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se domnívám, že to, co jste navrhla, je logické. Nemyslím si, že je potřeba to potvrzovat hlasováním. Zazvoním na všechny kolegy, kteří se zdržují v blízkosti sněmovny, a poprosím o přednesení prvního návrhu.

 

Poslankyně Jana Rybínová: První návrh je legislativně technická úprava pozměňovacího návrhu paní poslankyně Konečné. (Zpravodajka i ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 393, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 189 poslanců, 167 bylo pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu zdravotního výboru pod bodem A. (Zpravodajka i ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 394. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 189 poslanců, pro 172, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem B poslankyně Rybínové. (Zpravodajka i ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 395. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 190 poslanců, pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C ve znění legislativně technické úpravy, která byla schválena. To je pozměňovací návrh paní poslankyně Konečné. (Zpravodajka nesouhlasí, ministryně nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 396. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 190 hlasujících bylo pro 93, proti 67.

 

Ještě počkáme, bude kontrola výsledků hlasování... Jsou nějaké výhrady k výsledkům hlasování?

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená Sněmovno, já nezpochybňuji hlasování, jen chci nahlásit pro stenozáznam, že mám na sjetině ano, a hlasoval jsem ne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Pan poslanec Dlouhý. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Já si dovolím oznámit totéž. Na sjetině mám ano, hlasoval jsem ne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nezpochybňujete hlasování. Děkuji. S výsledkem je třeba se smířit, vzít ho v úvahu. Přistoupíme k závěrečnému hlasování. (Výkřiky z levé strany sálu.) Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Vomáčko.

 

Poslanec Ladislav Vomáčko: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych zpochybnil minulé hlasování. Hlasoval jsem pro a bylo mi sděleno, že na sjetině mám křížek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vyhovím přání pana poslance Kováčika a odhlásím vás. Poprosím o novou registraci.

 

Přistoupíme k hlasování o námitce, kterou vznesl pan poslanec Vomáčko.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 397. Kdo souhlasí s námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, pro bylo 150, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu paní poslankyně Konečné pod bodem C ve smyslu schváleného návrhu, který jsme odhlasovali jako první hlasování v tomto bodu, za situace, kdy navrhovatelka i zpravodajka nedoporučují přijetí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 398. Kdo souhlasí s návrhem pod bodem C, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 184 poslanců, pro bylo 96, proti 74. Návrh byl přijat, pokud nebude zpochybněno hlasování. (Předsedající chvíli čeká.)

 

Jsou nějaké výhrady proti výsledku hlasování? Nejsou.

 

Přistoupíme k závěrečnému hlasování, které bude o usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 575, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska? (Zpravodajka souhlasí.) Paní ministryně, i v tomto znění doporučujete přijmout? (Ministryně: Mám neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 399. Kdo je pro přijetí tohoto zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 187 přítomných pro 114, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní navrhovatelce, paní zpravodajce a končím třetí čtení tohoto návrhu.

Prosím, aby ke mně přišli předsedové poslaneckých klubů. (Předsedající se s předsedy poslaneckých klubů radí o dalším postupu.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP